< 2022.08 >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2022.09.22. 17:00

Könyvbemutató | Brenner János: Otthonról – Hazulra – Huszonegy év urbanisztikai publikációiból

2022. szeptember 22-én 17:00-tól kerül megrendezésre Brenner János Hild János-díjas építészmérnök, várostervező „Otthonról – Hazulra – Huszonegy év urbanisztikai publikációiból” c. kötetének bemutatója a Magyar Urbanisztikai Társaság székházában.
Részletek »
2022.10.20. 10:00

XXVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia 2022

A városfejlesztéssel és tervezéssel fél évszázada foglalkozó Magyar Urbanisztikai Társaság évente megrendezi az Országos Urbanisztikai Konferenciát. Az idei, immár 28. konferencia a Pécsi Tudományegyetem társszervezésével, 2022. október 20-21. között kerül megrendezésre Pécsett, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban! A konferencia idei témája: Az egyetemek változó szerepe a tudásipari forradalom városaiban.
Részletek »

Tisztújítás - A Jelöltek listája és bemutatkozásaA Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az Alapszabály 11.3.1. és 11.4 pontjai alapján Tisztújító Közgyűlést tart 2021 december 10-én 14:00 órakor a MUT Székházában (Budapest 1094, Liliom utca 48.), és erre a Magyar Urbanisztikai Társaság minden tagját meghívjuk.
Alább találják a Jelölő Bizottság javaslatait a 2021. évi Tisztújító Közgyűlésre. A jelöltekről hamarosan részletesebb információkat teszünk elérhetővé, bemutatkozásukat folyamatosan frissítjük, melyeket lejjebb görgetve olvashat.

A Jelölő Bizottság tagjai: 

  • Körmendy Imre, elnök
  • Teveli-Horváth Dorottya
  • Ongjerth Richárd 

A Magyar Urbanisztikai Társaság Alapszabálya szerint a 2021. december 10-i Tiszújító Közgyűlésen lehetőség lesz további személyek jelölésére.

A Jelölő Bizottság javaslatai a Magyar Urbanisztikai Társaság 2021. évi tisztújító közgyűlésére, a választásra:

Elnök: 

Salamin Géza elnök

Alelnökök:

Kocsis János Balázs alelnök

Csaba Ders alelnök

Elnökség tagjai:

Szaló Péter elnökségi tag

Balás Gábor elnökségi tag

Albrecht Ute

Bérczi Szabolcs

Bodor Ádám

Dorogi Zoltán

Kukely György

Majorné Vén Mariann

Ongjerth Richárd

ESZB tagjai:   

Csécsi Dávid, az ESZB tagja

Szebeni Dávid

Bauer Ádám

Varga Virág

Nem folytatják tovább tisztüket:

Csomós György elnökségi tag

Szabó Mátyás elnökségi tag

Kőszeghy Lea elnökségi tag

Kurenkov Vjacseszláv elnökségi tag

Gerzánics Annamária elnökségi póttag

Kolundzsija Gábor az ESZB tagja

Szabó Alexandra az ESZB tagja

Jóna László az ESZB tagja

 

Budapest, 2021. november 22.

Körmendy Imre, a jelölő bizottság elnöke


A jelöltek bemutatkozása

Elnök: 

Salamin Géza elnök

Terület- és településfejlesztő geográfusként végeztem az ELTÉ-n 2000-ben, amit közgazdasági diplomával egészítettem ki, majd 2018-ban szereztem PhD fokozatot a területi és várostervezés európai országokban zajló átalakulásának vizsgálatából a Szent István Egyetemen. Négy gyermekes családapa vagyok.

Pályámat a BME-n kezdtem, majd kilenc évig a Vátiban folytattam, ahol először tervező-elemzőként majd az országos területfejlesztési koncepcióért (OTK), később az urbanisztikáért és nemzetközi kapcsolatokért, majd a Magyar EU elnökség területfejlesztési és várospolitikai feladataiért felelős irodavezetőként dolgoztam. Ebből az időszakból az OTK és a nemzetközi feladatok mellett az országos településhálózatfejlesztési koncepció előkészítését, a települési tervezés gyakorlatára irányuló kutatásokat, a hazai tervezési rendszer – máig elmaradt - reformjának megalapozását érdemes kiemelni. 2011-2014 között a Nemzetgazdasági Minisztériumban területfejlesztési tervezési főosztályvezetőként feleltem a 2014-2020-as programidőszakra való terület- és városfejlesztési stratégiák és programok előkészítéséért (OFTK, TOP, VEKOP). Számos urbanisztikai és területfejlesztési nemzetközi program (ESPON, EUKN, URBACT) hazai koordinációs feladatait, ill. képviseletét láttam el. 2014 és 2019 között pályámat a Magyar Nemzeti Bankban folytattam. 2016 óta vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem oktató-kutatója, jelenleg intézetvezető igazgatója és egyben a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék vezetője, ahol urbanisztikát, területi, közösségi és stratégiai tervezést, valamint különböző területfejlesztési tárgyakat tanítok. Korábban tanítottam az ELTÉ-n, a BME-n is, mások mellett a főépítészi szakirányú képzésen is.

