Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


XIX. ORSZÁGOS HILD JÁNOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA


MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE?

Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

A MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN, A MUT ÉVES KÖZGYŰLÉSÉVEL EGYÜTT

2013. április 17-19. között, Mosonmagyaróváron!


 

XIX. Országos HILD JÁNOS Urbanisztikai Konferencia

 

MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE?

Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

 

A MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN, A MUT ÉVES KÖZGYŰLÉSÉVEL EGYÜTT

 

2013. április 17-19.

Mosonmagyaróvár

 

KONFERENCIA PROGRAMFÜZET BÖNGÉSZÉSE (ÚJ!)

SZEKCIÓPROGRAM LETÖLTÉSE (ÚJ!)

REGISZTRÁCIÓ A KONFERENCIÁRA

AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK

TÉRKÉP

PARKOLÁS A KONFERENCIA HELYSZÍNEIN, PARKOLÓKÁRTYA

 

MÉK kreditpont: 2 pont

 


HELYSZÍN: MOSONMAGYARÓVÁR

Nyugat-Magyarországi Egyetem PHARE Épület

Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal

FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont

 

 

Jobb lett a településeknek az elmúlt évek változásai nyomán? Elismertebbek ma az urbanisták?

Hogyan alakul az országos területpolitika 2014-től? Bővül-e a megyék eszköztára?

Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben?

Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a településfejlesztésben?

 

Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

 

Az elmúlt években alapvető változások következtek be a magyar kormányzati intézményrendszerben, az önkormányzati rendszerben, és ezzel párhuzamosan lényegesen megváltozott a területfejlesztési törvény, az építési törvény és sok más törvény is, és a jövőben további változások, új kihívások várhatók.

Hogyan értékeljük ezeket a változásokat? Jobb lett-e a településeknek, a gazdaságnak, javultak-e a kellemes környezet esélyei, és – nem utolsósorban – sikeresebbek, elismertebbek lettek-e az urbanisták? Milyen szerepet játszottak ezekben a változásokban? Mi lett a szerepe a megyéknek? Hogyan sikerült a teljes profilváltás után megtalálni új feladataikat, milyen a kapcsolatuk a kormányzattal, illetve városaik, községeik fejlesztésével?

 

A közeli jövőben további lényeges változások várhatók. A következő hétéves ciklusban is nagyrészt EU-forrásokból történhet a városok fejlesztésének finanszírozása, az EU 2020 alapkoncepciója, számos – várhatóan valamilyen formában Magyarországon is bevezetésre kerülő – részeleme ismert már, egyelőre azonban nem látszik olyan koherens rendszer, amely iránymutatóként szolgálhatna településeink, megyéink szakmai és politikai vezetőinek ahhoz, milyen eszközökkel, milyen feltételekkel láthatnak neki a következő EU-tervezési szakasznak.

Hogyan alakul majd az országos területpolitika? Átalakul-e – ahogyan régóta kellene – a területi adó-újraelosztás, Bővül-e a megyék eszköztára, és ha igen, merre? Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben? Hogyan haladhatunk tovább az egyes városnegyedek megújításával? Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a település fejlesztésében?

Csupa olyan kérdés, amely alapvetően befolyásolja majd a címbeli kérdésre adott válaszlehetőségeket, vagyis azt, hogy miből élünk jövőre?

 


TÉMÁINK

 

A VÁROSI PARADIGMA VÁLTOZÁSA

 

A városi szerepről való gondolkodásunk alakulása, változása

Szekcióvédnök: Alföldi György, Rév8 ZRt., BME Urbanisztika Tanszék

 

 

A 21. század a városok évszázada, az elkövetkezendő évtizedekben a városok jelentősége tovább növekszik a világ településeinek rendszerében. A városiasodási folyamatok erős felgyorsulása, és növekedése az egyik legjelentősebb kihívása a társadalmaknak. Ez az erőteljes urbanizáció érinti a növekvő térségeket és városokat éppúgy, mint a kiürülő vidékeket és településeket. Ennek a folyamatnak a hatására ugyanakkor jelentős területek, kistelepülések vesztik el szerepüket és néptelenednek el.

