Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


8. Európai Településtervezési és Területfejlesztési díj


A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), mint az Európai Térbeli Tervezők Tanácsának (ECTP-CEU) magyarországi tagszervezete pályázatot hirdet magyar terveknek az ECTP-CEU által meghirdetett Európai Település- és Területi Tervezési díj pályázatára való benevezésére.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. FEBRUÁR 1.Részvételi felhívás

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), mint az Európai Térbeli Tervezők Tanácsának (ECTP-CEU) magyarországi tagszervezete pályázatot hirdet magyar terveknek az ECTP-CEU által meghirdetett Európai Település- és Területi Tervezési díj pályázatára való benevezésére.

A Díjra olyan már publikált tervek és tanulmányok, a közösségi részvételen alapuló projektek, és jelenős fejlesztések nyújthatók be, nemzetközi, nemzeti, régiók közötti, regionális vagy helyi jelentőséggel. A téma és a tárgy szabadon megválasztható, és a Díjra nevezéshez nem kell, hogy „Európai jelentőségűnek” lenniük.

A részvétel feltételei az alábbi eltérésektől eltekintve megegyeznek az ECTP-CEU felhívásában foglaltakkal:

         A tervek előminősítését a MUT Elnöksége végzi. (www.mut.hu)

         A terveket 2010. január 30-ig kell eljuttatni a MUT címére 1094 Budapest IX. Liliom u. 48.)

         A részvételhez 50.000, Ft előminősítési részvételi díjat meg kell fizetni, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. 11709002/20603557 számú OTP bankszámlájára, a benyújtott dokumentumok között a részvételi díj befizetését igazoló dokumentumot is mellékelni kell.

         A pályamű részletes szöveges ismertetését Word dokumentumként magyarul is be kell adni.

         A MUT Elnöksége fenntartja magának a jogot annak az eldöntésére, hogy hány pályaművet tart alkalmasnak a nemzetközi pályázaton való nevezésre, és a beérkezett tervanyag ismeretében határoz az ECTP-CEU szempontjain túlmenő esetleges további értékelési szempontokról is.

Az előminősítés során kiválasztott tervek szerzőinek tervük kiküldése előtt kell megfizetniük az ECTP-CEU felhívásában foglalt részvételi díjat.

 

 

 

ECTP-CEU – a Térbeli Tervezők Európai Tanácsa – közzé teszi részvételi felhívását a 2009-2010. évi 8. Európai Település- és Területi Tervezési díjra.

A nevezés végső határideje:

2010. március 12.

 

 

A tervezési díj

 

A Térbeli Tervezők Európai Tanácsa által adományozott Európai Település- és Területi Tervezési díj célja az, hogy elismerje azokat a tervezési stratégiákat, terveket és fejlesztéseket, melyek nagyban hozzájárulnak az Európai városi és vidéki régiók életminőségének javításához.

 

A pályázati rendszer céljai:

§         Mutassa be a nagyközönség, és különösen a tervező szakmabeliek számára azokat a sikeres, innovatív tervezési projekteket és fejlesztéseket, amelyek révén az európai polgárok életminősége javítható és szociális, gazdasági, és környezetminőségi tekintetben továbbfejleszthető.

§         Népszerűsítse az ECTP-CEU európai városokra és vidéki régiókra vonatkozó azon nézeteit, elképzeléseit és vízióit, amelyek a 2003-as Athéni Kartában fogalmazódtak meg, és amelyek célja az, hogy elősegítsék a fenntartható fejlődés szempontjából előnyben részesítendő feltételek megteremtését.

