top of page

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2023. 06.26-29.

56. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM

„GENIUS LOCI”

„A HELY SZELLEME”

SZOMBATHELY, 2023. JÚNIUS 26-29.


E téma évezredek óta foglalkoztatja az európai kultúrát. Az ókori görög hiedelemvilág apró isteni személyeket sejtett egy-egy forrás, szent liget, folyó, hegy hátterében; a rómaiak a családi otthonok szellemét illették a ’genius loci’ névvel – amint Vergilius is hírt ad erről.

A Római Birodalom császári építészetéhez – mint abszolút etalonhoz – képest a helyi kultúrák építészete provinciálisnak minősült, azaz másod- és harmadosztályú, lenézett volt. Globalizálódó (vagy máris globális) világunkban már a XX. század elején fellépő ’modern’ is azzal az igénnyel lépett fel, hogy ez az egyedül üdvözítő út; az Athéni Charta is minden városra érvényesnek hitt elveket fogalmazott meg.

A jellegtelen, százszor ismétlődő, egynemű építészet/városépítés hamar kiváltotta az emberek ellenérzését – még a szakmán belül is. C h r i s t i a n N o r b e r g - S c h u l z: Genius loci című, korszakos műve 1980-ban jelent meg. Alcíme, mottója sokat elárul a tartalmáról: A logika kétségkívül cáfolhatatlan, de nem állhat ellent az embernek, aki élni akar. (Franz Kafka: A per)

A keresés azóta is folyik világszerte. Sokan vizionálták a ’hely’ jelentőségének végét, arról írtak, hogy annak nincs jövője. Ez a megalapozatlan ’jövendölés’ alig tíz év alatt semmivé foszlott – Kunszt György megállapítása szerint.

A probléma azonban nem jutott nyugvópontra: ma is sokan a globalizáció hívei, az építészet egységét valamiféle formai, anyaghasználati, szerkezeti azonosságban vélik felfedezni; mások meg épp az ellenkezőjét vallják. A modernt követte a posztmodern, azonban többnyire nem lényegi dolgokat, gondolatokat megragadván – s csak a modernre felkészített építészek, urbanisták által – nem sikerült minőségi választ adni.

A téma építészeti viták kereszttüzébe került már a ’90-es években, majd 2002-ben az urbanisztikai nyári egyetem is foglalkozott ezzel a kérdéssel (A globális és a lokális). Az azóta eltelt huszonegy év – majdnem egy generációnyi idő – lehetőséget ad, sőt igényli is, hogy újra szembenézzünk a helyzettel.

Ezt kísérli meg a Savaria több nézőpontból is: egyrészt gondolati alapokon, másrészt a természeti s nem utolsósorban az épített környezet szempontjából – figyelve a történelmi, műemléki miliőre, a táji értékekre.

Az építészek és urbaniszták mellett írók, közművelődési szakember, történész, tájépítész – és reményünk szerint filozófus - is gazdagítja a tudástárat, szempontrendszert.
PROGRAM

1. nap – 2023. június 26. – Szemlélet, elméleti megalapozás

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Moderátor: Bakó Béla

09.30 – 10.00 Megérkezés, regisztráció

10.00 – 10.15 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők

10:15 – 10:45 Körmendy Imre, a SUNE elnöke bevezetője

10:45 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 11.30 Radnóti Sándor, filozófus: A „locus amoenus” hagyománya

11.30 – 12.00 Fábián László író: Genius loci: A filozófia helyei.

12:00-13:00 Ebédszünet

Moderátor: Körmendy Imre

13.00 – 13.30 Szathmári Botond: Helyszellemek, a hely szelleme. Gondolatok Hamvas Béla Öt géniusza nyomán.

13:30 – 14:00 Csanádi Judit, építész és díszlettervező: "A Tér Szakrális Nyelve- az építészeti tér nyelve a drámai helyzetekben"

14:00 – 14:15 Kávészünet

14:15 – 14:45 Gergye Rezső , népművelő: A hely szellemének társadalmi aspektusai

14:45 – 15:15 Ekler Dezső DLA: Hogyan idézzük meg a hely szellemét?

