< 2020.02 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
2020.02.25. 16:30

Urbanisták felsőfokon

Budapesti és Pest megyei Területi Csoport eseménye Vendég: Schneller István Beszélgetésünk keretében a szakmáról, az önkormányzati igazgatásról és szellemi munkásságáról lesz szó
Részletek »
2020.02.27. 16:00

A Nehru part megújításának tapasztalatai

Örökséggazdálkodási Tagozat 2020. február.27. 16:00 MUT székház, 1094 Budapest, Liliom u. 48.
Részletek »
2020.02.28. 09:50

Urbanisztika hónapja záróelőadás

Vendég: Deirdre Pfeiffer (Arizona State University)
Részletek »
2020.03.19. 08:20

Aktív Magyarország Térségi Workshop – Tata

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ szervezésében megvalósuló workshop 2020. március 19-én a Tatai Rendház
Részletek »
2020.03.26. 09:00

X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia

2020. március 26–27. Széchenyi István Egyetem ETO PARK Hotel****SUPERIOR
Részletek »
2020.04.22.

Község, város és urbanizált táj Erdélyben és Európában

Időpont: 2020. április 22-25. Helyszín: Gyergyóremete, Marosvásárhely
Részletek »

A MUT 2010-es közgyűlésének összefoglalója


"Sok új együttműködés jött létre az elmúlt időszakban, de a társadalmai szakmai közélet még most sem annyira nyitott. A MUT számít a további ötletekre, javaslatokra a tagságtól elsősorban az alábbi kérdésekre:
- Hogyan lehet mobilizálni a területi csoportokat?
- Hogyan lehetne gazdaságilag is fenntarthatóbbá tenni a Társaságot?"
TAGSÁGUNK HOZZÁSZÓLÁSAIT VÁRJUK E HÍR VÉGÉN TALÁLHATÓ FÓRUMBAN VAGY A MUT@MUT.HU-ra


Emlékeztető


a Magyar Urbanisztikai Társaság közgyűléséről, melynek

Ideje: 2010. december 9. 11.00

Helye: a MUT székházának Nagyterem


Megjelentek: Jelenléti ív szerint (ld. Melléklet)


Ongjerth Richárd
napirend előtt köszöntötte a megjelenteket és röviden összefoglalta a tagsági adatokat. E szerint a MUT az ország egyik legnagyobb szervezete: több, mint 450 egyéni tagunk van (ebből kb. 120 a teljes tagdíjat befizető) és 100 körül van az önkormányzati tagságunk. Ezen tagdíjakból körülbelül 6 millió forint bevétele van a MUT-nak.


NAPIREND


1. napirendi pont:  Megnyitó


Aczél Gábor
, a MUT elnöke köszönti a jelen levőket és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent 20 fővel határozatképtelen, ezért rendkívüli közgyűlést hív össze 11:30-ra.

Ezután üdvözölte a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. ügyvezetőjének, Ongjerth Richárdnak a kezdeményezését, mely szerint és a pécsi konferencia tanulsága szerint a tagságnak szüksége van egy olyan rendezvényre, ahol szabadon ötletelhet a MUT-ról.2. napirendi pont:   A napirend elfogadása


A napirendet a közgyűlés változtatás nélkül elfogadta.3. napirendi pont:    Ötletek és javaslatok megvitatása a területi csoportok és a szakmai tagozatok munkájának megélénkítésére 


Ongjerth Richárd
elmondta: A MUT iránti érdeklődés megnőtt, néhány tucattal emelkedett a taglétszám is és a MUT-ban való részvétel is fellendülni látszik. A Társaság külső megítélése is megváltozott: magasabb lett a presztízse.

Lassan kezd bekerülni a köztudatba, hogy az urbanisztika nem csak építészetet jelent s ebben sokat tett és a jövőben igyekszik tenni a MUT. Ennek eredménye a Felsőoktatási tagozat, Hild-díjak pályázattá rendezése, a Köztérmegújítás nívódíj, ez utóbbi kettő esetében bevezetésre került a pályázati részvételi díj is.