§         Szemléltesse a mai tervezési tevékenység sokszínűségét és széles körét: a városi, és egyéb területek megújításában, a közgazdaságban és a szabadidős tevékenységekben, a szállításban és közlekedés szervezésében, a gazdasági és szociális kohézió elősegítésében; a kulturális identitás erősítésében; csak hogy a legfontosabbakat említve

§         Mutassa be világosan a hivatásos tervezők által irányított és segített, közösségi részvételen alapuló tervezési eljárás előnyeit, megmutatva, hogy hogyan hozhat létre az érintett szervezetek, a helyi hivatalok, a fejlesztési társaságok, és az érdekelt állampolgárok közötti közvetlen együttműködés olyan szinergiákat, mely az egész tervezési folyamat hatékonyságát segítik.

§         Illusztrálja a „területi kohézió” elvének egyre növekvő jelentőségét, tervezési feladatokon, terveken, koncepciókon és gyakorlatban megvalósult példákon keresztül mutassa meg, hogy a térbeli tervezés folyamatában a tervezők és az érdekelt felek, hogyan nyúlnak át a tradicionális határokon azért, hogy olyan közös stratégiákat megfogalmazzanak meg, melyekkel a komplex kapcsolatrendszerekre épülő világunk problémái legyőzhetők.

 

A Díjra az alábbi tervek benevezését várják: már publikált tervek és tanulmányok, olyan projektek melyek közösségi részvételen alapulnak, valamint fejlesztések, legyenek azok nemzetközi, nemzeti, régiók közötti, regionális vagy helyi jelentőségűek. A tervek témája és tárgya bármi lehet, és ahhoz hogy a Díjra nevezhetőek legyenek, nem kell, hogy „Európai jelentőséggel” bírjanak.

 

 

Értékelési szempontok

 

A felterjesztett tervek értékeléséhez, az ECTP-CEU egy független szakértőkből álló zsűrit állít fel, mely a tervező szakmát reprezentálja. Ez a testület az alábbi kritériumok közül fog egyet vagy többet figyelembe venni:

 

§         a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazása a környezeti minőség javításának érdekében, és olyan felismerhető szociális és gazdasági eredmények elérése, melyek a személyes jólét, a nagyobb biztonság, a nagyobb hatékonyság eredményeképpen jönnek létre;

§         az eredmények és megközelítések innovatív jellege és eredetisége;

§         a tervezési folyamatban, fejlesztési koncepciók kialakításában, vagy a tervezési technikák alkalmazásában megjelenő szakmai munka minősége;

§         az adott terv referenciának, jó példának tekinthetősége más, máshol megvalósuló tervezési feladatok számára illetve olyan példaértékű projektként való alkalmazhatósága, amelynek az alapján hasonló jellegű tervek megvalósíthatóak;

§         a tervező mint kezdeményező és koordinátor által betöltött szerep, illetve annak a hozzáadott minőségnek a bemutatása, ami fiatal tervezők bevonásán keresztül jött létre.

 

 

 

Nemzeti előminősítés

 

Az ECTP-CEU Nemzeti Tervező Intézeteit és Egyesületeit kérjük fel arra, hogy nevezzenek be olyan pályázatokat, amelyek az országban folyó legjobb gyakorlatot képviselik. A kijelölt tervek lehetnek nemzeti tervpályázatok győztes vagy díjazott tervei, de lehetnek olyan tervek is, melyeket a nemzeti szervezetek előminősítése során választottak ki.

 

Nevezéseket csak az ECTP-CEU Nemzeti Tervező Intézetei és Szervezetei adhatnak be. Magánszemélyek a díjra jelölteket nem nevezhetnek. Azok a magánszemélyek, akik terveket szeretnének a díjra benevezni, a nevezésüket minél hamarabb juttassák el a helyi szervezetekhez, illetve jelöljék azt a nemzeti előminősítés folyamatába.

 

 

Nevezési feltételek

 

Csak olyan tanulmány, terv vagy fejlesztés nevezhető be, amely korábban jóváhagyásra került vagy a nevezési határidőig megvalósult.

 

A nevezésekhez csatolni kell az alábbiakat (nyomtatott és elektronikus formátumban)

 

1

A pályamű részletes leírása angol nyelven (ha a pályázat díjazásban részesül – első díjat, vagy dicséretet kap – a pályázóknak egy francia nyelvű fordítást is el kell készíteniük).

