< 2020.02 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
2020.02.25. 16:30

Urbanisták felsőfokon

Budapesti és Pest megyei Területi Csoport eseménye Vendég: Schneller István Beszélgetésünk keretében a szakmáról, az önkormányzati igazgatásról és szellemi munkásságáról lesz szó
Részletek »
2020.02.27. 16:00

A Nehru part megújításának tapasztalatai

Örökséggazdálkodási Tagozat 2020. február.27. 16:00 MUT székház, 1094 Budapest, Liliom u. 48.
Részletek »
2020.02.27. 09:00

Építőipar konferencia 2020

A Portfolio által szervezett konferencián átfogóan tekintik át a szektort érintő legfontosabb kérdéseket és célzottan járják körbe a hazai építőipar számára égető kérdéseket.
Részletek »
2020.02.28. 09:50

Urbanisztika hónapja záróelőadás

Vendég: Deirdre Pfeiffer (Arizona State University)
Részletek »
2020.03.19. 08:20

Aktív Magyarország Térségi Workshop – Tata

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ szervezésében megvalósuló workshop 2020. március 19-én a Tatai Rendház
Részletek »
2020.03.26. 09:00

X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia

2020. március 26–27. Széchenyi István Egyetem ETO PARK Hotel****SUPERIOR
Részletek »
2020.04.22.

Község, város és urbanizált táj Erdélyben és Európában

Időpont: 2020. április 22-25. Helyszín: Gyergyóremete, Marosvásárhely
Részletek »

Pályázati felhívás egyetemi hallgatók számára új típusú public art művekről írandó műkritikák írására


Az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2011. évi public art programja keretében pályázatot ír ki művészettörténetben és művészetelméletben jártas egyetemi hallgatók számára a Mi kis falunk című pályázatának eredményeképpen 2012. február-márciusában megvalósuló, négy új típusú public art mű egyikéről készítendő kritikai elemzés megírására. A pályázat célja : tehetségkutatás és -gondozás, valamint az új típusú public art művészeti stratégiájának megismertetése a kortárs művészet iránt érdeklődő pályakezdőkkel.
A regisztrációs levél beérkezési határideje: 2011. november 25. (péntek) 24 óráig. 
Az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2011. évi public art programja keretében pályázatot ír ki művészettörténetben és művészetelméletben jártas egyetemi hallgatók számára a Mi kis falunk című pályázatának eredményeképpen 2012. február-márciusában megvalósuló, négy új típusú public art mű egyikéről készítendő kritikai elemzés megírására. A művek pályatervei előzetesen megtekinthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok oldalán, a public art projekt nyertesek menüpontja alatt

A pályázat célja
: tehetségkutatás és -gondozás, valamint az új típusú public art művészeti stratégiájának megismertetése a kortárs művészet iránt érdeklődő pályakezdőkkel.

Pályázhatnak:
beiratkozott egyetemi hallgatókA pályázat nyelve:
magyarPályázati menetrend:


 

1. regisztráció

A pályázónak először regisztrálnia kell a lektoratus@lektoratus.hu e-mail címre megküldött, kitöltött regisztrációs lappal. A regisztrációs lap a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól is.

A regisztrációs levél beérkezési határideje: 2011. november 25. (péntek) 24 óráig.

Az előzetes jelentkezés befogadásáról minden pályázó válasz-emailt kap.

A regisztrációval a pályázó egyben hozzájárul, hogy nevét és annak az oktatási intézménynek a megnevezését, ahol tanul, a pályázatkiíró a honlapján közzétegye.
 
2. sorsolás és konzultáció

A pályázatkiíró 2011. november 28-án 17 órakor a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Bp. I. ker. Úri utca 54-56.) zsűritermében a regisztrált pályázók jelenlétében sorsolja ki, hogy az egyes hallgatók mely műről szóló kritikai elemzés megírását kapják feladatul. A pályázatkiíró ugyanekkor segítő-konzultációt is tart.