 

 

Ma Magyarországon az látszik, hogy a települések egyik legnagyobb kihívása a benne élő társadalom gyors átmenete – migráció; szocio-kulturális szakadékok; öregedés; sűrűsödés-ritkulás – az egyelőre nem látható posztindusztriális társadalom felé. Településeink az elmúlt húsz évben mindig számíthattak növekedésükhöz, fejlődésükhöz erőteljes külső forrásokra: befektetők, ingatlan vásárlók, EU-s támogatások, nagy állami programok. A településrendezési és fejlesztési eszközrendszer is ehhez illeszkedett és illeszkedik mind a mai a napig. Ugyanakkor az ország kettészakadt, és amíg a nyertes régióknak és településeknek „elég” a gazdasági válság hatásainak kiküszöbölésén munkálkodniuk, addig a leszakadni látszó régiók városainak teljesen új helyzettel kell megbirkózniuk.

 

 

Egyszerre kell szembenézniük a külső támogatások beszűkülésével, fizikai környezetük fejlődésének megakadásával, belső társadalmuk gyors változásával. A dinamikus társadalmi átalakulás mindenképpen igényli az egyes települések és az ország stratégiáinak a változtatását. A kis és közép városok közösségeit kell képessé tenni a gazdasági és társadalmi túlélésre, a közösségek mindennapi életét segítő akciókat, stratégiákat és innovációkat kell rendszerbe állítani ahhoz, hogy a térsége pozitív változásai is meginduljanak. Miközben az intézményes társadalom egyre kevesebb szerepet tud felvállalni, és erőforrást biztosítani, felértékelődött a jelentősége a helyi közösségek szerepvállalásának, az eltérő kulturális és gazdasági karakterrel rendelkező rétegek egymás mellett élésének.

 

 

Magyarország jövője szempontjából mindenképpen alapvető, hogy a települések reagáljanak a nagyléptékű változásokra, kapjanak eszközöket ahhoz, hogy belső forrásaikat, energiáikat feltárva a helyi társadalmak önfenntartó képességét tudják növelni. A szekció ezeknek az eszközöknek a megtalálásában nyújt segítséget, a jó példák erejét, és a rossz példák tapasztalatait kívánja megosztani a résztvevőkkel.


 

A MEGYE ÚJ SZEREPKÖREI

 

Területfejlesztés a hagyományos térbeli keretek között, megújuló tartalommal

Szekcióvédnök: Koszorú Lajos, Város-Teampannon Kft.

 

A túlélő megye és az egyre differenciálódó városhálózat jövőképei? A megye és városok hálózatának egymáshoz való viszonya, hogyan alakulhat a következő ciklusban?

Centralizáció –decentralizáció kérdése, ebben milyen szerepei lehetnek a megyének?


Örök-e a megye, mint területi alakulat, hogyan tekintsünk rá az utóbbi 20- 30 év területi folyamatai alapján? Mi az előnye és mi a hátránya ennek a tartósnak látszó területi formációnak?

Mennyiben szerves területi egység a megye? Képes-e megújulni területfejlesztési szerepében? Mi a tartalma ennek a szerepnek?

 

Területei tervezés – partnerségi keretek között?

 Területi szempontok megfogalmazása, képviselete, érvényesítése a politikában?

  Területi politikák kialakítása és képviselete? Az ágazati politikák és a tovább erősödő centralizáció ellensúlyaként való megjelenés és működés?

 Kap-e szerepet a forráselosztásban, és ha igen képes lesz-e a hatékonyság és a kiegyenlitősdi között ésszerűen, hatékonyan működni, vagy belesimul a konfliktus-mentes  irányítás/elosztás posványába?

  Az országos területpolitika kimondottan hatékonyságra törő céljait és stratégiáját képes-e a megye támogatni, illetve érvényesíteni a többnyire széttagolt belső érdekszövevény ellenében?