2004 óta vagyok a MUT l tagja, 2012 és 2015 között voltam a társaság alelnöke, és társaságunkat 2013 óta képviselem a European Council of Spatial Planners európai ernyőszervezetében. 2018 novemberétől egy olyan időszakban lettem a MUT elnöke, amikor egy korábban soha nem tapasztalt világjelenség, a Covid járvány alapvetően átrendezte a társaság működési lehetőségeit. Az időszak elején sikerült egy új stratégia mentén a társaság életében egy új lendületet venni, de aztán a járvány sok tekintetben gátját szabta az eltervezett kibontakozásnak.

Képességeimet, tapasztalataimat és tudásomat és munkámat szívesen ajánlom fel a következő három éves periódusra is.

A most záruló elnökségi ciklusban közösen elért eredményeinket az elnöki beszámoló tartalmazza. https://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=264543#MIDDLE

A MUT jövőjével kapcsolatos célokat számomra a 2019-ben a közgyűlés által elfogadott középtávú vízióban megfogalmazottak jelentik. A tudásközösség vízióját kijelölő stratégiai dokumentumot továbbra is irányadónak tekintem. https://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=mut_strat

Urbanisztika szemléletemben az alábbiakat tartom fontosnak kiemelni:

  • Interdiszciplináris szakterület vagyunk, ezért fontos, hogy a különböző társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, építészeti, földrajzi és környezettudományi tudásokat össze tudjuk kapcsolni, szereplőiket be tudjuk vonni munkánkba.
  • Ugyanakkor szükség van a térbeli (területi- és városi tervezés) közös szakmai kereteinek a jelenleginél erőteljesebb megfogalmazására, megteremtésére és elismertetésére is, egységes kompetenciarendszerre a haladó nemzetközi gyakorlatokat követve;
  • Az urbanisztikát integráló, egységes szakmai rendszernek tekintem, amelynek egyaránt része a városfejlesztés és a vidék(falu) fejlesztése, a szabályozás alapú (rendezési) és a fejlesztési eszközrendszer, de számos kevésbé formalizált tervezési-fejlesztési eszköz is (mint pl. a szereplők és szakpolitikák összehangolása és kooperációja, a PPP, az integrált stratégiaformálás) és amelybe a települési és a területi-térségi, de akár határokon is átívelő nagyobb terek tervezése is beletartozik. A tervezés formái, konkrét feladatai is változnak idővel, ezért eszközei és szakmai karaktere is időről időre megújításra szorul.
  • A területi és települési tervezés-fejlesztést a társadalom olyan nagy kihívásainak megoldásában segítő eszköznek tekintem, mint pl. a fenntarthatóság, a gazdasági prosperitás, a társadalmi kohézió és a közösségek kihívása, a klímaváltozás, amelyeket sajátos terület alapú és integrált karakterével egyedi módon tud kezelni.

2. Alelnökök:

Kocsis János Balázs alelnök

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett 1995-ben okleveles villamosmérnökként, majd 1998-ban az ELTÉ-n szerzett okleveles szociológus diplomát városszociológia szakirányon, majd a Leicesteri Egyetemen (Egyesült Királyság) szerzett 2002-ben várostörténészi diplomát. Már szociológiai tanulmányai alatt bekapcsolódott az egyetemen zajló városi társadalmi, városfejlesztéshez, városfejlődéshez kötődő kutatásokba, változatos témakörökben. 1999-ben kezdte ELTÉ-n a doktori tanulmányait, a fokozatot 2008-ban szerezte meg, fő témája a huszadik századi urbanizációs folyamatok, illetve az erre adott szakpolitikai, városfejlesztési reakciók elsősorban Budapest esetében. Mindemellett tovább folytatta a korábban megkezdett alapvetően szuburbanizációs fókuszú kutatásait is.

2003 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, majd előbbi mellett 2016 óta a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, elsősorban városszociológia, városfejlesztés társadalmi oldalához köthető témákban, jelenleg egyetemi docensként. Elsősorban a település- és területfejlesztés irányultságú közgazdász képzésekben oktat, de a BME építészképzéséhez is kötődik. Jelenleg számos doktori hallgatójával is kutatja a városfejlődési, városfejlesztési folyamatokat.

2014-15 között az Egyesült Államokban, az Indiana Egyetem bloomingtoni kampuszán oktatott vendégprofesszorként és jelenleg is számos külföldi egyetemi kapcsolatban tölt be szerepet, elsősorban az urbanisztika területén.

Számos nemzetiközi és hazai projekt résztvevője, elsősorban kutatóként és kutatásvezetőként. Fontosabb témái a lakossági bevonás, település-irányítás, közpolitika, települési sikeresség, szuburbanizáció, városi alközpont-fejlesztés, energiahatékony városfejlesztés. Egyetemi oktatásában elsősorban e területen dolgozó szakemberek képzésére helyezi a hangsúlyt.

2009 óta a MUT tagja, 2015 óta alelnöke. Tagsága kezdete óta számos konferencia, szakmai fórum, workshop szervezésében vett részt, sok alkalommal a MUT keretében, célozva különböző, urbanisztikához kötődő szakmák képviselői, döntéshozók közötti szakmai párbeszéd előmozdítását, a különböző álláspontok megismertetését. A települések sikeres fejlesztése számos, mérnöki és társadalomtudományi diszciplína képviselőinek bevonását, kollaborációját kívánja meg, ahol az építész, a tájépítész, az építő- és közlekedésmérnök éppúgy részese a szakmai párbeszédnek, mint a közgazdász, szociológus, geográfus és történész és többi érintett társszakma képviselője. MUT alelnökeként továbbra is hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét fölhasználva kívánja a Társaság tudományos, oktatási és szakmai életét előmozdítani.


