< 2022.08 >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2022.09.22. 17:00

Könyvbemutató | Brenner János: Otthonról – Hazulra – Huszonegy év urbanisztikai publikációiból

2022. szeptember 22-én 17:00-tól kerül megrendezésre Brenner János Hild János-díjas építészmérnök, várostervező „Otthonról – Hazulra – Huszonegy év urbanisztikai publikációiból” c. kötetének bemutatója a Magyar Urbanisztikai Társaság székházában.
Részletek »
2022.10.20. 10:00

XXVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia 2022

A városfejlesztéssel és tervezéssel fél évszázada foglalkozó Magyar Urbanisztikai Társaság évente megrendezi az Országos Urbanisztikai Konferenciát. Az idei, immár 28. konferencia a Pécsi Tudományegyetem társszervezésével, 2022. október 20-21. között kerül megrendezésre Pécsett, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban! A konferencia idei témája: Az egyetemek változó szerepe a tudásipari forradalom városaiban.
Részletek »

XIX. ORSZÁGOS HILD JÁNOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA


MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE?

Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

A MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN, A MUT ÉVES KÖZGYŰLÉSÉVEL EGYÜTT

2013. április 17-19. között, Mosonmagyaróváron!


 

XIX. Országos HILD JÁNOS Urbanisztikai Konferencia

 

MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE?

Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

 

A MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN, A MUT ÉVES KÖZGYŰLÉSÉVEL EGYÜTT

 

2013. április 17-19.

Mosonmagyaróvár

 

KONFERENCIA PROGRAMFÜZET BÖNGÉSZÉSE (ÚJ!)

SZEKCIÓPROGRAM LETÖLTÉSE (ÚJ!)

REGISZTRÁCIÓ A KONFERENCIÁRA

AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK

TÉRKÉP

PARKOLÁS A KONFERENCIA HELYSZÍNEIN, PARKOLÓKÁRTYA

 

MÉK kreditpont: 2 pont

 


HELYSZÍN: MOSONMAGYARÓVÁR

Nyugat-Magyarországi Egyetem PHARE Épület

Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal

FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont

 

 

Jobb lett a településeknek az elmúlt évek változásai nyomán? Elismertebbek ma az urbanisták?

Hogyan alakul az országos területpolitika 2014-től? Bővül-e a megyék eszköztára?

Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben?

Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a településfejlesztésben?

 

Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

 

Az elmúlt években alapvető változások következtek be a magyar kormányzati intézményrendszerben, az önkormányzati rendszerben, és ezzel párhuzamosan lényegesen megváltozott a területfejlesztési törvény, az építési törvény és sok más törvény is, és a jövőben további változások, új kihívások várhatók.

Hogyan értékeljük ezeket a változásokat? Jobb lett-e a településeknek, a gazdaságnak, javultak-e a kellemes környezet esélyei, és – nem utolsósorban – sikeresebbek, elismertebbek lettek-e az urbanisták? Milyen szerepet játszottak ezekben a változásokban? Mi lett a szerepe a megyéknek? Hogyan sikerült a teljes profilváltás után megtalálni új feladataikat, milyen a kapcsolatuk a kormányzattal, illetve városaik, községeik fejlesztésével?

 

A közeli jövőben további lényeges változások várhatók. A következő hétéves ciklusban is nagyrészt EU-forrásokból történhet a városok fejlesztésének finanszírozása, az EU 2020 alapkoncepciója, számos – várhatóan valamilyen formában Magyarországon is bevezetésre kerülő – részeleme ismert már, egyelőre azonban nem látszik olyan koherens rendszer, amely iránymutatóként szolgálhatna településeink, megyéink szakmai és politikai vezetőinek ahhoz, milyen eszközökkel, milyen feltételekkel láthatnak neki a következő EU-tervezési szakasznak.

Hogyan alakul majd az országos területpolitika? Átalakul-e – ahogyan régóta kellene – a területi adó-újraelosztás, Bővül-e a megyék eszköztára, és ha igen, merre? Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben? Hogyan haladhatunk tovább az egyes városnegyedek megújításával? Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a település fejlesztésében?

Csupa olyan kérdés, amely alapvetően befolyásolja majd a címbeli kérdésre adott válaszlehetőségeket, vagyis azt, hogy miből élünk jövőre?

