< 2021.05 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2021.05.28. 13:30

Éves közgyűlés

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az Alapszabály 11.3. pontja alapján ÉVES KÖZGYŰLÉST tart 2021. május 28-án 13.30 órakor a MUT székházának nagytermében (1094 Bp. Liliom u. 48.) és erre a MUT minden tagját meghívjuk.
Részletek »

Köztérmegújítási nívódíj pályázat 2012.


A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2012.pályázatot
A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázatra benevezhetők az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.
Beadási határidő: 2012. március 9. 12 óraP Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a

Köztérmegújítási Nívódíj 2012.

pályázatot

 

A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

 

1. A pályázat célja

·       az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,

·       A kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,

·       a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,

·       a jelentős városképformáló közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,

·       az igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,

·       az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és

·       figyelemfelhívás a jó példa erejével.

 

2. A pályázatra benevezhetők

Az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.

Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

1. Városközpont, főtér kategória

2. Lakókörnyezet közterei kategória

 

3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterületmegújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött, és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterületmegújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fönn!

 

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címen.

 

4. A pályázati kiírás és jelentkezési lap

Folyamatosan letölthető a www.mut.hu  és a www.icomos.hu  honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Lehofer Anna a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon.(hétfőtől péntekig 9-15 óra között)

 

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni.

Beadási határidő: 2012. március 9. 12:00 óráig munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés határideje 2012. március 9.

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

 

6. A pályázatra benyújtandó munkarészek

·       a jelentkezési lap a pályázók adataival és a jelen "Pályázati Hirdetmény" 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival,

·       a pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata,

·       két darab, 100x70 cm-es, kizárólag habkartonra kasírozott, álló formátumú tabló, amely tartalmazza:

o          mindkét tablón jól láthatóan a beadott pályázat címét, a MUT és az ICOMOS logóját (letölthető www.mut.hu, a logok színei módosíthatók) és a „Köztérmegújítási Nívódíj 2012.” feliratot,

o          mindkét tablón a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét (A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen és megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget.)

o          a köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid szöveg, képek, ábrák),

o          a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban

o          a közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban,

o          részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.

·       a rendelkezésre álló jogerős, szükséges engedélyek másolatát.

·       CD, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban a két tabló) és jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot”, a „Nyilatkozatot”, az engedélyek másolatát, a pályázati díj befizetésének igazolását és a CD-t.

 

7. A Bírálóbizottság összetétele

A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

·       Magyar Urbanisztikai Társaság– 4 fő (Aczél Gábor elnök, Zábránszkyné Pap Klára, Szilágyi Domokos, Benkő Melinda delegáltak)

·       ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 4 fő (Dr. Nagy Gergely elnök, Kovács Erzsébet, Farkas Mária, Klaniczay Péter delegáltak)

·       Belügyminisztérium – 1 fő (Krakler Judit vezető főtanácsos)

·       Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – 1 fő (Dr. Mihályfi László főosztályvezető)

·       Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő (Horváth Csilla referens)

 

 

8. Pályázati díj

A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2012" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2012” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

Eredményhirdetés: 2012. május 31-ig. A díj átadása ünnepélyes keretek között az Országos Hild János konferencián történik Százhalombattán.

 

9. A pályaművek bemutatása

A pályaművek az Országos Hild János Konferencián illetve a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.

 

Budapest, 2011. december 8.


Kapcsolódó dokumentumok:
Letölthető kiírás (DOC)
Megjelenítendő logok (ZIP)