Sok új együttműködés jött létre az elmúlt időszakban, de a társadalmai szakmai közélet még most sem annyira nyitott. A MUT számít a további ötletekre, javaslatokra a tagságtól elsősorban az alábbi kérdésekre:

·         Hogyan lehet mobilizálni a területi csoportokat? (Nagyon jó példa a Tolna-Baranya Megyei területi csoport - Szilágyi Döme vezetése alatt is ez volt az egyik legélénkebb csoport, és utódának egy lelkes, 30-as fiatalt, Berkecz Balázst választottak, aki most még jobban fellendíti a csoportot.)

·         Hogyan lehetne gazdaságilag is fenntarthatóbbá tenni a Társaságot?

Elmondta továbbá, hogy a szakmai tagozatok közül több nagyon aktív, úgy, mint a Falutagozat, FUT, Környezetesztétika (itt is fiatalítás történt: Dr. Budai Aurél utódaként Kocsis Attilát választotta vezetőjévé a csoport), de a többi tagozat kissé elhalóban van.

Miklóssy Endre
hozzászólása
A MUT területi csoportjai közül az egyik legjobban működő az Észak-Magyarországi. Legutóbbi ülés Magyarnándoron volt, ahol jól felkészült helyi, gyakorlati szakemberek voltak jelen: teljesen lefedték a szakterületet, és érdemi javaslatok születtek. A Kormányzati részről jelen levők viszont kijelentették, hogy e javaslatokat nem tudják figyelembe venni a jogszabályalkotásban.

Az MUT aktivizálásához az is nagyon fontos lenne, hogy a kormányzat figyelembe venné a MUT szakmai, érdemi javaslatait. Az előkészített, véleményezésre megküldött jogszabálytervezet már nem változtatható érdemben, a MUT-ot a jogszabály előkészítésbe kellene belevonni.

Továbbá a felsőzsolcai példának sem lett volna szabad megtörténnie, s ha komolyan akarjuk venni magunkat, akkor el kell érnünk, hogy figyeljenek, adjanak a MUT véleményére.

Ongjerth Richárd

Az ilyen esetekben legtöbbször a minisztériumot hibáztatjuk, és ezzel talán épp a túlburjánzó jogszabályalkotást motiváljuk jobban.

Aczél Gábor

Az államigazgatás, jogalkotás nagyon hektikus: gyakran 5 nap alatt kell jogszabálytervezetet véleményezni.

Elvben a MUT nagyon jó pozícióban van, hisz minden szakmai bizottságba meg van hívva, hallathatjuk a hangunkat, de nagyon kiszámíthatatlanul folynak a jogszabály alkotási folyamatok.

Ongjerth Richárd

Ilyen rövid véleményezési határidős esetekben a 30 napos véleményezési határidőt mindig felajánlja a MUT és javaslunk egy nyilvános vitarendezvényt, ahol a szakmai közélet elmondhatja a véleményét. Ez azért is lehet hatásosabb, mert a személyes élmények ilyen téren is markánsabbak lehetnek a jogszabályalkotóknak. Törvénybe iktatták továbbá a civil szervezetek bevonását a véleményezési eljárásba, miszerint annyi időt kell biztosítani a civil szervezeteknek, mint az államigazgatási szerveknek a véleményezésre.

Buzna Margit
hozzászólása
Nemzeti Építészeti Tanács (NÉT) és Sári István pécsi felszólalására hivatkozva elmondta, hogy Tompai Géza válaszából kollégák azt hallották ki, hogy mindenki csinálja a maga dolgát - vagyis a civilek ne szóljanak bele a Minisztérium ügyeibe. (Tompai Géza szerint ő nem ezt mondta, hozzászólását lásd az oldal alján)

NÉT megfeneklett, helyette alakult az Országos Építésügyi Fórum (OÉF), amiről előzetesen nem lehet tudni, mennyire veszi át a NÉT feladatát.

A kamarához sem érkezik jogszabály egyeztetésre, már hónapok óta.

