< 2020.04 >
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2020.04.22.

Község, város és urbanizált táj Erdélyben és Európában

Időpont: 2020. április 22-25. Helyszín: Gyergyóremete, Marosvásárhely
Részletek »

FELHÍVÁSA AZ ICOMOS MŰEMLÉKVÉDELMI CITROM-DÍJ 2012 ADOMÁNYOZÁSÁRA


Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben Műemlékvédelmi Citrom-díjjal illeti az általa legkevésbé sikeresnek, leginkább elhibázottnak ítélt műemlék helyreállításokat.


Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága - mint a műemlékvédelem legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja - a nemzetközi célkitűzésekkel összhangban folyamatosan azon fáradozik, hogy a társadalom minden tagjának és szervezetének figyelmét felhívja az építészeti és kulturális örökség valamennyi elemének folyamatos és szakszerű gondozására megőrzésük és tovább örökítésük érdekében.

E törekvésekkel összhangban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben Műemlékvédelmi Citrom-díjjal illeti az általa legkevésbé sikeresnek, leginkább elhibázottnak ítélt műemlék helyreállításokat, melyek lehetnek:

n       legsikertelenebb új beépítés, illetve átalakítás valamely történeti környezetben
n       legtökéletesebben félresikerült műemléki helyreállítás, illetve méltatlan hasznosítás
n       legalaposabban kidolgozott, példaértékű épülethiba (épületszerkezet, pótlás, kiegészítés, stb.)
n       legmegragadóbban félresikerült épületszínezés
n       leginkább műemlék-szerű rekonstrukció, műemlék-pótlás
n       legmaradandóbbra sikerült élő-műemlék (növényzet, kert, táj, tó, stb.) károsítás
n       leghosszabban húzódó műemlék helyreállítás
n       legmeggyőzőbb ál-műemlék építés
n       legeredményesebb műemlék-elhanyagolás, a karbantartás elmulasztása.

A fenti szempontok közül akár egy is elegendő a Citrom-díj odaítéléséhez.

A Citrom-díjat nem az alkotók, hanem az alkotás kapja. Az veheti át, aki először tiltakozik az odaítélés ellen. (Ez csak a jelentkezés megtörténte után lehet publikus.)

A Citrom-díjra az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagjai tehetnek javaslatot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság honlapjáról letölthető, illetve a Titkárságán beszerezhető adatlap kitöltésével, az alábbi adatok hiánytalan megadásával: A javaslatnak tartalmaznia kell:

n       a műemlék, ill. az épület megnevezését és pontos helyszínét
n       a helyreállítás, ill. az építés időpontját (3 évnél régebbi nem terjeszthető fel)
n       az "alkotás" összefoglaló értékelését (max. 1 gépelt A/4 oldal) és bemutató fényképeit és (nem kötelező, de az elbírálást segíti, ha az előterjesztés tartalmazza) műszaki rajzait (min. 4, max. 10 db)
n       a javaslat előterjesztőjének nevét, címét, elérhetőségeit, e-mail címét.

A javaslat benyújtásának határideje: 2012. január 9. (postabélyegző illetve e-mail kelte)


postai úton: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 1535 Budapest, Pf.721, vagy

e-mailen: secretariat@icomos.hu


A javaslat megérkezését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elektromos levél útján visszaigazolja

A beérkezett javaslatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság e célra kijelölt Bíráló Bizottsága értékeli. A bizottság 9 tagú, benne a MÉSZ, a MUT, a Porta Speciosa Egyesület delegáltjai. A Bíráló Bizottság a titkosság feltételeinek teljes biztosítása mellett, a javasolt alkotásokat lehetőség szerint megszemléli, majd tárgyalások során értékeli, végül javaslatát úgy terjeszti elő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Elnökségének, hogy az döntését a Műemléki Világnapon, 2012. április 18-án nyilvánosságra hozhassa, s a Díjakat átadhassa.


Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati adatlap (DOC)