 

A megyének komoly szerepe lehet a magyar város-hálózat újjászervezésében és versenyképes területi struktúrák felépítésében, jelenleg nem látható az ilyen jelentős szerephez illő hatáskörök kijelölése, megfogalmazása.

 

A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE

 

Térségi szerepek kis, közép- és nagyvárosainknál – Hogyan fejlesszünk?

Szekciófelelős: Salamin Géza, NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály

 

A VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉG:  Hogyan fejlesszünk?

 

A 2007-2013-as Európai Uniós ciklusban a magyar városok többsége elkezdte az európai uniós források segítségével az integrált városfejlesztés gyakorlatát. 2014-től azonban új kohéziós politikai ciklus kezdődik új elvárásokkal és új lehetőségekkel.

Kulcsfontosságúvá válik, hogy miként lehet a magánberuházások erőit és a közpénzek fejlesztéseit együttesen a sikeres, élhető város megteremtése felé összefogni, valóban integrált programot tervezni, szervezni és megvalósítani.

 

Miképp tud a város térségével együttműködni és helyi szintű választ adni azokra a kihívásokra - gazdasági válság, foglalkoztatás, demográfiai válság, energetika -, amelyek az EU és az ország célkitűzéseiben megjelennek és amelyekre közösségi források is igénybe vehetőek majd.

A szekció keretében arra szeretnénk közösen keresni a választ, hogy milyen városfejlesztési gyakorlatra, intézményi és fejlesztéspolitikai keretre, milyen tervezési megközelítésekre lenne szükség a következő fejlesztési időszakban annak érdekében, hogy a fentiekhez kapcsolódó sikeres és fenntartható városfejlesztés valósuljon meg. Különösen invitálunk olyan előadókat, akik jó példákkal, javasolható módszertanokkal vagy ezeket megalapozó vizsgálatok eredményeivel tudnák gazdagítani a konferencia közönségének ismereteit.

A szekció célja, hogy az előadások és a beszélgetések eredményei a város- ill. várostérségi fejlesztés fejlesztéspolitika keretei megteremtéséhez és a városok felkészülésének elindulásához is hozzájáruljanak. A szekcióban az érintett minisztériumok és hivatalok munkatársai is jelen lesznek.

 

 

Gazdaság és gazdálkodás

 

Hogyan fejleszthető a térség gazdasága, hogyan gazdálkodjunk a gazdasággal?

Szekcióvédnök: Ongjerth Richárd, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft.

 

A magyar térségek, települések fejlesztése a rendszerváltozás óta nem tudott kilépni a támogatásból való finanszírozás csapdájából, holott először az állami támogatások apadtak visszafordíthatatlanul el, majd lassan az EU-s területfejlesztési támogatásokról is kiderül, hogy azok is inkább „halászati tandíjak”, mintsem a fenntartható településfejlesztés távlatosan megbízható forrásai.

Területi nézőpontból rövid idő, négy-öt év áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kialakítsuk a területfejlesztés, településfejlesztés finanszírozásának új, a szubszidiaritás és a partnerség európai elvein alapuló rendszerét, és ehhez a következő tervezési időszak kiváló terepet biztosít.

Minél előbb látunk hozzá, annál korábban leszünk sikeresek, alapvető érdeke ezért az országnak és a magyar urbanisztikának egyaránt a mielőbbi diskurzus megindítása, például az alábbi kérdések körül:

 

· Megtérülő közberuházás, gazdaságilag fenntartható városfejlesztés – álom, vagy valóság?

·           Vállalkozó közszféra – beépített korrupció?

·       Túl a klaszteren – mit tehet a közszféra a városi gazdaság fejlesztéséért az inkubátorházon és a klasztertámogatáson kívül?

·    Gyár állott, most kőhalom… – hogyan térülhet meg egy önkormányzatnak a barnamezők megújítása?

·      Közterek, és ami mellettük van – a közterületek megújításának hatása a városi gazdasági funkciók változására

·           Üzletutcák és kereskedők – barátok, vagy ellenségek?

