< 2022.07 >
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022.10.20. 10:00

XXVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia 2022

A városfejlesztéssel és tervezéssel fél évszázada foglalkozó Magyar Urbanisztikai Társaság évente megrendezi az Országos Urbanisztikai Konferenciát. Az idei, immár 28. konferencia a Pécsi Tudományegyetem társszervezésével, 2022. október 20-21. között kerül megrendezésre Pécsett, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban! A konferencia idei témája: Az egyetemek változó szerepe a tudásipari forradalom városaiban.
Részletek »

Városok –Tervezés – Ingatlanpiac – Az urbanisztikai aktuális kérdései


A Magyar Urbanisztikai Társaság 2021-ben megjelent Városok –Tervezés – Ingatlanpiac – Az urbanisztikai aktuális kérdései című tanulmánykötete. 

A kötet ide kattintva online megtekinthető

A kötet ide kattintva elérhető, letölthető.
A városok, térségek fejlesztésének lehetőségeit időről időre olyan impulzusok érik, amelyekkel az urbanisztikai szakmának szükséges foglalkoznia. A Magyar Urbanisztikai Társaság abból a küldetéséből adódóan, hogy e tágabb szakterület tudásközössége legyen – és ezzel segítse elő a jobb gyakorlatokat – igyekszik a tapasztalatok megosztása mellett a változási trendekről is párbeszédet kezdeményezni és ösztönözni kisebb és nagyobb eseményein, konferenciáin, vagy éppen egyes műhelyeinek keretében.  A Társaság körében zajló diskurzusok eredményeit, tagjaink és tágabb szakmai „holdudvarunkba” tartozó szakemberek elemzéseit több esetben is publikáltuk már kötet formájában. Ilyen volt a 2015-ben megjelent, angol és magyar nyelvű tanulmányokat egyaránt tartalmazó Városi válaszok a globális gazdasági kihívásokra és technológiai trendekre különös tekintettel az intelligens városok modelljére c. tanulmánykötetünk, a 2016-ban kiadott, a Társaság elmúlt 50 évét bemutató könyvünk, de a nemrég kiadott Körmendy Imre Urbanisztikai Reflexiók című monográfiája is ennek a tudásmegosztásnak az értékes eszköze. Széleskörű párbeszédnek biztosított teret a legutóbbi „élőben” megrendezett - még a COVID járvány előtti – 25. Országos Urbanisztikai Konferencia is, melynek előadói közül többeket arra kértünk meg, hogy a konferencián prezentált előadását bontsa ki, fejlessze elemzéssé, szakmai-tudományos tanulmánnyá. A „Városok – Tervezés – Ingatlanpiac – Az urbanisztikai aktuális kérdései” című kötetünk ezeket, az azóta újabb izgalmas eredményekkel gazdagított, tudományos karakterű tanulmányokat fűzi össze három témakörbe rendezve, kiegészülve néhány, e témaköröket boncolgató kurrens elemzéssel. Témaköreink többek között a városfejlődést lényegében meghatározó ingatlanpiaci átalakulásokkal, Európa és Magyarország városainak térfolyamataival, átalakuló szerkezetével, szerepével, az ezen jelenségekre adott stratégiai válaszokkal, illetve a változásokra folyamatosan reagálni kényszerülő tervezéssel és annak nemzetközi szakmai karakterével foglalkoznak.

Tanulmánykötetünk szerzői köre szépen jelzi azt a sokszínűséget, amit a MUT-ban a tágabb értelembe vett urbanisztikai szakmai közösségnek tekintünk. A kötethez olyan rangos egyetemek és intézmények kutatói, munkatársai, PHD-hallgatói járultak hozzá szerzőként, mint a Budapesti Corvinus Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Szent István Egyetem), a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete.

Első fejezetünkben kiemelt szerep jut vidéki településeinknek, arra hogy jellemző problémáikra – mint az infrastrukturális hiányosságok, a munkanélküliség, a természetes fogyás, az elvándorlás, végeredményben pedig az elnéptelenedés – milyen lehetőségek  kínálhatnak válaszokat.

„Ingatlanpiac és várostérség” című témakörünkben hazánk ingatlanpiaci folyamatai kerülnek előtérbe mind országos, mind regionális, vagy települési szinten. A fejezet tanulmányai kitérnek a lakáspiac utóbbi években tapasztalt országos és helyi léptékű drámai átrendeződési trendijeire, azok gazdasági, társadalmi, demográfiai hatásaira. Utolsó, „Átalakuló városok” című blokk szerzői a múltba tekintve, a jelent szemlélve, a jövőt előrevetítve, a globális léptékű folyamatoktól egészen a lokális szintű jelenségekig kalauzolnak el bennünket egy-egy az urbanisztika szerteágazó tudományterületeire.

„Városok – Tervezés – Ingatlanpiac – Az urbanisztikai aktuális kérdései” című kötet, 17 db tanulmánya és a különböző tudományterületet megjelenítő alkotói nagyszerűen szemléltetik az urbanisztika sokszínűségét. Tanulmánykötetünkkel szeretnénk kaleidoszkóp jelleggel gondolatébresztőt adni a települések és térségek fejlődését érintő egyes 21. századi dinamikákról. Bízunk benne, hogy a kötet tanulmányai nem pusztán az urbanisztika művelőinek és kutatóinak szolgálnak érdekes olvasmányként, hanem mindazok számára, akik érdeklődéssel figyelik azokat a körülöttünk zajló térbeli társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatokat, melyeknek mindannyian részesei vagyunk.

Dr. Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökének előszava 

A kötet a cikk mellékletében, vagy ide kattintva elérhető, letölthető.


Kapcsolódó dokumentumok:
Városok –Tervezés – Ingatlanpiac – Az urbanisztikai aktuális kérdései (PDF)