A leírás nem lehet több négy A4-es oldalnál, melybe beleszámít a cím, az illusztrációk és a referencialista is. A leírást DOC formátumban kell elmenteni (Microsoft Word dokumentum). A címek és címsorok Times New Roman betűtípussal és 12 pt betűmérettel, míg minden további szöveg Times New Roman betűtípussal és 11 pt betűmérettel készüljön. A fejléc és lábléc használata nem megengedett. A felső, bal, jobb és alsó margók mérete 1 inch (2,5 cm) legyen.

 

2

Két A1-es méretű színes panel merev hátlapra kasírozva, mely érthető magyarázatokat, a helyszín részletes bemutatását és illusztrációkat tartalmaz, lehetőleg angol nyelven.

 

3

      Egy DVD, amely tartalmazza elektronikusan az alábbiakat: a) a két panel komplett anyagát b) minden képet, illusztrációt, képfeliratot és lógót, amely panelokon felhasználásra került, külön elmentve c) az 1. pontban szereplő részletes leírást. A DVD-n további anyagok (képek, videók, promóciós anyagok stb.) is elhelyezhetők.

 

4

Egy kontakt személy elérhetősége a tervezők közül – a team egy tagja, vagy a felelős tervező – aki ténylegesen részt vett a kiválasztott terv készítésében, valamint egy kontakt személy elérhetősége az önkormányzatnál vagy ügynökségnél aki a tervezési munkát finanszírozta, továbbá a vezető tisztségviselő (pl: ügyvezető igazgató vagy polgármester) és a tervezésért felelős vezető hivatalnok neve.

 

5

Igazolás, hogy a tervezési folyamatban fiatal (38 évnél fiatalabb) tervezők is részt vettek, ha ez fennáll a tervezőkre.

 

6

A nevezési díj banki átutalását igazoló dokumentumot.

 

 

 

Az ECTP-CEU Nemzeti Tervező Intézetei és Szervezetei a benevezett tervek első szelekciója után a kiválasztott terveket 2010. Március 12.-ig elküldik a Nemzetközi Zsűrinek (beérkezési határidő!)

 

Minden a nemzeti szervezetek által a Nemzetközi Zsűrinek megküldött nevezést a hivatalos nevezési lap használatával kell elkészíteni, ami elérhető az ECTP-CEU honlapján, és tartalmazni a kell az alábbiakat:

 

1.        Egy felterjesztést, mely tartalmazza, hogy a jelölő szerint a benevezett terv miért tekinthető kiemelkedőnek és ennek megfelelően miért érdemli meg az Európai szintű elismerést.

2.        Kapcsolattartó személy elérhetőségei a Nemzeti Tervező Intézetnél vagy Szervezetnél, aki felel a nemzeti előválasztás menetéért, valamint egy nemzeti referens elérhetősége, aki részletes válaszokat tud adni a nemzeti előminősítéssel kapcsolatos szakmai kérdésekre.

3.        A kiválasztott terv paneljeinek és szöveges leírásának elektronikus dokumentációja, a korábbi leírásoknak megfelelően.

 

 

 

A díjak

 

Az ECTP-CEU Elismerő Okleveleket (Certificates of Achievement) ad át a díjazottaknak. Díjakat kapnak azok a pályázatok, melyek az értékelési szempontok tekintetében kiemelkedőnek minősülnek.

 

A Díjakat a tervezési megbízásokat adó vagy azokért felelős önkormányzatok vagy szervezetek, valamint a folyamatban részt vett tervezők kapják.

 

A díjátadó ünnepség 2010. őszén lesz Brüsszelben, egy későbbiekben kijelölt időpontban, egy az ECTP-CEU közgyűlésével egyidőben megtartott rendezvényen. Ez a rendezvény a korábbi években nagy médiaérdeklődés mellett zajlott és feltételezhető, hogy az esemény most is hasonló sajtóvisszhangot kap.