Csaba Ders alelnök

Építész diplomáját 2003-ban a Pécsi Tudományegyetem Műszaki karán szerzi, a doktori programban azonban már az urbanisztika felé fordul. Hazai tanulmányait megszakítva előbb 2004-ben Rotterdamban városmenedzsmentet, 2006-ban Fulbright ösztöndíjasként a Columbia egyetemen városépítészetet tanul, majd 2008-ban a Londoni egyetemen városfejlesztési mester diplomát is szerez. Doktori fokozatszerzése után hivatalosan is az Urbanisztikai tanszék oktatójává válik, de vendégoktatóként egy-egy félévre a Corvinus egyetemen és a Debreceni egyetemen is megfordul. A tanulás és tanítás inspiratív közege reményei szerint élete végéig elkíséri majd valamilyen formában.

2012-ben, az Európa Kulturális Főváros program eseményeit követő évben nevezik ki Pécs főépítészének. Életének ebben az időszakában nem csak sokrétű és gazdag tapasztalatokat szerzett a településtervezés minden eszközével és aspektusával kapcsolatban, de aktív szereplőként találkozott a demokratikus átalakulás minden urbanisztikai kihívásával és részesévé vált a rendszerváltás utáni Pécs több kitörési kísérletének.

2017-ben aztán egy olyan időszakban nevezik ki a Pécsi Tudományegyetem főépítészének, amikor az egyetem történetének legnagyobb fejlesztésére készült. Az idén lezáruló – a város éves költségvetésével összemérhető nagyságrendű – beruházási csomag, azóta Pécs elmúlt időszakának meghatározó városfejlesztési programjává vált. A fizikai térben megvalósult beruházások mellett azonban legalább ennyire fontosnak érzi az egyetem és a város viszonyának, közös jövőjének a témájában született „tudásépítményeket” is. Meggyőződése, hogy az egyetemeknek jelentős szerepe és felelőssége van a városok tudásipari fordulatában, így Pécs jövőjének alakításában is.

Hat éve tagja a MUT elnökségének, 2018 óta az egyik alelnöke. Megválasztása esetén alapvetően a MUT vidéki szervezeteinek megerősítésével, a Baranya Megyei csoport újraélesztésével szeretne foglalkozni.


3. Elnökség tagjai:

Szaló Péter elnökségi tag

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végzett 1978-ban.

A Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Regionális Tervezési Irodáján kezdett dolgozni 1978-79 között tervező gyakornokként, 1979-86 között regionális tervezőként. 1986-ban vezető tervező lett. 1986-90 között a MTA Regionális Kutatások Központja tudományos kutatója.

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője 1990-1991 között, 1991-1995 között területfejlesztési helyettes államtitkár. Az elmaradott térségek felzárkóztatási programja elismeréseként 1994-ben megkapta a Magyar Köztársaság Középkeresztjét.

1995-1998 között területfejlesztési és építésügyi helyettes államtitkár, mivel a Bokros program következményeként az építésügy irányítását is megkapta. Irányításával dolgozták ki a területfejlesztési törvényt és végrehajtási rendeleteit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló új törvényt.    

1998-2002 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. Ezen időszak feladata volt a felkészülés az EU strukturális alapjai fogadására. Az Orbán és a Meggyesi kormány alatt is tagja az EU csatlakozásról tárgyaló delegációnak.

2002-2003 között a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala szakmai elnökhelyettese. 2004 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke.

2006 - 2008 között az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztési és építésügyi helyettes államtitkára, ill. szakállamtitkára. 2008 - 2010 között a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára. 2010 – 2014 között a Belügyminisztérium építésügyi helyettes államtitkára, a településfejlesztés terén ellátja az EU elnökség feladatait. 2014-től a Belügyminisztérium szakmai főtanácsadója.

Több egyetemen oktatott területfejlesztést, kohéziós politikát. Civil mozgalmakban is megpróbálja érvényesíteni a közérdeket. 

A MUT elnökségének két ciklus óta tagja. Számos rendezvény aktív szervezője, résztvevője, előadója. Az urbanisztika klasszikus, Vidor Ferenc, Meggyesi Tamás fémjelezte irányzatát képviseli. Folytatná az Urbanisták Felsőfokon beszélgetés sorozatot, a fővárosi kerületek és az agglomerációs települések sajátosságainak feltárását a főépítészekkel.


Balás Gábor elnökségi tag

1975-ben születtem Miskolcon, jelenleg Budapesten nevelem négy gyönyörű gyermekünket feleségemmel.

 A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy főszakirányán és közszolgálat mellékszakirányán szereztem meg diplomámat 1999-ben, majd a Városkutatás Kft-nél helyezkedtem el, ahol elsősorban az önkormányzati finanszírozással foglalkoztam.

2003-ban lettem a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (később Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) főosztályvezető-helyettese, majd főosztályvezetője, ahol az uniós programtervezés módszertani támogatása, illetve az uniós programok értékelésének és hatásvizsgálatának feladataiért voltam felelős. 2008-ban alapítottuk meg a HÉTFA Kutatóintézetet és Elemző Központot, ahol az elmúlt tízhárom évben elsősorban a fejlesztéspolitika, város és területfejlesztés, a társadalmi felzárkózás és a gazdaságfejlesztés témájú projektekkel foglalkoztam.

