Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


 

Pályázati felhívás az EUROPAN14 helyszínkiválasztó fordulóján való részvételre

Az EUROPAN14 ismét meghirdeti a kivételes lehetőségeket kínáló pályázatát, első sorban területtulajdonosoknak, hogy az eddig kihasználatlan területeiket bevonhassák a város körforgásába.


Kedves Tagunk!

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az Alapszabály 11.3. pontja alapján

ÉVES KÖZGYŰLÉST tart

2016. május 27-én 12:30 órakor a MUT székházának nagytermében (1094 Bp. Liliom u. 48.) és erre a MUT minden tagját meghívjuk.

 

Mivel az Alapszabály 11.7. pontja szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha az érvényes szavazati joggal rendelkező tagok többsége jelen van, határozatképtelenség esetén a közgyűlés megkezdése

2016. május 27-én 13:00 órára lesz halasztva.

A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.


50 éve alakult meg a Magyar Urbanisztikai Társaság. Társaságunk minden korszakban valódi egyesülése volt szakmánk együtt dolgozó, együtt gondolkodó kiváló képviselőinek. A MUT öt évtized alatt várospolitikusok, közigazgatási szakemberek, mérnökök, építészek, közlekedési szakemberek, demográfusok, közgazdászok, szociológusok együttműködésének keretévé vált. Ünnepi konferenciánkkal ezt a hagyományt éltetjük tovább.


Körmendy Imre  gondolatai a budai vár sorsáról. A MUT elnökének állásfoglalása nyomtatásban megjelent a Magyar Nemzet 2016. április 30-i számában, az alábbi cikket pedig az Építészfórum oldaláról közöljük:


A Smart City rendezvénysorozat nyolcadik előadója Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője volt, aki az 50 éves MUT jubileum alkalmából megjelent "A várostervezés horizontjai - térben gondolkodva" című RTPI szakmai kiadványának magyar kiadását mutatta be. (A kiadvány letölthető a honlapról.)


 

Megjelent az Energiatudatos Építészet 2.0, amit előző héten mutattak be a MUT székházában. Zöld András - mentoráltjainak csak Tanár úr - az új könyv megírásába ezúttal bevonta egykori tanítványait, immár kollégáit is. Szalay Zsuzsa és Csoknyai Tamás mindketten doktoranduszhallgatókból lettek a Tanár úr kollégái, akik közbenjárásával a mű még szélesebb spektrumát öleli fel a témának. Zöld András szavaival élve tehát: az elkövetett bűn közös.

 


Kedves Tagunk!

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az Alapszabály 11.3. pontja alapján

ÉVES KÖZGYŰLÉST tart

2016. május 27-én 12:30 órakor a MUT székházának nagytermében (1094 Bp. Liliom u. 48.) és erre a MUT minden tagját meghívjuk.

 

Mivel az Alapszabály 11.7. pontja szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha az érvényes szavazati joggal rendelkező tagok többsége jelen van, határozatképtelenség esetén a közgyűlés megkezdését

2016. május 27-én 13:00 órára halasztom.

A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend:

 

  1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
  2. Az Elnökség beszámolója 2015-ről és a 2016-os terv ismertetése
  3. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése
  4. Szavazás a MUT 2015. évi beszámolójáról és a 2016. évi tervéről
  5. Egyebek.

A Smart City rendezvénysorozat hetedik előadója Szemerey Samu volt, aki három szervezet képviseletében mutatta be a városi laboratóriumokat az előadás résztvevőinek.

A „city lab” vagy „living lab”, vagyis a városi laboratórium alapját az úgynevezett négyes hélix modell adja, mely a helyi egyetem, az ipar, az állam és a civil szféra együttműködésén alapul. A városi laboratórium lényege, hogy olyan új innovatív kezdeményezések valósuljanak meg egy adott városban, mely kölcsönösen előnyös a lakosság és az önkormányzat számára, vagy az ipar, az önkormányzat és a lakosság számára. 


Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Urbanisztikai Társaság idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. Társaságunk a kezdetektől munkálkodik a várossal, a településekkel és a térségekkel foglalkozó szakmák együttműködésén, a szakmák és a politika párbeszédén, közeledésén és a szakemberek és minden érdeklődő állampolgár urbanisztikai ismereteinek megalapozásán és elmélyítésén.


A Smart City rendezvénysorozat hatodik előadója Csongrádi Zoltán a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. műszaki igazgatója volt. Csongrádi Zoltán előadásában bemutatta a PANNON-VÍZ Zrt.-t (http://www.pannon-viz.hu/) és az elmúlt évek víz fogyasztásának, valamint a szennyvíz használatnak fontosabb adatait, trendjeit a működési területén.


