top of page

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2023. 06.26-29.

56. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM

„GENIUS LOCI”

„A HELY SZELLEME”

SZOMBATHELY, 2023. JÚNIUS 26-29.


E téma évezredek óta foglalkoztatja az európai kultúrát. Az ókori görög hiedelemvilág apró isteni személyeket sejtett egy-egy forrás, szent liget, folyó, hegy hátterében; a rómaiak a családi otthonok szellemét illették a ’genius loci’ névvel – amint Vergilius is hírt ad erről.

A Római Birodalom császári építészetéhez – mint abszolút etalonhoz – képest a helyi kultúrák építészete provinciálisnak minősült, azaz másod- és harmadosztályú, lenézett volt. Globalizálódó (vagy máris globális) világunkban már a XX. század elején fellépő ’modern’ is azzal az igénnyel lépett fel, hogy ez az egyedül üdvözítő út; az Athéni Charta is minden városra érvényesnek hitt elveket fogalmazott meg.

A jellegtelen, százszor ismétlődő, egynemű építészet/városépítés hamar kiváltotta az emberek ellenérzését – még a szakmán belül is. C h r i s t i a n N o r b e r g - S c h u l z: Genius loci című, korszakos műve 1980-ban jelent meg. Alcíme, mottója sokat elárul a tartalmáról: A logika kétségkívül cáfolhatatlan, de nem állhat ellent az embernek, aki élni akar. (Franz Kafka: A per)

A keresés azóta is folyik világszerte. Sokan vizionálták a ’hely’ jelentőségének végét, arról írtak, hogy annak nincs jövője. Ez a megalapozatlan ’jövendölés’ alig tíz év alatt semmivé foszlott – Kunszt György megállapítása szerint.

A probléma azonban nem jutott nyugvópontra: ma is sokan a globalizáció hívei, az építészet egységét valamiféle formai, anyaghasználati, szerkezeti azonosságban vélik felfedezni; mások meg épp az ellenkezőjét vallják. A modernt követte a posztmodern, azonban többnyire nem lényegi dolgokat, gondolatokat megragadván – s csak a modernre felkészített építészek, urbanisták által – nem sikerült minőségi választ adni.

A téma építészeti viták kereszttüzébe került már a ’90-es években, majd 2002-ben az urbanisztikai nyári egyetem is foglalkozott ezzel a kérdéssel (A globális és a lokális). Az azóta eltelt huszonegy év – majdnem egy generációnyi idő – lehetőséget ad, sőt igényli is, hogy újra szembenézzünk a helyzettel.

Ezt kísérli meg a Savaria több nézőpontból is: egyrészt gondolati alapokon, másrészt a természeti s nem utolsósorban az épített környezet szempontjából – figyelve a történelmi, műemléki miliőre, a táji értékekre.

Az építészek és urbaniszták mellett írók, közművelődési szakember, történész, tájépítész – és reményünk szerint filozófus - is gazdagítja a tudástárat, szempontrendszert.
PROGRAM

1. nap – 2023. június 26. – Szemlélet, elméleti megalapozás

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Moderátor: Bakó Béla

09.30 – 10.00 Megérkezés, regisztráció

10.00 – 10.15 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők

10:15 – 10:45 Körmendy Imre, a SUNE elnöke bevezetője

10:45 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 11.30 Radnóti Sándor, filozófus: A „locus amoenus” hagyománya

11.30 – 12.00 Fábián László író: Genius loci: A filozófia helyei.

12:00-13:00 Ebédszünet

Moderátor: Körmendy Imre

13.00 – 13.30 Szathmári Botond: Helyszellemek, a hely szelleme. Gondolatok Hamvas Béla Öt géniusza nyomán.

13:30 – 14:00 Csanádi Judit, építész és díszlettervező: "A Tér Szakrális Nyelve- az építészeti tér nyelve a drámai helyzetekben"

14:00 – 14:15 Kávészünet

14:15 – 14:45 Gergye Rezső , népművelő: A hely szellemének társadalmi aspektusai

14:45 – 15:15 Ekler Dezső DLA: Hogyan idézzük meg a hely szellemét?