A MUT feladata, hogy koncepcionálisan közreműködjön a jogszabályalkotásban és az OÉF-ben. Jogosultságot befolyásoló jogszabályokra kiemelten kell figyelnie. A MUT Elnökségének kötelessége inspirálni a Tagozatokat és Területi csoportokat. A MUT gazdaságilag most már biztosabb lábakon áll, de ennek oka, hogy a Kft. gazdasági támogatásával működik. A MUT klasszikus gazdasági működése ilyen módon már nem a régi.

A Környezetesztétikai tagozat nagyon jól, aktívan működik, de lehetne több rendezvénye.

A Magyar Építész Kamara (MÉK) S. Vasi Ildikó munkájaként a Városépítészet - tájépítészet pályázat tekintetében a FUT-ot tekintik partnernek - ebben a munkában is jobban összekapcsolódik a MÉK és a MUT.

Az Magyar Mérnök Kamarával (MMK) is szorosabbá kellene tenni a kapcsolatot. Megjegyezte: Babós Gyula az MMK Elnökségbe delegált tagja.

Felhívta a figyelmet az Osskó Judit által forgatott film ismétlési idejére mely a Bécsi utcai projektről szól. A projekt esetében a bontás dátumát már 2011. január 5-re kitűzték, ezért mindenképpen fontos, hogy a MUT továbbra is szilárdan képviselje és érvényesítse álláspontját.

Felsőoktatás esetében a MÉK és a MUT együttműködik: Kovács Bea a kontaktszemély a MÉK-nél, de itt is aktívabb közreműködésre van szükség például: a MUT-nak a bolognai rendszer felülvizsgálatában is mindenképpen részt kell vennie.

Gazdálkodás tekintetében a következőket mondta el: az ESZB még nem tárgyalta meg a költségvetést, a közgyűlésnek ez is lenne a feladata, hogy elfogadja, megtárgyalja, és helyzetképet kapjon az aktuális szituációról. Ebben az esetben a MUT alapszabályában módosításra is szükséges lenne.

Ongjerth Richárd

Nem látja előnyösnek, hogy a költségvetést a közgyűlés fogadja el.
De a kérdés továbbra is a hogyan. Hogyan mobilizáljunk? Mit csináljunk?

Zábránszkyné Pap Klára
hozzászólása
Sári István pécsi felszólalását nem tartotta a konferenciához méltónak.

Ongjerth Richárd MUT-ba, illetve a Kft.-be való érkezésével a Barna Gábor-i idők jöttek vissza pezsgő szakmai közélettel.

A jogszabály előkészítés terén a minisztériumi kollégák közül Tompai Géza partner. Sok MUT-os program is volt, ahol a jogszabályokat ki lehetett beszélni, sok embert vonzott is, lehetőség volt a vélemények elmondására. Tényleg rengeteg, érdekes rendezvény szerveződik, de össze kellene koordinálni, el kell kerülni a konkurálást.

Sima MUT tagként az embernek utána kell menni, mi a helyzet, nincs naprakész információ a Társaságról, de a honlap nagyon nagy segítség.

A Budapesti Területi csoport révén is jó programok szerveződtek, de túlságosan központosított a vezetése.

A MUT Területi csoportjai csak akkor működnek, ha vannak lelkes, húzó emberek, és nem lehet pusztán „kiosztani a munkát".

A jogszabály tervezetekkel kapcsolatban elmondta: be lehet jelentkezni és együttműködési megállapodást kötni annál a tárcánál, ahol a szakmai munka folyik, és ez a lehetőség nagyon jelentős előrelépés a szakmai érdekérvényesítés terén. A MUT-nak minden releváns tárcával ilyen megállapodást kell kötni és akkor nem, vagy csak nagyon nehezen tudják kikerülni bevonásunkat a jogszabály előkészítésbe.

Nyilvánossá kellene tenni, hogy kiket delegált az OÉF Munkacsoportba a MUT illetve fontos lenne pót tagokat is delegálni.