A MUT szemszögében fontosabb munkáim voltak a kisebb és nagyobb városok, kerületek IVS-einek és ITS-einek elkészítése. A Fővárosi Önkormányzat tematikus fejlesztési programjainak elkészítésének irányítása. Az NFÜ, a Miniszterelnökség és a BM számára a város- és területfejlesztés folyamatait vizsgáló értékelések és kutatások vezetése, valamint a városfejlesztési projektek társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatai.

2000-től kezdve több intézményben is tanítottam közösségi gazdaságtant. 2014-ben megkaptam a Széchenyi István Szakkollégium Patrónus tanári díját. 2015 óta óraadóként oktatok egyetemi kurzusokon elsősorban helyi gazdaságfejlesztés és fejlesztéspolitika témakörökben. Ehhez kapcsolódó fejezeteiben szerzője vagyok az „Urb.0 Urbanisztika kezdőknek” című egyetemi tankönyvnek.

2018. óta vagyok a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja, e szerepemben elsősorban az elmúlt három év Országos Urbanisztikai Konferenciáinak kitalálásában és megszervezésében vettem részt, illetve és a társaság működését meghatározó szervezeti és alapszabályi kérdések újragondolásaiban voltam aktív tagja az Elnökségnek.

Gondolkodásomra erősen hatottak a hatásvizsgálat módszertani keretei és az intézményi közgazdaságtani megközelítés. Meggyőződésem, hogy a városi térben a fejlesztési döntések nem önmagukban változtatják meg a város fejlődését, hanem elsősorban azzal, ahogy az autonóm szereplőket, a vállalkozókat és a városlakókat ösztönözheti tevékenységük megváltoztatására. Újraválasztásom esetén a MUT-ban továbbra is elsősorban a városfejlesztéshez kapcsolódó olyan szakmai együttgondolkodásokat szeretnék elősegíteni, amely a fejlesztések hatásainak és az ösztönzőkre gyakorolt hatásmechanizmusainak megismerésére inspirálja a szakmát növelve a városfejlesztési erőfeszítések hatékonyságát.


Albrecht Ute

Németországban, a korábbi NDK-ban születtem. 1979-ben ösztöndíjat nyertem a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karra. Már az egyetemen is az egy-egy épület tervezése helyett inkább a komplexebb, átfogóbb tervezéshez vonzódtam, diplomadíjamat 1985-ben a MUT-tól nyertem.                                         

Első munkahelyemtől kezdve is a várostervezés határozta meg szakmai utamat. 1984 és 1987 között a Fővárosi Tanács VB. Városrendezési és Építészeti Főosztályon városrendezési ügyintézőként dolgoztam. 1987 októberétől a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat, illetve jogutódja, a Budapesti Városépítési Tervező Iroda Rt. (BUVÁTI) tervezőjeként dolgoztam, 1996-tól már városrendezési iroda-igazgatóként. 1997.04. 01-én létrejött a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., amelynek megalakulása óta ügyvezetője és egyik településrendezési vezető tervezője vagyok.

2011-ben elnyertem a MUT rangos Hild János-díját a „Városrendezés tervezésének kimagasló és innovatív gyakorlásáért”. 2014-ben pedig Budapest Főváros Közgyűlése Budapestért díjat adományozott „Budapest stratégiai és tervszerű településfejlesztése és településrendezése érdekében végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkáért”.

Szakmai tevékenységem elsősorban Budapesthez kötődik, legfontosabb munkáimnak tekintem a ma már hatályát vesztett Fővárosi Szabályozási Kerettervet, a „Budapest 2030” Hosszú távú városfejlesztési koncepciót (2011-2013), valamint Budapest főváros településszerkezeti tervének készítését felelős tervezőként (2005-2021 között). De talán fontos kiemelni, hogy az évek során számos vidéki település terveit is készítettem (természetesen team-munkában kollégáimmal), így pl. Dunaharaszti, Piliscsaba vagy Ácsteszér rendezési terveit. Nagy kihívás volt az ország második legnagyobb városának új tervrendszerének kialakítása, Debrecen megyei jogú város terveszközei idén nyertek jóváhagyást.

Fentiek mellett számtalan helyi építési szabályzat tervezője voltam, illetve közreműködtem ezek elkészítésében.

Négy éve szakítottam sokéves MUT-tagságommal, mert úgy éreztem, hogy a szakma nincs megfelelő erővel, nyomatékkal képviselve. Ma úgy látom, rossz döntés volt, ettől nem változnak a dolgok.

Szeretnem felajánlani elsősorban a tervezésben szerzett tudásomat a Társaság hatékony tevékenységére.


Bérczi Szabolcs

Bérczi Szabolcs vagyok, 35 éves, nős, 3 gyermek édesapja. 2009-ben végeztem környezetgazdálkodási agrármérnök szakon Gödöllőn (Ángyán Józsefnél), mely a mai napig meghatározza a vidékkel való kapcsolatomat. Egyetemi tanulmányaimat követően a Völgyzugoly Műhely Kft.-nél helyezkedtem el, ahol immár 12 éve dolgozom településtervezőként. 2010-2012 között Pécsett településmérnöki diplomát szereztem.

