< 2021.05 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2021.05.28. 13:30

Éves közgyűlés

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az Alapszabály 11.3. pontja alapján ÉVES KÖZGYŰLÉST tart 2021. május 28-án 13.30 órakor a MUT székházának nagytermében (1094 Bp. Liliom u. 48.) és erre a MUT minden tagját meghívjuk.
Részletek »

HILD JÁNOS-DÍJ 2012. pályázati felhívás


A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2012-ben 33. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak. Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje - legalább nyolc éve - dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.
Beadási határidő:2012. március 9. 12 óráig



A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2012 elnyerésére

 

1. Általános feltételek

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2012-ben 33. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.

A települési Hild János-díj egy alkalommal legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek emlékműként köztérre kiállítva, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj elosztása során külön kerülnek elbírálásra a 2000 fő alatti, a 2000-20.000 fő közötti, és a 20.000 fő afeletti lakosszámú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

A díjat a MUT Elnöksége ítéli oda, a Díjbizottság szervezésében az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve.

 

2. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje – legalább nyolc éve – dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.

Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi egyetértéssel bírnak.

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot, és azt, hogy a díj elnyerése esetén annak megfelelően nagyított változatát emléktábla, vagy emlékmű formájában közterületről jól látható módon elhelyezik, magas szintű vezetőjükkel képviseltetik magukat a MUT által szervezett díjátadáson, illetve saját településükön is ünnepélyes körülmények között díjátadó ünnepséget rendeznek, a széles körű nyilvánosság biztosításával.

A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bírálóbizottság írásbeli értesítést küld e-mailen.

A pályázaton való részvétel feltétele még a bruttó 100.000,- nevezési díjnak a MUT Nkft. 11709002-20603557 sz. bankszámlájára való előzetes átutalása.

 

3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető

A www.mut.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fally Veronika programkoordinátor a 06 1 215-5794 telefonszámon.

4. A pályázat beadása

A pályázatot a település önkormányzata nyújthatja be, bruttó 100.000,- (Százezer) forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően postai, vagy gyorspostai küldeményként, vagy személyesen (munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között) lehet beadni 2012. január 3-tól 2012. március 9. 12 óráig a Magyar Urbanisztikai Társaságnak címzett küldeményben (1094 Budapest, IX. Liliom u. 48.). A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

5. Pályázati díj

A települési Hild János-díj legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek köztérre kiállított emlékműként, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve – nyilvános ünnepség keretében – emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj két kategóriában kerül kiosztásra, külön kategóriában elbírálva a 2000 fő alatti, a 2000-20.000 fő közötti, és a 20.000 fő afeletti lakosszámú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

Megfelelő minőségű pályamunkák hiányában az Elnökség nem vagy kevesebb ad ki díjat.

A MUT Elnöksége legkésőbb 2012. március 31-ig nyilvánosságra hozza a díjazottakat, és legkésőbb 2012. június 15-ig gondoskodik a díjak ünnepélyes körülmények között történő átadásáról, és az ezzel kapcsolatos nyilvánossági munkáról, mind a szak-, mind pedig az országos sajtóban.

6. A pályázat elbírálása

A települési Hild János-díj pályázatokról a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében a Díjbizottság szervezésében részt vehetnek:

-         az Elnökség tagjai,

-         a területi csoportok, tagozatok vezetői,

-         az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek delegáltjai,

-         továbbá mindazon személyek és szervezetek, akiket/amelyeket erre a Társaság Elnöksége felkér.

A döntés előtt az Elnökség kikéri az illetékes Területi Főépítész, valamint Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának véleményét.

A pályázat elbírálásánál az elmúlt tíz évben tervezett és megvalósított akciók kerülnek számításba vételre.

7. A pályázatra benyújtandó munkarészek

A pályázatra a kitöltött jelentkezési lap mellékleteként be kell adni:

·       Rövid (legfeljebb öt oldalas) összefoglaló ismertetőt a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (pályázat mellékleteként kiadott tartalmi vázlat felhasználásával).

·       A település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint – ha ezt megelőzően készült – Településfejlesztési Koncepcióját, amelynek alapján az elmúlt tíz évben városfejlesztési, vagy rehabilitációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan megvalósultak.

·       Azoknak a programoknak, kulcsprojekteknek az akciótervét, vagy megvalósítási tanulmányát, amelynek alapján a program, vagy projekt megvalósult.

·       Négy darab kiállítható tablót az alábbi formai követelményekkel:

·       Méret: 70x100 cm,

·       Álló formátum,

·       Kasírozva kizárólag habkarton lapra (műanyag lap nem megfelelő),

·       Érdekes, figyelemfelkeltő és igényes grafikával és kivitelezéssel

·       A tablóknak az alábbi elemeket tartalmaznia kell:

·       MUT logot (letölthető a www.mut.hu oldalról),

·       A „Települési Hild János-díj 2012.” Feliratot,

·       A pályázó település nevét

·       A stratégia és megvalósulásának kiállításon való bemutathatósága érdekében, a legfontosabb tartalmi elemeket bemutató rövid, tömör, közérthető, jól olvasható szövegeket

·       Sok képet, illusztrációt, tervrajzot, stb.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat értelemszerűen nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt jelentkezési lapot, a polgármesteri nyilatkozatot a kiírásban foglalt feltételek vállalásáról, és a részvételi díj megfizetését igazoló bizonylat (pl. bankszámlakivonat, feladóvevény, stb.) másolatát.

8. A pályaművek bemutatása

A nyertes pályaművek a MUT tulajdonába kerülnek, azokat a MUT a díjátadást követően nyilvános kiállításon bemutatja. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. Az eredményhirdetéstől számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek.

 

Budapest, 2011. december 8.

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége


Kapcsolódó dokumentumok:
Letölthető felhívás (DOC)
Jelentkezési lap (DOC)
MUT logo (ZIP)
A rövid összefoglaló ismertetőTARTALMI VÁZLATA