 

A Díj eredményének felhasználási és publikálási jogát az ECTP-CEU fenntartja. Az eredmények publikálását kizárólagosan az ECTP-CEU Végrehajtó Bizottsága intézi.

 

 

Nevezési díjak:

 

Minden nevezés, amely eljut a nemzetközi szintre, csak a nevezési díj befizetését igazoló okirattal együtt érvényes.

A nevezési díjak a terv származási országának megfelelően változnak, az alábbi táblázat szerint.

 

Az ország ahonnan a nevezés érkezik

Nevezési díj Euróban €

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság

1400

Görögország, Spanyolország, Portugália

1100

Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia

750

Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Törökország

400

 

A befizetéseket banki átutalással kell teljesíteni 2010. március 12. előtt.

ING Banque Agence Bruxelles-Gare Centrale - 1000 Bruxelles (B)

Számlaszám (IBAN): BE 56 310-0070812-88

Számlatulajdonos neve: Conseil Européen des Urbanistes

SWIFT/BIC code: BBRUBEBB

Az átutaláson fel kell tüntetni az alábbiakat: Awards 2010 + felterjesztett terv címe + ország (pl: Awards 2010 –XYZ Városfejlesztési Terve - Hungary)

 

 

További információ:

 

Ha további információkat szeretne a korábbi pályázatok eredményéről, vagy nevezési lapot igényelne, kérem lépjen kapcsolatba az ECTP-CEU nemzeti szervezeteivel.

A címek itt megtalálhatók:

 

 

Webcím: www.ectp.eu | ECTP-CEU e-mail: secretariat@ceu-ectp.org

 


 


Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati kiírás - Angol
Pályázati kiírás - Magyar
További információ az ECTP-CEU honlapon
 


Hozzászólások:
Oldalanként
Név:
Email-cím:
Hozzászólás:
Írja ide a lenti ellenőrző betűsort!
Fastest Payday Loan 2018.01.17 09:35:45
payday advance sun loan online loans instant payday advances

Assignment Of Leases 2018.01.17 05:42:18
buy essays college essays college essay https://collegeessays.us.com - college essay

Buying Essay 2018.01.17 04:32:33
writing my essay for me essay writing service writing my essay for me https://essaywritingservice.us.org - homework help with math

JamesJam 2018.01.17 02:18:33
easy online payday loans instant online loans same day payday loans no credit check easy online payday loans best payday loans payday loans lenders easy payday loans small payday loans buy essays buy essays buy essays buy essays online school papers cheap research paper writing service buy my essay school papers essay helper essay prompts essay helper essay prompts best payday loans online best payday loans online best payday loans best payday loans term paper assignment writing help uk college essays compare and contrast essay help do my math problem writing my essay corporate finance homework help slader homework help

Online Payday Loan 2018.01.16 23:42:36
online cash advance loan application online online loan personal loan

JaneJam 2018.01.16 22:14:37
express cash advance cash advance loan online payday loans kansas cash loans online

Personal Loans 2018.01.16 22:00:31
payday loans online no credit check payday loans online cash loan advance payday loans no credit check

JamesJam 2018.01.16 18:02:18
can t do my homework college essays college essay writer best homework help sites one on one chat rooms free adult sex chat erotic chat rooms web cam nude pay day lenders online payday advance loan direct lenders payday loans cash advance loan free porn shows webcam sluts webcam sluts webcam masturbation cam sites free live porn chat sex free online porn webcam engineering homework help physic homework help common application essay prompts help in assignment

JaneJam 2018.01.16 16:01:02
essay essay writer essay homework math help

Pay Day Loan 2018.01.16 15:08:31
advance loan no fuss payday loans online payday loans utah [url=https://cashadvanceloan.us.com]payday lenders[/url]