A falumegújítás gyakorlatát 2010-ben ismertem meg közelebbről, Ónodi Gábor hívására részt vettem a 2 évente megrendezésre kerülő Európai Falumegújítási Díj díjkiosztó rendezvényein, emellett a hazai pályázatok német nyelvre történő fordításában is segédkeztem.

2014-ben lettem a Magyar Urbanisztikai Társaság tagja, belépésem óta aktívan részt veszek a Falutagozat munkájában. 2016-ban az Európai Falumegújítási Díj nemzetközi zsűrizésén vettem részt, 2017 óta pedig a Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat zsűri bizottságának munkáját segítem, ekkortól veszek aktívan részt a hazai Falumegújítók Találkozóin is. Munkám eredményeként 2019-ben a MUT Falutagozat elnökségének, 2020-ban pedig az Europäischer ARGE für Landentwicklung und Dorferneuerung nemzetközi szakértői bizottságának is tagja lettem.

A hazai falumegújítási díj társadalmi bázisát erősítendő 2020-ban egyeztetést kezdeményeztem az MNVH állandó titkárságával, melynek eredményeként 2021. augusztusban együttműködési megállapodás született a MUT és az MNVH között.

Doktori tanulmányaimat 2015-ben kezdtem meg a SZIE Környezettudományi Doktori Iskolában, majd 2018-tól a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában folytattam. Jelenleg a fokozatszerzési eljárás zajlik, a fokozatszerzésre várhatóan 2022. tavasszal kerül sor.

Gyakorló településtervezőként az ország számos településével állok szoros kapcsolatban (falvakkal, kis- és középvárosokkal, valamint budapesti kerületekkel egyaránt), szakmai segítséget nyújtva számukra a településrendezés és településfejlesztés területén. 2019 óta Kajászó megbízott főépítészeként segítem a települést szakmai feladatainak ellátásában.

A hazai faluhálózat és az európai falumegújítási gyakorlat ismerete mellett a településrendezési és főépítészi gyakorlatom is segítséget jelenthet a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége számára.


Bodor Ádám

A Szegedi Tudományegyetemen terület- és településfejlesztő geográfusként végeztem 2000-ben, majd ezt követően 2001-ben ugyanitt mérnök-közgazdász másoddiplomát szereztem.

A felsőfokú tanulmányaim alatt (1999-2001) a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park projektmenedzsereként és Mórahalom város fejlesztési csoportjának vezetőjeként dolgoztam. Mórahalmon lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek egy kisváros fentartható gazdáság- és településfejlesztési stratégiájának kialakításában és megvalósításában. Ezt követően (2001-2002) a BME Területfejlesztési Kutatási Központjában dolgoztam projektmenedzserként, ahol regionális fejlesztési programok kidolgozásával, értékelésével foglalkoztam. 2003-2004 között hatásvizsgálatokon (pl. az M3 autópálya településfejlesztési hatásaival) és az EU delegáció szakértőjeként fejlesztési projektek támogatásán dolgoztam.

2005-től a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kerékpáros ügyekért felelős miniszteri biztosaként koordináltam az első nemzeti kerékpáros program megalkotását és megvalósítását. 2011 -2019 között Brüsszelben az Európai Kerékpáros Szövetség szakpolitikai és EuroVelo hálózatért felelős igazgatója voltam. 2016 – ban az Európai Turizmus Manifesztó (https://tourismmanifesto.eu/) kezdeményezés alelnökévé választottak, ahol a teljes közlekedési szektort képviseltem 2020-ig.

2020 elejétől újra Magyarországon dolgoztam először külső tanácsadóként (többek között a Nemzeti Aktívturisztikai Stratégia kidolgozásán). 2020 végétől a Budapesti Közlekedési Központban dolgozom, 2021. áprilisa óta a BKK fejlesztési igazgatójaként, ahol a közterületi fejlesztésekért, a közösségi közlekedési hálózat fejlesztéséért és a monitoring, értékelés területekért vagyok felelős.

A MUT sokszínű tudásközösségéhez leginkább a következő 3 módon, irányból szeretnék hozzájárulni:

  • térszerkezet pillérhez: a fenntartható városi közlekedés és településfejlesztés összefüggései mentén, az ezen a területen szerzett 20 éves elméleti és gyakorlati tudás révén.
  • a gazdaság pillérhez: a turisztikai és különösen az aktívturisztikai témákban szerzett ismeretek révén.
  • a tervezés – kormányzás pillérhez: a helyi, nemzeti szintű kormányzati és az európai intézményrendszerben szerzett tapasztalatok alapján.


Dorogi Zoltán

1986-ban születtem Debrecenben.

2010-ben a Debreceni Egyetemen történelem-földrajz szakos tanárként végeztem Európa-tanulmányok szakiránnyal kiegészítve, 2016-ben okleveles településmérnök (MSc) diplomát szereztem. Doktoranduszi kutatásaim keretében a innovációs ökoszisztéma, kreatív iparágak, a hazai és közép-európai városok versenyképességi összefüggéseit vizsgálom.

2010-2015 között az ÉARFÜ - Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség területi tervezőjeként az Észak-Alföld régióban megyei és városfejlesztési stratégiák, kistérségi – járási koncepciók, IVS-ek, hatástanulmányok kidolgozásában vettem részt. 2016-tól a Széchenyi Programiroda keretében különböző város- és gazdaságfejlesztési projektek megvalósításával foglalkozom.

