top of page

XXVII. Országos Urbanisztikai Konferencia
A Magyar Urbanisztikai Társaság 2021. október 21-22-én rendezte meg a XXVII. Országos Urbanisztikai Konferenciát a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. A konferencia társszervezője volt a Debreceni Egyetem Műszaki Kar. A konferencia szakmai partnere a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társaság.Nemzetközi elemzések hívják fel arra a figyelmet, hogy a tartós gazdasági növekedés egyik receptje az ipar korszerű formáinak újraépítése, amiben Magyarország és a V4-régió immár az élen jár. Jó úton járunk azon cél felé, hogy térségünk a magas hozzáadott értékű gazdaságok közé tartozzon. Az újraiparosodás folyamatát erősítik a nagy volumenű külföldi befektetések, melyek aránya a koronavírus-járvány alatt még emelkedett is. A vizsgálatok szerint a hazai innováció mögött nem csak a külföldi nagyvállalatok állnak, a fejlődés motorjának számítanak a legkorszerűbb kis- és középvállalkozások is, melyek termelékenysége az utóbbi idő-szakban ugyancsak nőtt.


Idei országos konferenciánk e trendekkel összefüggésben az ipar és a városok kapcsolatrendszerét állította a fókuszba. Kétnapos eseményünk olyan súlyponti kérdésekkel foglalkozott, hogy milyen hatással vannak az ipari vállalatok hazánk városaira, milyen változásokat indukál jelenlétük a város társadalmi, gazdasági, környezeti szférájában, valamint, hogy az „újraiparosodási” folyamatok miként manifesztálódnak a város agglomerációs, tágabb térségében, régiójában. Szekcióelőadásaink a hazai és nemzetközi nagyvállalatok szerepét vizsgálták a városfejlődésben, hatásukat a helyi önkormányzatok és intézmények működésére, az oktatásra, valamint a helyi döntéshozatalra, de kitérnek a városfejlesztés egyéb aktualitásaira is. Foglalkoztunk a rendszerváltás ipari válságából levonható tanulságokkal is, hogy milyen változásokat indukálnak a korábbiakhoz képest az újfajta technológiák – az ipar 4.0 –, és ezen folyamatok hatására milyen új kihívásokkal kell szembenézniük a városoknak.

A XXVII. Országos Urbanisztikai Konferencia első napjának plenáris előadója volt Dr. Husi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánja, aki a kar munkájának Debrecen város fejlődésében betöltött szerepéről adott elő a konferencia hallgatósága számára. Második plenáris előadónk, Dr. Nagy Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára előadásában az ipar 4.0 városfejlesztésben való szerepéről beszélt.A délelőtt folytatásaként Dr. Lux Gábor, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa adott elő a hazai középvállalkozások szerepéről a várostérségek újraiparosodásában.

A délelőtt Dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterének előadásával zárult, aki Debrecen város fejlődéséről, a város további terveiről, az újraiparosodás a város fejlődésében betöltött szerepéről beszélt.

Ebéd után a konferencia a szekciók munkájával folytatódott. A konferencia szekciói voltak:

 • "Újraiparosodás": összeomlás, újrakezdés, kitettség

 • MRTT – A városok újraiparosodásának területi hatásai

 • A városok átalakulására ható új ipari technológiák

 • Nagyvállalatok és a város

 • A nagyipari fejlődés társadalmi lenyomata

 • A területi- és városfejlesztés kihívásai

 • Metropolisz-régiók átalakulása

A XXVII. Országos Urbanisztikai Konferencián megrendezésre került egy angol nyelvű szekció is a visegrádi négyek országainak közreműködésével. A Magyar Urbanisztikai Társaság a konferencián látta vendégül Lengyelország, Csehország, valamint Szlovákia városfejlesztői-tervezői egyesületének elnökeit. A szekcióban elhangzó előadások, valamint a megrendezésre kerülő kerekasztal-beszélgetés fő témája a tervezési rendszerek, módszerek utóbbi években tapasztalható változása volt, középpontba helyezve az ezen jelenségeket indukáló folyamatokat.A szekcióelőadások végeztével a szekcióvezetők a konferencia plenáris előadótermében néhány percben összefoglalták szekciók munkáját, az elhangzott előadásokat.