 


TÉMÁINK

 

A VÁROSI PARADIGMA VÁLTOZÁSA

 

A városi szerepről való gondolkodásunk alakulása, változása

Szekcióvédnök: Alföldi György, Rév8 ZRt., BME Urbanisztika Tanszék

 

 

A 21. század a városok évszázada, az elkövetkezendő évtizedekben a városok jelentősége tovább növekszik a világ településeinek rendszerében. A városiasodási folyamatok erős felgyorsulása, és növekedése az egyik legjelentősebb kihívása a társadalmaknak. Ez az erőteljes urbanizáció érinti a növekvő térségeket és városokat éppúgy, mint a kiürülő vidékeket és településeket. Ennek a folyamatnak a hatására ugyanakkor jelentős területek, kistelepülések vesztik el szerepüket és néptelenednek el.

 

 

Ma Magyarországon az látszik, hogy a települések egyik legnagyobb kihívása a benne élő társadalom gyors átmenete – migráció; szocio-kulturális szakadékok; öregedés; sűrűsödés-ritkulás – az egyelőre nem látható posztindusztriális társadalom felé. Településeink az elmúlt húsz évben mindig számíthattak növekedésükhöz, fejlődésükhöz erőteljes külső forrásokra: befektetők, ingatlan vásárlók, EU-s támogatások, nagy állami programok. A településrendezési és fejlesztési eszközrendszer is ehhez illeszkedett és illeszkedik mind a mai a napig. Ugyanakkor az ország kettészakadt, és amíg a nyertes régióknak és településeknek „elég” a gazdasági válság hatásainak kiküszöbölésén munkálkodniuk, addig a leszakadni látszó régiók városainak teljesen új helyzettel kell megbirkózniuk.

 

 

Egyszerre kell szembenézniük a külső támogatások beszűkülésével, fizikai környezetük fejlődésének megakadásával, belső társadalmuk gyors változásával. A dinamikus társadalmi átalakulás mindenképpen igényli az egyes települések és az ország stratégiáinak a változtatását. A kis és közép városok közösségeit kell képessé tenni a gazdasági és társadalmi túlélésre, a közösségek mindennapi életét segítő akciókat, stratégiákat és innovációkat kell rendszerbe állítani ahhoz, hogy a térsége pozitív változásai is meginduljanak. Miközben az intézményes társadalom egyre kevesebb szerepet tud felvállalni, és erőforrást biztosítani, felértékelődött a jelentősége a helyi közösségek szerepvállalásának, az eltérő kulturális és gazdasági karakterrel rendelkező rétegek egymás mellett élésének.

 

 

Magyarország jövője szempontjából mindenképpen alapvető, hogy a települések reagáljanak a nagyléptékű változásokra, kapjanak eszközöket ahhoz, hogy belső forrásaikat, energiáikat feltárva a helyi társadalmak önfenntartó képességét tudják növelni. A szekció ezeknek az eszközöknek a megtalálásában nyújt segítséget, a jó példák erejét, és a rossz példák tapasztalatait kívánja megosztani a résztvevőkkel.


 

A MEGYE ÚJ SZEREPKÖREI

 

Területfejlesztés a hagyományos térbeli keretek között, megújuló tartalommal

Szekcióvédnök: Koszorú Lajos, Város-Teampannon Kft.

 

A túlélő megye és az egyre differenciálódó városhálózat jövőképei? A megye és városok hálózatának egymáshoz való viszonya, hogyan alakulhat a következő ciklusban?

Centralizáció –decentralizáció kérdése, ebben milyen szerepei lehetnek a megyének?


Örök-e a megye, mint területi alakulat, hogyan tekintsünk rá az utóbbi 20- 30 év területi folyamatai alapján? Mi az előnye és mi a hátránya ennek a tartósnak látszó területi formációnak?

Mennyiben szerves területi egység a megye? Képes-e megújulni területfejlesztési szerepében? Mi a tartalma ennek a szerepnek?

 

Területei tervezés – partnerségi keretek között?

 Területi szempontok megfogalmazása, képviselete, érvényesítése a politikában?

  Területi politikák kialakítása és képviselete? Az ágazati politikák és a tovább erősödő centralizáció ellensúlyaként való megjelenés és működés?

 Kap-e szerepet a forráselosztásban, és ha igen képes lesz-e a hatékonyság és a kiegyenlitősdi között ésszerűen, hatékonyan működni, vagy belesimul a konfliktus-mentes  irányítás/elosztás posványába?

  Az országos területpolitika kimondottan hatékonyságra törő céljait és stratégiáját képes-e a megye támogatni, illetve érvényesíteni a többnyire széttagolt belső érdekszövevény ellenében?