2011-2015 között a Debreceni Egyetem Területi Tervezési és Fejlesztéspolitikai Kihelyezett Tanszék oktatójaként, azóta meghívott óraadóként mutatom be a fejlesztéspolitika aktuális kérdéseit, urbanisztikai aspektusait, gyakorlati kérdéseit a Debreceni Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem különböző szakjain. A Debreceni Egyetem Műszaki Karán záróvizsga bizottságot vezetek. Részt veszek a MUT Diplomadíj során beküldött dolgozatok bírálatában.

Város- és gazdaságfejlesztésre, városi környezet alakítására, társadalmi kooperációra fókuszáló képzésen vettem részt Tillburgban (Hollandia), Párizsban a DATAR-nál, Brüsszelben az ERRIN-nél, valamint a Regional Studies Association Master Class képzésén.

Az Országos Urbanisztikai Konferencián 2019-ben önkéntesként, 2020-ban a Fiatal Urbanisták szekciójában előadóként, 2021-ben a debreceni szervezőket erősítve vettem részt.

A MUT munkáját 2008 óta követem, tapasztalataim szerint a városok fejlődését a különböző szakmák képviselőinek együttműködése, a lakosság és vállalkozások ösztönzése szolgálja leginkább. Szükségesnek látom a hazai és nemzetközi urbanisztikai példák, jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetését, oktatásba integrálását, illetve hazai és külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolat fenntartását.


Kukely György

1978-ban születtem Salgótarjánban. Egyetemi tanulmányaimat terület- és településfejlesztő geográfusként az ELTE-n és Lyonban, közgazdászként a BME-n és vállalati menedzsment-szakértőként Nancyban végeztem. Doktori fokozatot az ELTE-n szereztem 2009-ben.

2001 óta, előbb doktoranduszként, majd külső előadóként, 2014 óta pedig adjunktusi beosztásban az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének oktatója vagyok, ahol kurzusaim a gazdaságföldrajz, a terület-, település- és gazdaságfejlesztés, valamint az urbanisztika területére terjednek ki, s tagja vagyok a geográfusok záróvizsga bizottságának, ill. elnökként a terület- és településfejlesztési szigorlati bizottságnak. 2005-2008 között az MTA Regionális Kutatások Központjában dolgoztam. Több hazai és külföldi egyetemen és szakpolitikai intézményben voltam előadó gazdaságföldrajzosként, közgazdászként és urbanistaként.

Közel 40 tudományos közleményem van, több mint 200 független hivatkozással. Publikációim középpontjában a gazdaság területi átalakulásának folyamatai és ezek hatásai, a fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásmechanizmusai és eredményei, valamint a terület- és településfejlesztés stratégiai tervezésének kérdései állnak.

2008 óta tervező-tanácsadó cégek vezetőjeként (Terra Studio Kft., 2018 óta MEGÉRTI Kft.) a terület-, település- és közlekedés-fejlesztés, a környezet-, klíma- és energiapolitikai tervezés, valamint a fejlesztéspolitikai értékelés területén több mint száz projektet vezettem Magyarországon és környező országokban.

Büszke vagyok „vidékiségemre”, s nagy örömmel dolgozok vidéken: az elmúlt 10 évben tervezőként, városfejlesztőként, értékelőként Mosonmagyaróvártól Makóig, Lentitől Záhonyig az egész országot bejárva, az országostól, a térségin keresztül a falusi, városrészi léptékig rengeteg tervezési tapasztalatot szereztem.

Három kisgyermekem van, Újpesten élek, ma már budapestiként, de fizikailag is a lehető legközelebb a nógrádi gyökérzónámhoz.


Majorné Vén Mariann

Kompetenciáim: Környezetgazdálkodási agrármérnök, mérnöktanár, vezető területi tervező, az URBACT Európai Városfejlesztési Program nemzeti kapcsolattartó pontja, a Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának helyettesítő tagja, építész kamarai tervezői nyilvántartási számom: TR1-01-4721/10 

Fő feladataim a területrendezés, az integrált fenntartható terület- és városfejlesztés, a döntéstámogatás, a nemzetközi projektmenedzsment és hatásértékelés. Érdeklődési körömbe tartozik továbbá a közösségfejlesztés, a digitális szolgáltatások helyalapú fejlesztése, valamint a fenntartható élelmiszer- és földhasználat.

Örömmel tölt el, hogy eljött az ideje az összegyűlt tudás- és tapasztalat átadásának, friss lendületet adó fiatalok érkeznek, akikkel egymást építő, jó hangulatú team munkákat hajtunk végre. 2020-ban az URBACT Program e-egyetemi facilitátora voltam, amelynek témája az akciótervezés és a közösségi tervezés volt. Személyes küldetésem azoknak a tevékenységeknek a felkarolása, amelyeknek magas a társadalmi haszna, illetve amelyek elősegítik a természeti környezet megóvását és a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentését. Sok éve már, hogy beléptem a MUT Falutagozatába, de szívesen működöm együtt a Társasággal közös városfejlesztési konferenciák szervezésében, rendezésében az URBACT Program koordinátoraként is. Lehetőségeket látok a város-vidék  kapcsolatok erősítésében, a funkcionális várostérségek és a többszintű területi kormányzás fejlesztésében a MUT hatékony közreműködésével, iránymutatásával.