·           Méltó lakhatást mindenkinek! – Ki, miért, hogyan, miből?

·     Mekkorák a KKV-k? – marketing, kommunikáció, reklám és tudatosságnövelés a közösségi párbeszédben

·           Velünk, vagy velük? – helyi és globális befektetők a térségek és települések gazdaságában

 

  

 


 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Regisztrációs lap letöltése
Javasolt szálláshelyek listája
Jelentkezés előadónak
Térkép és helyszínek
Parkolási lehetőségek, parkolókártya
Program letöltése
Szekcióprogram letöltése
 


Hozzászólások:
Oldalanként
Név:
Email-cím:
Hozzászólás:
Írja ide a lenti ellenőrző betűsort!
CesWrorse 2017.04.21 11:41:02
Baclofene Pharmacodynamie levitra 20mg Venta Cialis Levitra Cialis Generico En Farmacias cialis online pharmacy Risks To Taking Non Prescription Propecia Avis Cialis 10 buy viagra online Cialis Mudigkeit China Syntroid cialis Purchase Sildenafil Citrate Acheter Cialis 20mg En Pharmacie cialis price Canadian Viagra Sales Buying Anti Botics On Line acheter propecia versailles Canadian Neighborhood Pharmacy Rapid Tab cialis Best Discounts Rx In Canada Buy Citalopram Online Uk cialis Where To Buy Prevacid 30 Mg Viagra Farmacia Ricetta isotretinoin Cephalexin Used For What Ailment Viagra Como Se Usa cialis price Toxicity Amoxicillin Viagra Prescription Online viagra Alli Refill Best Price All Day Chemist Retin A viagra Amoxil Amoxil Vs Wiki Viagra Rezeptfrei Bestellen De online pharmacy Cialis Gunstig Kaufen Cheep Levitra online pharmacy Levitra En Ligne Canada Comprar Cialis Viagra Farmacia levitra 20 mg cost walmart Cialis 20 Mg Preis No Prescription Pharmacy Online buy viagra online Proscar 5mg Acheter Baclofen 25mg Buy Viagra Where To Purchase Provera In Usa Fatty Liver And Keflex cialis online pharmacy Viagra Rezeptfrei Kaufen Hannover Views Should You Refinance Your Federal Student Loans Car or vehicle loans including RVs boats etc. quick cash When a loved one lends you some cash it can put a strain on your relationship especially if you dont pay the person back quickly. As an online lender we offer payday loans with a competitive rate of APR which makes us one of the cheapest payday lenders on the market.Generic Real Isotretinoin Best Website C.o.d. Cheapeast Shop buy dapoxetine online Sildenafil Citrate Sales In Canada Medicina Viagra viagra Viagra 100mg 12 Tabl Zithromax Dosage Buy Cialis Dexamethasone Over Counter Vardenafil Generic Vs Brand online pharmacy Viagra Online Without Prescription Canadian Pharmacies For Cialis generic cialis Cheap Us Made Viagra Viagra Cialis Eu viagra Levitra Und Aspirin Kamagra Vente 100mg Cheap Cialis Kennel Cough And Amoxicillin Tadalafil Cheapest Online viagra online pharmacy Amoxicillin To Treat Acne purchase isotretinoin without rx viagra Pack Online Kamagra Montpellier cialis online pharmacy Kamagra Ajanta Uk Extra Super Cialis Review viagra Pay For Cialis With Paypal Online Prescriptions kamagra oral jelly no presc Thyroxine Sodium Tablets For Sale If youre in the Auckland or Wellington region drop into one of our local branches and meet us for fast approved personal loans. unsecured loans Our system checks multiple payday loan providers to find the best loan to fit the needs of the applicant.Buy Viagra Jelly Online Uk Cheap Cialis Propecia Dosage Depression Macrobid Best Buy Overseas Free Consultation buy cialis Amoxicillin For Canines Dutasteride With Overnight Delivery New York online pharmacy Levitra Para La Mujer Us Pharmacy No Prescription Neurontin Cheap Viagra Female Viagra For Sale Online