A Smart City rendezvénysorozat ötödik előadója Kulcsár Sándor a Lechner Nonprofit Kft. vezérigazgatói tanácsadója, egyben smart city vezetője volt. Kulcsár Sándor a Lechner Nonprofit Kft. bemutatását követően előadásában ismertette a Magyar Telekom szolnoki T-City  programjának megvalósítását, annak tanulságait és sikereit. 


Az ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners) kifejezett támogatásban részesíti az évente megrendezésre kerülő Fiatal Tervezők Workshopját. A workshop egyik legfőbb célja, hogy a fiatal urbanistáknak, tervezőknek lehetőséget nyújtson a kapcsolatteremtésre, jövedelmező eszmecserék folytatására. Ezáltal a résztvevők egészen közelről tapasztalhatják meg, milyen is, amikor különböző látásmódok, megközelítések, tervezési kultúrák találkoznak egy speciális tervezési kérdés megoldásakor.


a 300 négyzetméter alatti lakóházak építésével összefüggő jogszabályi változások kapcsán

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége egyetért a közigazgatási eljárások – ezen belül különösen a térségi és településtervezési szabályok, a hatósági munka – egyszerűsítésének a politikai szándékával, és a gyermekes családok lakásviszonyainak javítására irányuló kormányzati törekvésekkel.
 

A számos szakterületet integráló urbanisztika szakmai eszköztárának ismeretében állítjuk ugyanakkor, hogy a 300 m2 alatti családi ház-építés engedélyezésének eltörlésével előállt alkotmánysértő helyzet, amely mind az önkormányzati, mind az egyéni jogokat súlyosan sérti, és jelentősen veszélyeztetheti a községek, városok fenntartható fejlődését, csak a megfelelő szakmai ismeretek birtokában és azok alkalmazásával oldható meg.


Február 4-e jeles nappá vált a 2016-os évtől a magyar urbanisztika számára: ezen a napon ünnepli a Magyar Urbanisztikai Társaság fennállásának 50. évfordulóját. Ennek okán az első Magyar Urbanisztika Napjára a MUT az RTPI (Royal Town Planning Institute) gondozásában megjelent „Thinking Spatially” (2014) című e-könyv bemutatójával készült.


A FUGA Építészeti Központban 2016. január 19-én került sor a kötetet bemutató kerekasztal-beszélgetésre, Osskó Judit moderálásával az est meghívott vendégei a kötet szerkesztői, Körmendy Imre, a MUT elnöke és dr. Schneller István egyetemi tanár (BCE), valamint Térey János író és Lővei Pál művészettörténész voltak.


2004 tavasza óta az urbanisztikai könyvek olvasói immár az ötödik (ill. hatodik) Körner - művet vehetik a kezükbe. A számítás „bizonytalanságát” az okozza, hogy a szerző maga is inkább „könyvecskének” nevezi az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal Egyesület részére írt 66 lapos művet, A budapesti bérházépítés aranykora c. kiadványt.1


Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei területi csoport és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Osztálya szervezésében 2016. január 12-én a Smart City rendezvénysorozat negyedik alkalmával Tóth Tamás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője és Dr. Tóth Péter PhD a győri Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének egyetemi docense Megújuló energiahasznosítás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra címmel tartottak előadást.


Idén rekordmennyiségű, összesen 49 pályázati anyag érkezett a MUT Bíráló Bizottsága elé. Ezek között számos izgalmas és értékes témájú, példamutató igényességgel kidolgozott diplomamunka is szerepelt.

A döntés ennek megfelelően nem volt egyszerű. Minden pályázati anyag két opponensi vélemény alapján került elbírálásra, az így kapott pontszámok alapján a legjobbak kerültek a Bíráló Bizottság elé.


Három év után ismét elérkezett az idő a Magyar Urbanisztikai Társaság tisztségviselőinek újraválasztására. Hosszas szervezést, és egy sikertelenül összehívott közgyűlést követően végül 2015. december 18-án, a karácsonyi ünnepséget és a Diplomadíj átadót megelőzően került sor a választásra. A tagok a MUT székházában összehívott rendkívüli Tisztújító Közgyűlés keretein belül adhatták le szavazataikat.


Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az oly sokak által támogatott és előrendelt Városliget Város Vár kiadvány 2015. december 18-tól elérhető a Magyar Urbanisztikai Társaság Székházában!

Az előrendelt példányok átvételére kiváló lehetőség a MUT 2015. évi Karácsonyi és Évzáró Ünnepsége, melyen a könyv átvételén kívül a szerzőkkel is találkozhat.
Találkozzunk  2015. december 18-án 15:15 órától a MUT Székházban egy koccintásra és egy kötetlen eszmecserére!


Régebbi hírek