< 2021.06 >
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dr. Csomós György elnökségi tag

Okl. geográfus, okl. településmérnök, PhD (földtudományok), habilitáció (földtudományok)

Munkahely: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Beosztás: főiskolai tanár, a magyar nyelvű Településmérnöki mesterképzési szak szakfelelőse és az angol nyelvű Urban Systems Engineering mesterképzési szak szakfelelőse

Szakmai gyakorlat: 2003-tól vagyok a Debreceni Egyetem oktatója, 2009-ben szereztem PhD fokozatot, 2015-ben pedig habilitáltam. Egyetemi oktatói tevékenységem fókuszában a területi tervezés, településtervezés és településüzemeltetés tárgyak állnak, amelyeket magyarul és angolul is oktatok. További egyetemi feladataim közé tartozik az oktatásfejlesztés: a Debreceni Egyetemen részt vettem a magyar nyelvű településmérnöki mesterképzési szak képzési programjának kidolgozásban, illetve vezetésemmel került kialakításra az angol nyelvű Urban Systems Engineering mesterképzési szak képzési programja. Oktatásfejlesztési feladataimat jelenleg a hazai körülményekre szabott képzési program nemzetközi kontextusba helyezése jelenti. Részt vettem továbbá településfejlesztési stratégiák kidolgozásában, jelenleg smart city kutatási programban és stratégia készítésben vagyok érdekelt.

A kutatási tevékenységem három területre terjed ki: településfejlesztés, településföldrajz és tudományföldrajz. Az elmúlt másfél évtizedben közel 100 tudományos közleményt publikáltam városokkal kapcsolatos kutatási témákban.

A Magyar Urbanisztikai Társaságnak 2016-tól vagyok tagja. Megítélésem szerint a MUT szakmai profilját markánsabb tudományos profillal kellene kiegészíteni, ezt a célt pedig szélesebb spektrumú konferenciák szervezése, illetve egy tudományos folyóirat elindítása szolgálhatja (ahogy az a külföldi rokonszervezetek esetében is megszokott).

A felsőoktatásban jelenleg tapasztalható tendencia azt mutatja, hogy a külföldről, döntően a fejlődő világból érkező hallgatók száma folyamatosan emelkedik. A MUT gyakorlatára és tapasztalatára építve szükséges lenne kialakítani egy angol nyelvű tudásbázist (esettanulmányok bemutatása, iránymutatások, stb.), amely támogatná a külföldi hallgatók oktatását, és amelyen keresztül a hazai urbanisztikai gyakorlatot exportálható lenne a legdinamikusabban bővülő piacok felé.