< 2020.02 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
2020.02.27. 16:00

A Nehru part megújításának tapasztalatai

Örökséggazdálkodási Tagozat 2020. február.27. 16:00 MUT székház, 1094 Budapest, Liliom u. 48.
Részletek »
2020.02.27. 09:00

Építőipar konferencia 2020

A Portfolio által szervezett konferencián átfogóan tekintik át a szektort érintő legfontosabb kérdéseket és célzottan járják körbe a hazai építőipar számára égető kérdéseket.
Részletek »
2020.02.28. 09:50

Urbanisztika hónapja záróelőadás

Vendég: Deirdre Pfeiffer (Arizona State University)
Részletek »
2020.03.19. 08:20

Aktív Magyarország Térségi Workshop – Tata

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ szervezésében megvalósuló workshop 2020. március 19-én a Tatai Rendház
Részletek »
2020.03.26. 09:00

X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia

2020. március 26–27. Széchenyi István Egyetem ETO PARK Hotel****SUPERIOR
Részletek »
2020.04.22.

Község, város és urbanizált táj Erdélyben és Európában

Időpont: 2020. április 22-25. Helyszín: Gyergyóremete, Marosvásárhely
Részletek »

Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázat


A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázatot! A pályázatra benevezhetők az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi, vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák. Beadási határidő: 2011. március 11. 12:00 óraP Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a

Köztérmegújítási Nívódíj 2011.

pályázatot

 

A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat ke­re­té­ben nyerhetik el.

 

1. A pályázat célja

·       az értékőrző fejlesztési kultúra érvényesülésének, és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,

·       A kulturális örökség megőrzése, a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,

·       a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,

·       a városképformáló jelentős közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,

·       az igényesen megtervezett és megépített, illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,

·       az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és

·       figyelemfelhívás a jó példa erejével

 

2. A pályázatra benevezhetők

Az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi, vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.

Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dícsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.


A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

1. Városközpont, főtér kategória

2. Lakókörnyezet közterei kategória

 

3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, illetve szervezet aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterület csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos, illetve képviselőjének írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterület megújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel és megvalósítása ezeknek megfelelően megtörtént, befejeződött, és használatba vették.

 

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.

A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bíráló Bizottság írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott faxszámon és e-mail címen.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterület megújítási program, amely esetében szerzői jogi, vagy etikai vita áll fönn!

 

4. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető

2011. január 4-től a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.), hétköznapokon 9.00-15.00 óra között, vagy letölthető a www.mut.hu  és a www.icomos.hu  honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Lehofer Anna a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon.(hétfőtől péntekig 9-15 óra között)

 

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) Forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően lehet beadni.

Beadási határidő: 2011. március 11. 12:00 óráig munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.).  

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

 

6. Pályázati díj

A résztvevőknek a Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2011" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2011” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a díjazás évében, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.


Eredményhirdetés: 2011. május 31-ig. A díj átadása ünnepélyes keretek között történik.

 

7. A Bírálóbizottság összetétele

A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

·       Magyar Urbanisztikai Társaság– 4 fő (ebből 1 fő a Társaság elnöke)

·       ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 4 fő (ebből 1 fő az Egyesület elnöke)

·       Belügyminisztérium – 1 fő

·       Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – 1 fő

·       Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő

 

8. A pályázatra benyújtandó munkarészek

·       a jelentkezési lap a pályázók adataival és a jelen "Pályázati Hirdetmény" 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival,

·       a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata

·       két darab, 100x70 cm-es habkartonra kasírozott, álló formátumú tabló, amely tartalmazza:

o                    mindkét tablón a pályázat címét, a MUT és az ICOMOS logóját (letölthető www.mut.hu) és a „Köztérmegújítási Nívódíj 2011” feliratot

o                    a tér történetének összefoglaló bemutatását (rövid szöveg, képek, ábrák)

o                    1:1000 méretarányban a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait

o                    a közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban

o                    részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.

·       a rendelkezésre álló jogerős, szükséges engedélyek másolatát.

·       a dokumentációhoz csatolni kell egy CD-t, amely a beadott tablók (PDF formátumban) és jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 25 MB terjedelemben.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot” és a „Nyilatkozatot”.

 

9. A pályaművek bemutatása

A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők.

 

Budapest, 2011. január 4.


Kapcsolódó dokumentumok:
Letölthető hirdetmény (PDF)
1.sz. melléklet (PDF)
Jelentkezési lap (DOC)
Nyilatkozat (DOC)
MUT és ICOMOS logok (ZIP)