Ongjerth Richárd

A MUT OÉF delegáltjai a következők:

I.        Az épített környezet alakításának helyi eszközrendszere munkacsoport: Ongjerth Richárd

II.      Építési követelmények munkacsoport: Polinszky Tibor

III.     Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások munkacsoport: Körmendy Imre

V.      Szakmagyakorlás- oktatás-képzés munkacsoport : Schneller István

S. Zlamál Ilona

Minden munkacsoportba kellene delegálni. Ha van lehetőség, akkor használjuk ki, hogy a MUT hallathassa hangját.

Kocsis Attila
hozzászólása
Februárban vette át Dr. Budai Auél feladatát, vagyis a Környezetesztétikai tagozat vezetését. Tapasztalatira támaszkodva elmondta: mindig éppen azok az emberek nem jelennek meg a rendezvényeken, akinek az elhangzó vélemények a leginkább fontosnak kellene lenni sőt, személyes hívásra sem jönnek el, fontos témában. Érdektelenek a jogalkotók.

Nem előnyös, hogy magánemberként kell fontos építészeti ügyek mellé állni, vagy legalább is Társasági szinten kellene nyilatkozni, fellépni ilyen esetekben s a MUT-nak is fel kellene emelnie a hangját. Nagyon jó lenne, ha vissza lehetne állítani a MUT újságját a kapcsolat helyre állítása és intezitásának fellendítése céljából.

Aczél Gábor

A MUT szinte minden tervtanácsban meg van hívva, de ezek a tervtanácsok kezdenek megszűnni, mert úgymond veszélyesek. Az országos tervtanács is hasonlóan kezd befulladni, elvileg ebben a MUT delegáltjaként működik.  A fővárosi tervtanácsban jobbak a tapasztalatok, nyitott fülekre találtak a vélemények.

A véleményalkotásban nehezebb a helyzet a MUT részéről, mert -a Bécsi utcai projekten kívül- nagyon különbözők a vélemények, és az egyéni beállítódás általában felülírja a szakmai véleményt. Ezért jók a rendezvények, vitafórumot, mert ott mindenki a saját véleményét tudja képviselni.

Ongjerth Richárd
a megjelent vidékiekhez fordul a Területi csoportokról szóló kérdésével.

Deák-Varga Dénes
hozzászólása
Örömét fejezte ki, hogy a MUT helyzete nincs veszélyben. A Nyugat-Dunántúli illetve Dél-Dunántúli területen egyedül érzi magát, illetve csekély a MUT tagok száma.

A MÉK a szakmagyakorlók érdekérvényesítő szerve, rá van erőltetve a szakmabeliekre, minden szakmagyakorló a tagja és nagyon magas tagdíjat kénytelen fizetni azért, hogy jogosultságával dolgozhasson. Ezáltal óriási gazdasági erőt is képvisel, ez többszöröse a MUT erejének. A kamara szakmai haszna ellenben egyáltalán nem jelentős és rengeteg pénzt kell fizetni az amúgy is napi gondokkal küszködőknek. A kamaráknak kötelessége lenne a MUT-ot és a hasonló szakmai csoportokat koordinálni és segíteni, legalább megyénként 1-2 fővel működő titkárságokkal.

Keresztes Sándor
hozzászólása
A MUT-nak befelé és kifelé irányuló a tevékenysége:

Befelé irányuló: mindig lehet a MUT szakmai sokszínűségét bővíteni - a jelenlegi tagok általában két csoportba sorolhatók: tervezők és az igazgatásban dolgozók. Azon kellene dolgozni, hogy sokszínűbb tagsága legyen a Társaságnak: Szociológusok, közgazdászok, stb.

Kifelé irányuló - igazgatási és politikai irány: a MUT véleményalkotása akadályoztatva van a gyors jogszabályalkotás következménye folytán. Az igazgatás hajlamos megvezetni a politikát, vagyis a minisztériumok a kormányt. Politikusoknak szakmai koncepciókat kellene adnunk, csak így tudunk bármit is számon kérni az apparátuson.

A szakmai véleményezés terén egyetért Aczél Gáborral: nehéz a MUT egységes véleményét megjelentetni. A lényeg, hogy részt vegyünk a folyamatokban, megjelenjünk.

