< 2021.10 >
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Alelnök: Dr. habil Kocsis János Balázs

A Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem 1995-ben okleveles villamosmérnökként, majd 1998-ban az ELTÉ-n szereztem okleveles szociológus diplomát városszociológia szakirányon. A szociológiai tanulmányaim alatt hamar bekapcsolódtam az egyetemen zajló városi társadalmi, városfejlesztéshez, városfejlődéshez kötődő kutatásokba, diplomamunkámat az akkor meghatározóvá váló szuburbanizáció témakörében végeztem.

Az ELTE elvégzése után az ELTÉ-n folytattam doktori iskolában tanulmányaimat, a huszadik századi urbanizációs folyamatokra, illetve az erre adott szakpolitikai, városfejlesztési reakciókra helyezve a hangsúlyt. Ennek kapcsán adódott alkalmam egy ösztöndíj formájában az Egyesült Királyságban, a Leicesteri Egyetemen várostörténeti mesterszakos tanulmányokat folytatni és diplomát szerezni 2002-ben.

Doktori fokozatot 2008-ban szereztem, az 1930 és 1985 közötti budapesti városfejlődési folyamatokról írt munkámmal.

2003 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 2016 óta a Budapesti Corvinus Egyetemen is oktatok, elsősorban városszociológia, városfejlesztés társadalmi oldalához köthető témákban, jelenleg egyetemi docensként. A hallgatóim részben a település- és területfejlesztés irányultságú közgazdász képzésekhez, illetve az építészképzéshez kötődnek elsősorban.

2014-15 között az Egyesült Államokban, az Indiana Egyetem bloomingtoni kampuszán oktattam vendégprofesszorként.

Az elmúlt húsz évben számos jelentős kutatásban vettem részt részint a doktori, illetve posztdoktori kutatásaimhoz, részint változatos hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódóan településekhez, városfejlődéshez kötődően. A szuburbanizációs folyamatok, a rá adott helyi közpolitikai, urbanisztikai válaszok elemzése a munkásságom egyik súlypontja, amit számos különböző kutatásban végeztem el, együttműködésben a helyi önkormányzatokkal, tudományos testületekkel. A városfejlesztés gyakorlatának vizsgálata részint ehhez kötődve merült föl, amelyet legutoljára egy nagy kiterjedésű belügyminisztériumi projektben kutatásvezetőként jártuk körbe, elsősorban a lakosság és az önkormányzatok együttműködésére fókuszálva. Az energiahatékony városfejlesztés témaköre három EU-s kutatásban való résztvevőként képezte továbbiakban kutatásaim harmadik súlypontját, amelyet részben a BME-hez, részben a MUTK-hoz kapcsolódva végeztem.

2009 óta vagyok a MUT tagja, 2015 óta alelnöke. Tagságom kezdete óta számos szakmai fórum, workshop szervezésében vettem részt, amelyben különböző, urbanisztikához kötődő szakmák képviselői, döntéshozók közötti szakmai párbeszéd előmozdítása, a különböző álláspontok megismertetése és átbeszélése volt a célom. Úgy vélem, a települések sikeres fejlesztése számos, mérnöki és társadalomtudományi diszciplína képviselőinek bevonását, kollaborációját kívánja meg, ahol az építész, a tájépítész, az építő- és közlekedésmérnök éppúgy részese a szakmai párbeszédnek, mint a közgazdász, szociológus, geográfus és történész – elnézést a kimaradó tudományterületek képviselőitől. Továbbá véleményem szerint a szakmai nyilvánosság és a döntéshozók közötti kapcsolatépítés szintén elsődleges fontosságú a megalapozottabb fejlesztési tevékenységhez.

A különböző urbanisztikához kötődő tudományterületek és döntéshozók magas követelményeknek megfelelő fórumaként, az urbanisztika, mint multidiszciplináris szakterület sajátos szempontjait érvényesítő szervezetként tekintek a Magyar Urbanisztikai Társaságra, amely további sikeres munkájához örömmel ajánlom föl tevékenységemet, a kialakult széles szakmai kapcsolati hálómat.