3. a
kéziratok beküldése
Az e-mailen beküldendő szövegek beérkezési határideje a pályázó számára kisorsolt új típusú public art munka hivatalos lezárulta utáni 10. nap 24.00 óra.

A csatolt rtf. fájlban benyújtandó kézirat terjedelme 12.000±500 n, ami szóközökkel együtt értendő.

A pályázat beadásának alapfeltétele, hogy a beküldött műértékelés nyomtatott, vagy elektronikus formában még sehol nem jelent meg.


Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-  a pályázati feltételeknek nem felel meg
-  határidőn túl érkezik be
 
Hiánypótlás:
hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

A pályázat elbírálása

A pályázatot a pályázatkiíró által felkért szakértői kuratórium bírálja el, legkésőbb 2012. március 28-ig. Az írásokat elbíráló bizottság tagjai: Kertész László, Leposa Zsóka, Perczel Júlia, Százados László

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatkiíró az eredményről a döntést követő 24 órán belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a honlapján közzéteszi.

Az értékelés szempontja:
a benyújtott kéziratok kvalitása.

A nyertes pályázatok díjazása

A kuratórium által kiválasztott négy szöveg szerzőjével a pályázatkiíró felhasználási szerződést köt. A felhasználás jogáért szövegenként 60.000.- Ft felhasználási díjat fizet, aminek utalása az érvényes adó- és járulékszabályok betartásával történik.

A szöveget a pályázatkiíró szerkesztői gondozás után angolra fordíttatja, majd magyarul és angolul egyaránt publikálásra kerül a public art program hivatalos honlapján.

A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy ha a bizottság nem talál négy megfelelő kvalitású szöveget, négynél kevesebb pályázatot díjazzon.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Perczel Júlia projektasszisztens (mikisfalunk2011@gmail.com), illetve Kertész László igazgató (3567-444 /126. mellék).

Budapest, 2011. november 5.


MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus

Ajánlott irodalom:


Bálint Mónika, Kálmán Rita, Polyák Levente, Sevic, Katarina (szerk.): Köztes terek / In between Zones, Budapest: IMPEX, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, 2008.

Bishop, Claire: Antagonism and Relational Aesthetics. In: October, Vol. 110 (Autumn, 2004), 51-79

Bishop, Claire: The Social Turn: Collaboration and It's Discontents. In: Artforum, 2006/2, 179-185

Bourriaud, Nicolas: Relációesztétika, Budapest, Műcsarnok, 2007

Hegyi Dóra (szerk.): Moszkva tér (Gravitáció), Ludwig Múzeum, Budapest, 2004

Hock Bea: Nemtan és pablikart, Praesens, Budapest, 2005.

Kester, Grant H. (2005): Conversation Pieces: The Role of Dialogue in Socially- Engaged Art. In: Zoya Kucor, Simon Leung (szerk.): Theory in Contemporary Art Since 1985, Blackwell, 2005, 32-55.

Krauss, Rosalind E. (1993): Sculpture in the Expanded Field In: Krauss, Rosalind E.: The Originality of the Avant-Garde and other Modernist myths, Cambridge, MIT Press, 1993, 277-290.

Kwon, Miwon: One Place After Another, MIT Press, London, 2002.

Lacy, Suzanne (szerk.): Mapping the Terrain, Bay Press, Seattle, 1995

Szijártó Zsolt (szerk.) Köz/Tér, Fogalmak, nézőpontok, megközelítések. Gondolat, Bp./Pécs, 2010

Blog: leisurearts blog vita - kiindulás:

http://leisurearts.blogspot.com/2006/03/artforum-new-art-practices-cross.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/claire-bishop-aestheticethical.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/05/grant-kester-artforum-claire-bishop.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/maria-lind-tacticalagnostic-artist-ted.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/matthew-stadler-red76-jeff-jahn.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/matthew-stadler-red76-jeff-jahn.html
http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/claire-doherty-studio-to-situation.html


Kapcsolódó dokumentumok:
Regisztrációs lap