Pályafutásomat a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-nél kezdtem 1996-ban területrendezési szakterületen. A legjelentősebb tervezési feladatokat kezdetben az országos, megyei és térségi szintű területrendezési munkák tették ki. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény megalkotása után a spektrum egyre inkább kibővült a különböző terület- és településfejlesztési koncepciók, programok, tanulmánytervek készítésével. Az uniós csatlakozás ismét új kompetenciákat, készségeket csalt elő és 2009-től egyre inkább a nemzetközi projektvezetés vette át életemben a vezető szerepet. Munkámat 2013 után a Lechner Tudásközpontban folytattam, amelynek jelenleg is munkatársa vagyok.


Ongjerth Richárd

(1953) urbanista, vezető területi és településtervező, kutató, szakértő, egyetemi oktató vagyok, építészmérnöki diplomám, négy gyerekem és – egyelőre – öt unokám van.

Az egyetem előtt, a VÁTI közlekedési szakosztályán műszaki rajzolóként kezdtem a pályámat, a diploma után pedig 1980-tól a BUVÁTI kutatási osztályán indultam el az építészettől az urbanisztika irányába. Kimagasló budapesti feladatok után 2003-ig a BFVT Kft-ben számos hazai település rendezési tervezését irányítottam – Áporkától Dunaújvárosig – emellett és ezen belül is mindvégig törekedtem az innovatív, az egyre eredményesebb megoldásokat megtaláló és gyakorlatba ültető módszertan fejlesztésére. 1995-2008 között a Fővárosi Önkormányzat városkutató központjának, a Studio Metropolitanának az igazgatójaként vezettem Budapest első EU-s támogatású nemzetközi K+F projektjeit, emellett számos tervezést megalapozó felmérést, kutatást, stratégiai tervezési feladatot irányítottam. 2008-11 között a Budapest- józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Igazgatósági elnökeként segíthettem a város megújításának folyamatát, 2008-16 között pedig a Magyar Urbanisztikai Társaság urbanisztikai innovációs központjának, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpontnak az ügyvezetőjeként a módszertani kutatások folytatása, és új tervezési területek feltárása – mint az energiatudatos városfejlesztés, vagy a kiskereskedelemfejlesztéssel megvalósított városközpont-megújítás – mellett a MUT életének operatív szervezési, illetve finanszírozásszervezési munkájában is, nem kis részben nemzetközi projektek keretében.

2017-tól a DRO Studio ügyvezetőjeként kisvárosok fejlesztési és rendezési tervezésében dolgoztam, készítettem TAK-ot és TKR-t, az ilyen munkák mellett jelenleg a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság keretében a Borsod megyei Csokvaomány Tólápa cigánytelepének a felszámolásán dolgozom.

1993 óta vagyok aktív az urbanisztikai felsőoktatásban, ekkortól óraadóként az Ybl Miklós Főiskolán településmérnökhallgatóknak tanítottam stratégiai tervezést, 1996-tól 2002-ig az ELTE településfejlesztő szociológus képzésében területi társadalmi tervezést, 2003-tól a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének tudományos munkatársaként regionális és környezetgazdász hallgatóknak város és régiómarketinget, tervezési kommunikációt, 2008-16 között emellett az NKE katasztrófavédelmi mesterkurzusán várostervezést.

1987-től vagyok tagja a Magyar Urbanisztikai Társaságnak, ahol a Választmányban, majd az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságban végzett munkát követően 1994-től 2018-ig folyamatosan az elnökség tagjaként dolgoztam. Részt vettem a Budapesti és Pest Megyei Területi Csoport, a Felsőoktatási Tagozat, az Örökséggazdálkodási Tagozat, és a Városgazdasági és Projektfinanszírozási Tagozat megalakításában, és vezetésében is, kezdeményezője voltam a Köztérmegújítási Nívódíj megalapításának.

Meggyőződésem, hogy a MUT-nak jelentős – az évi néhány rendezvényt jóval meghaladó – szerepet kell vállalnia az egyre csökkenő presztízsű hazai urbanisztika megújításában, az urbanisztika „szakmásításában”, az urbanisztikai szakmai követelmények, kompetencia területek és minősítés rendszerének megfogalmazásában. Megválasztásom esetén a következő három évben főként ezen dolgoznék.

 

4. ESZB tagjai:   

Csécsi Dávid az ESZB tagja

Budapesten született 1989-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte alap- és mesterdiplomáját, geográfus szakon, területfejlesztő szakirányon. Geográfus egyetemi tanulmányit 2017-ben fejezte be. 2016 és 2018 között a Budapesti Corvinus Egyetemen regionális és környezeti gazdaságtan tanulmányokat folytatott. 2017-től a Corvinus geopolitika doktori programjában vesz részt.

Már egyetemi évei alatt is elsősorban a városok fejlesztése, építésügyi és társadalmi kérdései foglalkoztatták. Ezek a témák máig elsődleges szakmai érdeklődési körei közé tartoznak. Egyetemi diplomamunkáit Miskolc vasgyári barnamezős területeinek rehabilitációjáról, városi szövetbe integrálásáról, majd a budapesti hajléktalan személyek városi térhasználatáról írta. Hallgatóként 2014-ben a MUT-nál szakmai gyakorlaton vett részt. 2016-ban csapatával megnyerték a Pannonhalma által szervezett hallgatói városfejlesztési versenyt. További szakmai tapasztalatokat szerzett a MUT-nál, valamint a Lechner Tudásközpontban. Jelenleg kutatóként dolgozik, főként Kárpát-medencei kitekintésű, területi-statisztikai jellegű vizsgálatokban, kutatásokban vesz részt. A jövőben még többet szeretne gyakorlati várostervezéssel foglalkozni, illetve elmélyülni a városi fizikai és társadalmi struktúráinak vizsgálatában.

