< 2020.05 >
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2020.11.26. 09:00

II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről

Tervezett időpont és helyszín: 2020.november 26-27. Debrecen
Részletek »

Május 31-ig meghosszabbítva! Pályázati Felhívás - A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2018 elnyerésére


A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2018-ban 36. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.
Előző évek pályázati tablóiból egyet megtalálnak a cikk végén.


Beadási határidő: 2018. május 31. 14 óráig 
1. Általános feltételek

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2018-ban 36. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.

A települési Hild János-díj egy alkalommal legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek emlékműként köztérre kiállítva, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj elosztása során külön kerülnek elbírálásra a 2000 fő alatti, a 2000-20.000 fő közötti, és a 20.000 fő feletti lakos számú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

A díjat a MUT Elnöksége ítéli oda, az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve.

2. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje – legalább nyolc éve – dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.

Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi egyetértéssel bírnak.

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot, és azt, hogy a díj elnyerése esetén annak megfelelően nagyított változatát emléktábla, vagy emlékmű formájában közterületről jól látható módon elhelyezik, magas szintű vezetőjükkel képviseltetik magukat a MUT által szervezett díjátadáson, illetve saját településükön is ünnepélyes körülmények között díjátadó ünnepséget rendeznek, a széles körű nyilvánosság biztosításával.

A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a MUT Elnöksége írásbeli értesítést küld e-mailen.

A pályázaton való részvétel feltétele továbbá a bruttó 150.000,- forint nevezési díjnak a MUT Nkft. 11709002-20603557 sz. bankszámlájára való előzetes átutalása.

3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap

Elérhető a www.mut.hu oldalon.
További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság Titkársága a 06 1 215-5794 telefonszámon.

4. A pályázat beadása

A pályázatot a település önkormányzata nyújthatja be, bruttó 150.000,- (százötvenezer) forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. 11709002-20603557) átutalással történő megfizetését követően a pályamunkát postai, vagy gyorspostai küldeményként, vagy személyesen (munkanapokon 10.00 és 15.00 óra között) lehet beadni 2018. április 30. 14 óráig a Magyar Urbanisztikai Társaságnak (1094 Budapest, Liliom u. 48.).

A MUT Elnöksége a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

5. Pályázati díj

A települési Hild János-díj legfeljebb három pályázónak adható. Megfelelő minőségű pályamunkák hiányában az Elnökség nem díjaz vagy kevesebb díjat ad ki.

A MUT Elnöksége legkésőbb 2018. május 31-ig nyilvánosságra hozza a díjazottakat, és legkésőbb 2018. szeptember 30-ig gondoskodik a díjak ünnepélyes körülmények között történő átadásáról, és az ezzel kapcsolatos nyilvánossági munkáról, mind a szak-, mind pedig az országos sajtóban.

6. A pályázat elbírálása

A települési Hild János-díj pályázatokról a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében való részvételre az Elnökség felkérheti:
- a területi csoportok, tagozatok vezetőit,
- az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek delegáltjait,
- továbbá mindazon személyeket és szervezeteket, akiket/amelyeket erre a Társaság Elnöksége a benyújtott dokumentumok szakszerű elbírálása érdekében alkalmasnak tart.

A döntés előtt az Elnökség kikérheti az illetékes Állami Főépítész, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának véleményét is.

A pályázat során csak az elmúlt tíz évben tervezett és megvalósított akciók kerülnek elbírálásra.

7. A pályázatra benyújtandó munkarészek


A pályázatra a kitöltött jelentkezési lap mellékleteként be kell adni:

 • Rövid (legfeljebb öt oldalas) összefoglaló ismertetőt a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (a pályázat mellékleteként kiadott tartalmi vázlat felhasználásával).
 • A település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint – ha ezt megelőzően készült – Településfejlesztési Koncepcióját, vagy Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelynek alapján az elmúlt tíz évben városfejlesztési, vagy rehabilitációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan megvalósultak (csak digitálisan, pdf formátumban).
 • Azoknak a programoknak, kulcsprojekteknek az akciótervét, vagy megvalósítási tanulmányát, amelynek alapján a program, vagy projekt megvalósult (csak digitálisan, pdf formátumban).
 • Négy darab kiállítható tablótaz alábbi formai követelményekkel:
  • Méret: 70x100 cm,
  • Álló formátum,
  • Kasírozva kizárólag habkarton lapra (műanyag lap nem megfelelő),
  • Érdekes, figyelemfelkeltő és igényes grafikával és kivitelezéssel
 • A tablóknak az alábbi elemeket tartalmaznia kell:
  • MUT logót (letölthető a www.mut.hu oldalról),
  • A „Települési Hild János-díj 2018” Feliratot,
  • A pályázó település nevét
  • A stratégia és megvalósulásának kiállításon való bemutathatósága érdekében, a legfontosabb tartalmi elemeket bemutató rövid, tömör, közérthető, jól olvasható szövegeket
  • Sok képet, illusztrációt, tervrajzot, stb.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt jelentkezési lapot, a polgármesteri nyilatkozatot a kiírásban foglalt feltételek vállalásáról, és a részvételi díj megfizetését igazoló bizonylat (pl. bankszámlakivonat, feladóvevény, stb.) másolatát.

8. A pályaművek bemutatása

A nyertes pályaművek a MUT tulajdonába kerülnek, azokat a MUT a díjátadást követően nyilvános kiállításon bemutatja. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. Az eredményhirdetéstől számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek.


Budapest, 2018. március 20.

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége


Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati kiírás
Tartalmi vázlat
MUT logó
Jelentkezési lap
Ferencváros tabló