 

A megyének komoly szerepe lehet a magyar város-hálózat újjászervezésében és versenyképes területi struktúrák felépítésében, jelenleg nem látható az ilyen jelentős szerephez illő hatáskörök kijelölése, megfogalmazása.

 

A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE

 

Térségi szerepek kis, közép- és nagyvárosainknál – Hogyan fejlesszünk?

Szekciófelelős: Salamin Géza, NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály

 

A VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉG:  Hogyan fejlesszünk?

 

A 2007-2013-as Európai Uniós ciklusban a magyar városok többsége elkezdte az európai uniós források segítségével az integrált városfejlesztés gyakorlatát. 2014-től azonban új kohéziós politikai ciklus kezdődik új elvárásokkal és új lehetőségekkel.

Kulcsfontosságúvá válik, hogy miként lehet a magánberuházások erőit és a közpénzek fejlesztéseit együttesen a sikeres, élhető város megteremtése felé összefogni, valóban integrált programot tervezni, szervezni és megvalósítani.

 

Miképp tud a város térségével együttműködni és helyi szintű választ adni azokra a kihívásokra - gazdasági válság, foglalkoztatás, demográfiai válság, energetika -, amelyek az EU és az ország célkitűzéseiben megjelennek és amelyekre közösségi források is igénybe vehetőek majd.

A szekció keretében arra szeretnénk közösen keresni a választ, hogy milyen városfejlesztési gyakorlatra, intézményi és fejlesztéspolitikai keretre, milyen tervezési megközelítésekre lenne szükség a következő fejlesztési időszakban annak érdekében, hogy a fentiekhez kapcsolódó sikeres és fenntartható városfejlesztés valósuljon meg. Különösen invitálunk olyan előadókat, akik jó példákkal, javasolható módszertanokkal vagy ezeket megalapozó vizsgálatok eredményeivel tudnák gazdagítani a konferencia közönségének ismereteit.

A szekció célja, hogy az előadások és a beszélgetések eredményei a város- ill. várostérségi fejlesztés fejlesztéspolitika keretei megteremtéséhez és a városok felkészülésének elindulásához is hozzájáruljanak. A szekcióban az érintett minisztériumok és hivatalok munkatársai is jelen lesznek.

 

 

Gazdaság és gazdálkodás

 

Hogyan fejleszthető a térség gazdasága, hogyan gazdálkodjunk a gazdasággal?

Szekcióvédnök: Ongjerth Richárd, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft.

 

A magyar térségek, települések fejlesztése a rendszerváltozás óta nem tudott kilépni a támogatásból való finanszírozás csapdájából, holott először az állami támogatások apadtak visszafordíthatatlanul el, majd lassan az EU-s területfejlesztési támogatásokról is kiderül, hogy azok is inkább „halászati tandíjak”, mintsem a fenntartható településfejlesztés távlatosan megbízható forrásai.

Területi nézőpontból rövid idő, négy-öt év áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kialakítsuk a területfejlesztés, településfejlesztés finanszírozásának új, a szubszidiaritás és a partnerség európai elvein alapuló rendszerét, és ehhez a következő tervezési időszak kiváló terepet biztosít.

Minél előbb látunk hozzá, annál korábban leszünk sikeresek, alapvető érdeke ezért az országnak és a magyar urbanisztikának egyaránt a mielőbbi diskurzus megindítása, például az alábbi kérdések körül:

 

· Megtérülő közberuházás, gazdaságilag fenntartható városfejlesztés – álom, vagy valóság?

·           Vállalkozó közszféra – beépített korrupció?

·       Túl a klaszteren – mit tehet a közszféra a városi gazdaság fejlesztéséért az inkubátorházon és a klasztertámogatáson kívül?

·    Gyár állott, most kőhalom… – hogyan térülhet meg egy önkormányzatnak a barnamezők megújítása?

·      Közterek, és ami mellettük van – a közterületek megújításának hatása a városi gazdasági funkciók változására

·           Üzletutcák és kereskedők – barátok, vagy ellenségek?

·           Méltó lakhatást mindenkinek! – Ki, miért, hogyan, miből?

·     Mekkorák a KKV-k? – marketing, kommunikáció, reklám és tudatosságnövelés a közösségi párbeszédben

·           Velünk, vagy velük? – helyi és globális befektetők a térségek és települések gazdaságában

 

  

 


 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Regisztrációs lap letöltése
Javasolt szálláshelyek listája
Jelentkezés előadónak
Térkép és helyszínek
Parkolási lehetőségek, parkolókártya
Program letöltése
Szekcióprogram letöltése