2014-ben részt vett a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Táborában, Celldömölkön. Azóta részt vesz a MUT életében, rendezvényein. 2016-ban részt vett az Európai Tervezés Chartájának magyar nyelvre fordításában. 2017-ben beválasztották az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságba. A MUT 2018. évi Tisztújító Közgyűlésén ismét az ESZB tagjává választották, majd 2020-ban annak elnöke lett. Amennyiben a Tagság ismét megtiszteli bizalmával, az ESZB tagjaként továbbra is városfejlesztési és közgazdasági szaktudásával szeretne hozzájárulni a Társaság életéhez, működéséhez.


Szebeni Dávid

Szebeni Dávid, az Enrawell csoport alapítója és stratégiai igazgatója, aki 13 év tapasztalattal rendelkezik szakpolitikai elemzés, tanácsadás, stratégiaalkotás és fejlesztési projektek terén.

Hat évig az önkormányzati tulajdonú Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. Cegléd Város Önkormányzata érdekében számos ingatlanpiaci tranzakció és fejlesztési projekt lebonyolításában felelős vezetőként közreműködött. Az ilyen irányú projektek magukban foglalják: a stratégiai jellegű közlekedési beruházásokat és ipari ingatlanfejlesztéseket, közterület- és épületfelújításokat, ipari, gazdasági és lakóingatlanok eladását valamint vételét. Az általa vezetett csapat egy projektje a MUT-ICOMOS Köztérmegújítási Nívódíját nyerte el.

A 2014-20-as időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjainak egyik stratégiai tervezőjeként dolgozott. Önkormányzati cég tisztségviselőjeként, az Országgyűlés Hivatala és minisztérium munkatársaként a közszféra speciális igényeinek terén is tapasztalatokat szerzett.  Korábban a Budapesti Corvinus Egyetemen gazdaságpolitikai témák óraadója, illetve kutatásvezetője. A Településfejlesztési Szövetség elnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitika és Fejlesztéspolitika szakosztályainak vezetőségi tagja. A politikai kommunikációs felkészítést nyújtó Political Excellence alapítója.

Rendszeres médiaszereplő gazdasági témákban.


Bauer Ádám

Felsőfokú tanulmányaim BSc szinten az ELTE Földrajz szakán terület- és településfejlesztő szakirányon, míg MSc szinten a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális- és Környezeti Gazdaságtan szakán folytattam. Már MSc tanulmányaim alatt részt vettem különböző diákoknak meghirdetett kutatásokban, tervmunkákban a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont szervezésében, majd 2019-től 2021-ig a cég munkatársaként dolgoztam. Ezzel párhuzamosan a Corvinus Egyetemen zajló Budapest Versenyképességét kutató projektben is dolgoztam. Harmadmagammal bejutottam a 2020-as OTDK-ra barnamező revitalizáció témakörben. Jelenleg doktori tanulmányaimat végzem a Budapesti Corvinus Egyetemen a fenntartható fejlődés megjelenése a hazai településtervezésben témakörben. Emellett 2021 októberétől az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ projektvezetőjeként dolgozom a hazai aktív turizmus fejlesztési irányainak kijelölésén. Feladatom nagyrészét a stratégiai tervezés, a hosszútávú fejlesztési tervek készítése és projektek szakmai véleményezése teszik ki.

 


Varga Virág

Varga Virág vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Doktori Iskola Geopolitika és Fenntartható Fejlődés programjának doktorandusza.

Tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem, 2016-ban diplomáztam Gazdálkodási és Menedzsment BA szakon, majd 2018-ban Regionális és környezeti gazdaságtan MA oklevelet szereztem. Doktori munkásságom mellett két éve levelező tagozaton folytatok Pszichológia BA tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetemen.

Szakmai életutam közigazgatás-beli tapasztalattal indult, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Városépítési Főosztályán dolgoztam terület és településfejlesztési ügyintézőként. Ezt követően a Budapest Metropolisztérség Versenyképességi Stratégia projekt keretében, mint tudományos segédmunkatárs kerültem a Budapesti Corvinus Egyetem alkalmazásába 2018-2021 között, jelenleg pedig az Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszékén tanársegédi pozícióban dolgozom, fő profilomként az Urbanisztika és területi tervezés, valamint a Városgazdaságtan és városszociológia tárgy oktatását megjelölve.

A Magyar Urbanisztikai Társasághoz doktori tanulmányaim megkezdésével párhuzamban, 2018-ban csatlakoztam, ez év óta rendszeres résztvevője és előadója vagyok a MUT által szervezett Országos Urbanisztikai Konferenciáknak, illetve bekapcsolódtam a FUT fókuszának újraalkotási folyamatába is.

Úgy vélem, a Magyar Urbanisztikai Társaság számvizsgáló bizottságának alapvető gazdasági végzettségem, analitikus gondolkodásmódom, valamint megbízható, precíz személyiségem okán lehetnék alkalmas tagja.