top of page

Oltári múlt szakmai kirándulás 2023.06.17.

A MUT Örökséggazdálkodási Tagozatának felhívása

„Oltári Múlt”

szakmai tanulmányúton való részvételre


A MUT Örökséggazdálkodási Tagozata és a Magyar Építőművészek Szövetsége 2022 szeptemberétől közösen buszos szakmai kirándulásokat szervez. A szakmai utakért az építészkamara 2 kreditpontot biztosít.


A következő tanulmányút időpontja: 2023. június 17. szombat


Programja: Mánfa, Cserkút, Málom (Pécs) középkori templomai megismerése


Szakmai vezetőnk: Schőnerné Pusztai Ilona Ybl-díjas építészmérnök, a Möller István Emlékérem Bizottság tagja, számos baranyai középkori templom, valamint a pécsi középkori egyetem építészeti-rekonstrukciós munkálatainak vezetője.


Indulás Budapestről 8:00 órakor, gyülekező 7:30-tól (BAH csomópont, OMV benzinkút oldalában lévő kikanyarodó sáv)

Visszaérkezés Budapestre: 19:30 és 20:00 óra között.


Mánfa: A mánfai Sarlós Boldogasszony templom elrendezése téglalap alaprajzú, négyszögletes, egyenes szentélyzáródású, szentélye dongával boltozott, hajója síkfödémmel fedett. A templombelső freskóit részben a törökök, részben az idő tette tönkre. A 12. századi eredeti templom torony nélküli, félköríves szentélyű templom volt, viszonylag szerencsésen vészelte át a török időket.

A templomhoz monda is kötődik: a török időkben elpusztult falu távolabb épült újjá. A templom feledésbe merült, teljesen benőtte az erdő. Egyszer egy pásztor a völgyben legeltette teheneit és a csordából egy bika elkóborolt. A pásztor az állat keresése közben harangszót hallott, és megtalálta bozótba gabalyodott állatot, amely az elhagyott régi templom harangjának a kötelét rángatta. A pásztor elújságolta a hírt a faluban. Másnap a falusiak megtisztították a templomot és környékét.

Cserkút: Cserkút 1290-ben szerepel először oklevélben, de oly módon, amiből arra lehet következtetnünk, hogy már az 1009 augusztusában – Győrött – Szent Istvánt és a pápa küldötte, Azo püspök által megteremtett Pécsi Püspökség alapítólevelében leírt birtokok között szerepelhetett. Neve arra utal, hogy a falu egy cserfákkal körülnőtt kútnál, forrásnál épült. Temploma a 12. század végén épült. Ez a korai templom egyhajós, félköríves szentélyű, torony nélküli épület volt. A templomot a 13. században kifestették, az északi falán ma is láthatók a nagy felületen megmaradt bizánci hatású falképek. A 14. században a hajó nyugati oldalához tornyot építettek, a szentély déli oldalához sekrestyét. A templombelső új festést kapott, amit egy tűzvész előzött meg a kutatások szerint. A diadalív jobb oldalán lévő Szt. György kép alatti felirat mutatja a dátumot“Anno DOMINI MILLESIMO CCC XXX et QUINTO IN HON SANCTI…(Az Úr 1335. esztendejében…tiszteletére…)”.

Málom (Pécs): Szent József templom. A templom román és gót stílusú temploma a XII. században épült. Az egyhajós templom félköríves szentélye, hajójának első boltszakasza, déli homlokzatán nyílt kapuja a fölötte található három résablakkal román kori. Később a hajót nyugat felé meghosszabbították, s a román kapu elfalazása után új csúcsíves kaput építettek gótikus stílusban. A templom belsejének különleges értékei a feltárt falfestmények. A szentély falán árkádokban álló apostolok ábrázolásának maradványai láthatók a XII. századból. A templom diadalívén is maradtak freskótöredékek.


Széljárta málomi út, öledbe hanyatlik a lomb már, az évszak ünnepi oltár, mit mondasz az ittmaradóknak, mit viszel a mennynek innen?

(Weöres Sándor: A málomi út – részlet)


Utasaink felszálláskor audio guide készüléket kapnak, hogy az előadások közben zavartalanul nézelődhessenek.


Részvételi díj: 15.000,- Ft / fő

Regisztráció: szakmaiut@oltarimult.hu

Információ: +36 20 312 5925

További információ: https://oltarimult.hu/
10 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page