15.15 – 16.00 A nap összefoglalása, hozzászólások

2. nap – 2023. június 27. – A természetbeli hely szelleme, természetvédelmi, tájépítészeti kérdések

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Moderátor:

10.00 – 10.10 Bevezető

10.10 – 10.40 Csima Péter, tájépítész: "HELYEK A TÁJBAN"

10.40 – 11.10 Karlócainé Bakay Eszter tájépítész: Hely specifikus tervezési módszerek a tájépítészetben

11.10 – 11.20 Kávészünet

11.20 – 11.50 Csőszi Mónika vagy Hamar József tájépítészek: A tájérték-kataszter eredményei és tanulságai

11.50 – 12.10 Hozzászólások

12.10 – 13.00 Ebéd

Moderátor:

13.00 – 13.10 Bevezetés

13.10 – 13.40 Wettstein Domonkos: Regionális és lokális perspektívák a Balaton-part építészetében

13.40 – 14.10 Gerzánics Annamária: A Balaton táji, építészeti kérdései tájépítész szemmel: „Megragadható-e a tájépítészet és a regionális tervezés eszközeivel a ”hely szelleme”?”

14.10 – 14.25 Kávészünet

14.25 – 14.50 Kerekasztal beszélgetés és vita a résztvevők és az előadók között

14.50 – 15.30 Hozzászólások, nap zárása


3. nap – 2023. június 28. – Építészeti nézőpontok, örökségi-műemléki környezet sajátos követelményei

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Moderátor:

10.00 – 10.10 Bevezető

10.10 – 10.40 Vikár András, építész: Építészet az idő hálójában

10.40 – 11.20 Katona Attila, történész

11.20 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 12.00 Salamin Ferenc: Tokaji táj építészete, szelleme

12.00 – 12.30 Bede István, építész: Gondolatok Szentendrén Pécsről és vissza

12.30 – 13.30 Ebéd

Moderátor:

13.30 – 13.40 Bevezető

13.40 – 14.10 Horváth Gábor: Veszprém szelleme

14.10 – 14.40 Veöreös András építész, „A Fertő-világörökségi terület szellemiségének megőrzése

14.40 – 14.50 Kávészünet

14:50 – 15:20 Soóki-Tóth Gábor: Szellem nélküli helyek-új építésű lakókörnyezetek a nagyvárosi agglomerációkban Magyarországon

15:50 – 16:00 Hozzászólások, zárszó, oklevelek átadása4. nap – 2023. június 29 – Hallgatói prezentációk

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Program: Az ELTE – SEK Savaria Urbanisztika kurzusának hallgatóinak előadásai

Moderátor: Bakó Béla

10.00 – 10.10 Bevezető

10.10 – 10.30 Kovacsics Gréta: A múlt elvárásainak jelene – Mi maradt a Kádár-korszak Balaton képéből?

10.30 – 11.00 Gál Elizabet – Varga Szimonetta: 2000 év rétegei - Szombathely Fő terének elmúlt és megőrzött formái turizmus marketing aspektudból

11.00 – 11.20 Veiczer Ildikó – Goda Barnabás – Ritóper Ramón: A megérkezés parkja - A városimázs alakításának lehetőségei a szombathelyi Ady Endre tér példáján

11.20 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 11.50 Sümegi Liliána – Kappel Kitti: Unalmas-e a történelmi város? – A települési múlt gátló tényezői Kőszeg példáján

11.50 – 12.10 Horváth Fanni – Zombó Petra: Szolgáltatásfejlesztés a helyi értékek mentén. Egy velemi kísérlet.

12.10 – 12.30 Horváth Petra - Tóth Ákos: "Városiasodás a virtuális térben - létezhet-e virtuális település a metaverzumban?

12.30 – 13.00 Hozzászólások, zárszó, oklevelek átadásaProgramunkat támogatja:Magyar Művészeti Akadémia

Nemzeti Kulturális Alap


Szombathely Megyei Jogú Város

Vas megye


Vas Megyei Építészkamara


Magyar Urbanisztikai Társaság

Fiatal Urbanisták Tagozata

34 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page