Területi csoportok kérdése: Elnökségi tagként e témáért volt felelős. Tapasztalata szerint motiváció nélkül nem lehet rávenni embereket az önkéntes munkára pl: karrierépítés, szakmai kapcsolatrendszer.

Másik fontos kérdés az informáltság - jó hogy van honlap, de a hírlevél csak időnként jön, nem rendszeresen. Maximum 2 hetenként jó lenne, ha megjelenne a MUT hírlevele, ami elsősorban működési jellegű információkat tartalmaz, a tagság tájékoztatására.

Területi csoportok aktiválása kapacsán nem szerencsés létszámnövelésen gondolkodni. A MUT helyi égisze alatt össze kellene fogni azokat a szervezeteket, amelyek az urbanisztikában szerepet játszanak. Találni kellene egy-egy megyei elnököt és egy aktív szervező titkárt; ez elég lenne ahhoz, hogy a MUT mint védernyő működjön az egész országban. Nem regionális, hanem megyei szinten kellene vinni a feladatokat.

Németh László
hozzászólása
A területi csoportok és tagozatok felállását nem érdemes megváltoztatni. Kamarai típusú érdekképviselet behozása a MUT-ba nem célszerű, hisz a kamarának más a szerepe. A MUT-nak nem a szakma érdek képviseletére kellene a hangsúlyt fektetni. Inkább megfontolt szakmai véleményeket kellene képviselni.

Egy-egy tag is képviselhet MUT véleményt, ettől függően.

Alkotmány ügyben a helyi önkormányzatok esetében a MUT is javaslatot tehetne, hogy a Társaság mit tartanánk fontosnak rögzíteni az új alkotmányban.

Miklóssy Endre

Ha egy politikai vezetés elszakad a társadalmi szervezetektől, akkor ki van szolgáltatva a saját bürokráciájának.  Ahogy az eddigi magyar kormányok is ezt tették.

Buzna Margit

Egyetért Keresztes Sándorral: a MUT égisze alatt kell összefogni az egyéb szakmai szervezeteket. A kamarának például nincs kapacitása, hogy összefogja az érdekvédelmi szervezeteket. Tervtanácsokban, bizottságokban a mi szakterületünk hangja kisebb éppen ezért kell a Társaság véleményeként megnyilvánulni. Elismerte: remek rendezvények vannak, de a hírek, vélemények nem jutnak ki a szűk körű szakmából.

Markánsabb véleménynyilvánításra van szükség.

Zábránszkyné Pap Klára

Fontos a sajtókapcsolatok átalakítása is. Legyenek jobban kibontva a hírek a hírlevelekben.

Benne van-e a MUT az országos főépítészt kiválasztó bizottságban? Fontos lenne az országos főépítész személye. A szakmai szervezeteknek a pályázat időszakában ajánlást kellett volna tenni, hogy kit tudnának elképzelni ebbe a pozícióba. Informálisan rá kellene kérdezni az illetékeseknél.

Aczél Gábor

A MUT hivatalosan és nem hivatalosan sem tud ilyen bizottságról, így nincs benne.

Schuchmann Péter
hozzászólása
Kérdés az, hogy van-e egyáltalán igény a jó koncepciókra és azok befogadhatóak-e?

Valóban szükséges újragondolni az egész tervezési rendszert, de a megvalósult rendezvény hatása a nulla felé tendál. A MÉK is készített egy szakmai dokumentumot, ami arról szól, hogyan képzelik el a szakma megújítását. A politikát ez sem érdekli olyan mértékben, hogy figyelembe vegye a szakmagyakorlók véleményét. Önképzőköri munkának tűnik e nélkül.

Keresztes Sándor

Egyetért Schuchman Péterrel abban, hogy nincs fogadókészség, és éppen ezért kell szélesíteni a MUT-ot szociológusokkal, közgazdászokkal, így társadalmibbá tehető a javaslattétel.

Ongjerth Richárd

Ezzel a 2010. tavaszán lezajlott sorozattal (A területi tervezési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei) a Szaló Péter által vezette főosztályokat, vagyis a közvetítő réteget akarta megnyerni a MUT. Két részletet kértek: 1 kör - helyzetfeltárás, 2 kör - a kormányváltás utáni javaslati szakasz - erre eddig még nincs rálátásunk.

