< 2022.05 >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2022.06.02. 15:00

Fiatal urbanisták konferenciája – Kőbánya fejlesztési lehetőségei

2021-2022 egyetemi tanév során a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói oktatóik irányítása mellett a 2021-ben Hild János-díjjal kitüntetett Kőbányán végezték terepgyakorlataikat, kutatásaikat. Kutatásuk eredményeit a hallgatók a Magyar Urbanisztikai Társaság Székházában mutatják be 2022. június 2-án 15:00 órától. Az előadások után kerekasztal beszélgetést szervezünk Kőbánya Önkormányzata, Budapest Főváros, valamint a Budapest Fejlesztési Központ képviselőinek részvételével.
Részletek »
2022.06.09. 16:00

Világörökség és romlásveszély a Terézvárosban

A Magyar Urbanisztikai Társaság Budapesti és Pest megyei Területi Csoportja tisztelettel meghívja Önt Világörökség és romlásveszély a Terézvárosban témájában tartandó beszélgetésre! A beszélgetés résztvevői: Matus István, Terézváros főépítésze, Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, valamint Szaló Péter, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja.
Részletek »

Konferenciafelhívás: A város politikai és esztétikai megjelenítései – Irodalom, történelem, építészet2022. október 28-án az NKE Politika- és Államelméleti Kutatóintézete rendezi meg A város politikai és esztétikai megjelenítései – Irodalom, történelem, építészet c. konferenciát az NKE Ludovika Campus főépületében. 

A konferenciára előadók jelentkezését várják! Jelentkezési határidő: 2022. április 30. További információ az oldal alján, a konferencia leírása alatt. 
 

 

A város (urbs) olyan természeti és épített környezet, amely lakói, a városi polgárok számára otthonul szolgál. Ahhoz, hogy ezt az otthonosság-érzetet megteremtse, a városnak rendezettnek kell mutatkoznia. Ez jó esetben nem valamifajta külsődleges szempont rákényszerítése a város szövetére, hanem olyan elvek követése, amelyek a város saját, csak rá jellemző természetéből, növekedése folyamatából kristályosodnak ki. Az elrendezettség, az a tény, hogy a város építőelemei rendre megtalálják helyüket az egészben, a polgárok számára olyan érték, amelyen keresztül saját helyzetükre, a közösségen belül elfoglalt helyükre, végső soron a várost lakó közösség rendjére tudnak reflektálni. Másfelől a közösségen (civitas) belüli szervezeti formák, kapcsolatrendszerek a város (urbs) szövetében kivetülnek, ott is felismerhetővé válnak.

A város jelenét múltja határozza meg. Az a folyamat, ahogy a múltból eljut a jelenig, a város számára kulcsfontosságú. Ezért a város lakói ápolják a város múltjának történetét, hisz nem csak a város jelenlegi arculatát tudják ebből felépíteni, hanem saját helyüket is jobban érthetik, a városon belül és azon kívül is. A várostörténet a történetírás sajátos formája, emlékezetpolitika, amelynek célja az épp regnáló közösség azonosságtudatának erősítése, a közösségi kohézió biztosítása. A történetíró maga is él szépírói és retorikai eszközökkel, amikor a város történetét rekonstruálja. A jól megírt történet révén a város elnyeri helyét a kortárs közgondolkodásban. A jól megírt várostörténet pedig megnyitja az utat a várossal kapcsolatos irodalmi alkotásokig, Baudelaire, Balzac, Hugo, Mikszáth, Krúdy, Kosztolányi és Ottlik város- leírásaiig.

Az építészet (beleértve a hagyományos építőművészetet és a városépítészetet is) maga is az esztétikai kivetítés technológiáival él, míg eljut a kiinduló ötlettől a mestertervig, s tovább, a tényleges építési folyamaton keresztül. Ahogy a (város)építész leképezi a város házait, utcáit, negyedeit saját vázlatain és kidolgozott tervein, ugyanígy jár el a politikai szónok, aki a város dicsőségét megénekli, saját politikai céljait szolgálva.

 A konferencia célja annak számbavétele és összehasonlítása, miként jeleníti meg a város esztétikai és politikai dimenzióit, illetve ezek egymásra hatását az irodalom, a történetírás és az építészet, a maga beszédrendjeiben és ábrázolási technikáival. Ennek megfelelően olyan előadások absztraktjait várjuk, amelyek e diskurzusok felől tekintenek az általunk kiemelt témakörre, azt remélve, hogy e beszédmódok egymásra is termékenyítően tudnak hatni.

A konferenciát az NKE Politika- és Államelméleti Kutatóintézete szervezi, tervezett időpontja 2022. október 28. A konferenciára várhatóan jelenléti formában kerülne sor Budapesten, az NKE Ludovika Campus főépületében.

Felkért előadók:

  • Entz Géza művészettörténész, Károli Gáspár Református Egyetem
  • Moravánszky Ákos építészet-történész, zürichi ETH professor emeritusa
  • Wettstein Domonkos építész, BME Urbanisztika Tanszék

Jelentkezés:

A konferenciára jelentkezni az előadás címének és egy maximum 150 szavas absztraktnak a megküldésével lehet. Amennyiben a jelentkező rendelkezik a témához kapcsolódó publikációval, azt is kérjük feltüntetni.

Jelentkezési határidő:

2022. április 30.

A jelentkezéseket a pak@uni-nke.hu e-mail címre kérik megküldeni.

A beérkezett absztraktok elbírálásáról május 10-ig értesítik a jelentkezőket.

Kapcsolat: 

Hörcher Ferenc kutatóprofesszor, intézetigazgató horcher.ferenc@uni-nke.hu

Tóth Kálmán tudományos segédmunkatárs toth.kalman@uni-nke.hu