15.15 – 16.00 A nap összefoglalása, hozzászólások

2. nap – 2023. június 27. – A természetbeli hely szelleme, természetvédelmi, tájépítészeti kérdések

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Moderátor:

10.00 – 10.10 Bevezető

10.10 – 10.40 Csima Péter, tájépítész: "HELYEK A TÁJBAN"

10.40 – 11.10 Karlócainé Bakay Eszter tájépítész: Hely specifikus tervezési módszerek a tájépítészetben

11.10 – 11.20 Kávészünet

11.20 – 11.50 Csőszi Mónika vagy Hamar József tájépítészek: A tájérték-kataszter eredményei és tanulságai

11.50 – 12.10 Hozzászólások

12.10 – 13.00 Ebéd

Moderátor:

13.00 – 13.10 Bevezetés

13.10 – 13.40 Wettstein Domonkos: Regionális és lokális perspektívák a Balaton-part építészetében

13.40 – 14.10 Gerzánics Annamária: A Balaton táji, építészeti kérdései tájépítész szemmel: „Megragadható-e a tájépítészet és a regionális tervezés eszközeivel a ”hely szelleme”?”

14.10 – 14.25 Kávészünet

14.25 – 14.50 Kerekasztal beszélgetés és vita a résztvevők és az előadók között

14.50 – 15.30 Hozzászólások, nap zárása


3. nap – 2023. június 28. – Építészeti nézőpontok, örökségi-műemléki környezet sajátos követelményei

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Moderátor:

10.00 – 10.10 Bevezető

10.10 – 10.40 Vikár András, építész: Építészet az idő hálójában

10.40 – 11.20 Katona Attila, történész

11.20 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 12.00 Salamin Ferenc: Tokaji táj építészete, szelleme

12.00 – 12.30 Bede István, építész: Gondolatok Szentendrén Pécsről és vissza

12.30 – 13.30 Ebéd

Moderátor:

13.30 – 13.40 Bevezető

13.40 – 14.10 Horváth Gábor: Veszprém szelleme

14.10 – 14.40 Veöreös András építész, „A Fertő-világörökségi terület szellemiségének megőrzése

14.40 – 14.50 Kávészünet

14:50 – 15:20 Soóki-Tóth Gábor: Szellem nélküli helyek-új építésű lakókörnyezetek a nagyvárosi agglomerációkban Magyarországon

15:50 – 16:00 Hozzászólások, zárszó, oklevelek átadása4. nap – 2023. június 29 – Hallgatói prezentációk

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Program: Az ELTE – SEK Savaria Urbanisztika kurzusának hallgatóinak előadásai

Moderátor: Bakó Béla

10.00 – 10.10 Bevezető

10.10 – 10.30 Kovacsics Gréta: A múlt elvárásainak jelene – Mi maradt a Kádár-korszak Balaton képéből?

10.30 – 11.00 Gál Elizabet – Varga Szimonetta: 2000 év rétegei - Szombathely Fő terének elmúlt és megőrzött formái turizmus marketing aspektudból

11.00 – 11.20 Veiczer Ildikó – Goda Barnabás – Ritóper Ramón: A megérkezés parkja - A városimázs alakításának lehetőségei a szombathelyi Ady Endre tér példáján

11.20 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 11.50 Sümegi Liliána – Kappel Kitti: Unalmas-e a történelmi város? – A települési múlt gátló tényezői Kőszeg példáján

11.50 – 12.10 Horváth Fanni – Zombó Petra: Szolgáltatásfejlesztés a helyi értékek mentén. Egy velemi kísérlet.

12.10 – 12.30 Horváth Petra - Tóth Ákos: "Városiasodás a virtuális térben - létezhet-e virtuális település a metaverzumban?

12.30 – 13.00 Hozzászólások, zárszó, oklevelek átadásaProgramunkat támogatja:Magyar Művészeti Akadémia

Nemzeti Kulturális Alap


Szombathely Megyei Jogú Város

Vas megye


Vas Megyei Építészkamara


Magyar Urbanisztikai Társaság

Fiatal Urbanisták Tagozata

30 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page