Érdemes lehet ezen a vonalon, önkéntesen tovább menni.

Az MMK elnökével már megkezdte a tárgyalásokat, de nem történt semmi előrelépés többszöri megkeresés után sem.

A politika indirekt megszólítása lehetne járható út: Egynapos kurzusok, tanfolyamok önkormányzatok számára a tervezési rendszerről friss várospolitikusok számára.

Fekete László
hozzászólása
Nem elsősorban szakmai kérdésekkel kell megszólítani a politikusokat, s Németh Lászlóval egyet értve támogatja, hogy az épített környezet iránti felelősségről valóban tetessünk be egy fél mondatot az alkotmányba.

Továbbképzés a helyi politikusok számára nagyon fontos és jó ötlet. Az új irányításba sok olyan ember került be, akinek fogalma sincs, hogyan működnek a települések.

Somfai András
hozzászólása
Szervezeti kérdések: sok jó javaslat elhangzik, de rá kell fordítani a szakszerű szervezetfejlesztésre. Választ kell találni az alábbi kérdésekre: Az ilyenfajta civil szervezetnek milyen kitörési útjai lehetnek, mit érdemes változtatni?  Mi a MUT?

A társadalom széleskörű igény- és állapotrendszerének a közvetítői kellene legyünk.  Az élet nagyon széles spektrumával foglalkozunk, olyan igényt közvetítünk, aminek lesz társadalmi vonatkozása is.

Baross Műszaki klub: győri MUT nem működik, e helyett jött létre ez a klub. Ez a szervezet már nem lesz MUT-os, de üdvözölné a MUT-ot mint összefogó ernyőszervezetet.

Az urbanisztika kitágítása nagyon sürgető, jó, hogy a gazdaságfejlesztésről szólt a pécsi konferencia. Szükségünk lenne külföldi, gyakorlati tapasztalok átvételére.

Koludzsija Gábor
hozzászólása
Beszámolt a Budapesti területi csoport munkájáról: idén 6 rendezvény volt. A Városvédő Egyesülettel együtt tartják alkalmaikat - többen jönnek el oda, könnyebb „beesni", tele van a terem. A Civil rádió és az Egyesület is sokat segít a népszerűsítésben. A rádióban 7 éve megy egy sorozat Nagyvárosi Dilemmák címmel, ami a www.nagyvaros.civilradio.hu oldalon visszakereshető. Jövő év elején taggyűlést terveznek tartani.

Schuchmann Péter

Ezek nagyon jó rendezvények, de nem MUT rendezvények. A Budapesti területi csoport sosem vitattatta meg a programját a tagokkal.

Kozmon Kinga

A mai megbeszélésről készüljön összefoglaló és kérjünk valamilyen reflexiót a tagság többi részétől. Meg kellene fogalmazni egy javaslat csomagot a mai felszólalásokból, amit hírlevélben kellene eljuttatni a tagsághoz.4. napirendi pont: Zárszó


Ongjerth Richárd

Felhívta a figyelmet, hogy a holnapon újként van jelen a hozzászólás funkció, kérte a kollégákatz, éljenek vele.

A minisztériumokkal való együttműködést elindítjuk.

A hírlevelet újra átgondoljuk.

A szervezetfejlesztéshez ajánlatot kérünk.

Az alábbi kérdésre továbbra is várja az ötleteket, javaslatokat: Mi a módja annak, hogy a területi csoportokban aktivizálható embereket szólítsunk meg?

Zábránszkyné Pap Klára

Felajánlotta segítségét: a megyénkénti tagkigyűjtés alapján tud ajánlani embereket a feladat kiosztásban.

Aczél Gábor

Javasolta: Rendszeresen legyen ilyen tartalmakkal megtöltött közgyűlés. Az Elnökség ki fogja értékelni az elhangzottakat, és minél többet megpróbálunk megvalósítani.

2010. december 13.


Összeállította:
Fally Veronika


Kapcsolódó dokumentumok:
Letölthető emlékeztető (PDF)