A konferencia első napjának zárásaként a résztvevők rövid városi séta után vacsorán vettek részt Debrecen belvárosában, a Belga Étteremben.

A konferencia második napja Dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárának előadásával folytatódott, aki a települési versenyképességről, az önkormányzat sikeréről adott elő, melyben említést tett a településfejlesztési rendszer nemrégen történt átalakításáról, az ebből következő várható változásokról is. Őt követte Tóth Attila, a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Településfejlesztési Osztályának osztályvezetője, aki a barnamezők szabályozásáról, kijelölésükhöz köthető kérdésekről, nehézségekről beszélt.Az előadások után következett a konferencia legizgalmasabb eseménye, a Magyar Urbanisztikai Társaság 2021-es díjainak átadása. Salamin Géza, a MUT elnöke az Országos Urbanisztikai Konferencián adta át az egyéni, valamint a települési Hild János-díjakat, valamint a MUT és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös díját, a Köztérmegújítási Nívódíjat.


A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János-díjat adományoz

 • Alföldi György részére a magyar városrehabilitációs gyakorlat innovatív előmozdításáért

 • Körmendy Imre részére a magyar urbanisztikai gondolkodás és párbeszéd előmozdításáért

 • Posztumusz Hild János-díjat Lados Mihály részére az urbanisztikai műhelyépítésért és a hazai "okos város" tudás fejlesztésért végzett áldozatos munkájáért

A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János-díjat adományoz:

 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a stratégiai szemléletű, mintaértékű integrált településfejlesztésért

 • Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkormányzatának az integrált szemléletű, tudatos városrehabilitációért

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület Köztérmegújítási Nívódíjban részesíti:

 • A Kész Építő és Szerelő Zrt. Történelmi tér Kiskunfélegyháza – 2021 c. pályaművét

 • Komló Város Önkormányzatának Petőfi tér és környezetének megújítása c. pályaművét

A Magyar Urbanisztikai Társaság Köztérmegújítási Nívódíjban részesíti:

 • A TSPC Kft. Millenáris Széllkapu park c. pályaművét

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület dicséretben részesíti:

 • Paks Város Önkormányzatának Paks, Atom tér és park megújítása – I. ütem c. pályaművét

Körmendy Imre, a Magyar Urbanisztikai Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke átveszi a Hild János-díjat

A díjátadó után sajtótájékoztató következett Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökének, valamint a díjazottak részvételével.

Rövid kávészünetet követően folytatódtak a plenáris előadások: Az immár Hild János-díjas Kecskemét alpolgármestere, Gaál József tartott előadást a város utóbbi években tapasztalt fejlődéséről, további lehetőségeiről, és arról, hogy ebben milyen szerepe van az újraiparosodásnak, többek között a Mercedes-gyár megjelenésének és tevékenységének.

A konferencia utolsó plenáris előadója Király Tamás, a Debrecen International Airport repülésbiztonsági és compliance igazgatója volt, aki a Debrecen International Airport – mely egyben a konferencia támogató partnere – városfejlesztésben betöltött szerepéről beszélt.

A plenáris előadások végeztével Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke rövid beszédében zárta a konferenciát.

Ebéd után következett a konferencia záróeseménye: a résztvevők üzemlátogatáson vettek részt a Debreceni International Airporton. A repülőtéren a résztvevők számára ismét előadást tartott Király Tamás, a reptér repülésbiztonsági és compliance igazgatója, aki válaszolt az előzetesen feltett, városfejlesztést érintő kérdésekre. A résztvevők ezután buszos körutazást tettek a reptér területén, megtekintve koronavírus során eltárolt, „becsomagolt” repülőgépeket, a reptér kifutópályáját, az Országos Mentőszolgálat helikopterbázisát, valamint további, a reptér működéséhez elengedhetetlen berendezéseket és létesítményeket.


Sajtómegjelenések


HAON – Hajdú-Bihar megyei hírportál

DEHIR

Kecskeméti Lapok

56 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page