< 2020.10 >
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2020.10.28.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XVIII. Vándorgyűlése

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2020 október 27. és 30. között rendezi meg XVIII. Vándorgyűlését.
Részletek »
2020.11.17. 13:00

XXVI. Országos Urbanisztikai Konferencia

2020 november 17. és 19. között kerül megrendezésre a XXVI. Országos Urbanisztikai Konferencia! Habár a koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, hogy a résztvevők személyesen is találkozzanak, minden előadás és kerekasztal-beszélgetés élőben követhető lesz Magyar Urbanisztikai Társaság YouTube-csatornáján!
Részletek »
2020.11.26. 09:00

II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről

Tervezett időpont és helyszín: 2020.november 26-27. Debrecen
Részletek »
2020.12.11. 14:00

Rendes Közgyűlés

A Magyar Urbanisztikai Társaság 2020 december 11-én Rendes Közgyűlést tart.
Részletek »

Települési HILD JÁNOS-DÍJ 2010 pályázat


A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2010-ben 32. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért települések önkormányzatának. A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. ÁPRILIS 1.

1. Általános feltételek

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2010-ben 32. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért települések önkormányzatának.

A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.

A települési Hild János-díj egy alkalommal legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek emlékműként köztérre kiállítva, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj elosztása során külön kerülnek elbírálásra a 2000 fő alatti, a 2000-20.000 fő közötti, és a 20.000 fő afeletti lakosszámú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

A díjat a MUT Elnöksége ítéli oda, a Díjbizottság szervezésében az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve.

 

2. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje – legalább nyolc éve – dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.

Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi egyetértéssel bírnak.

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot, és azt, hogy a díj elnyerése esetén annak megfelelően nagyított változatát emléktábla, vagy emlékmű formájában közterületről jól látható módon elhelyezik, magas szintű vezetőjükkel képviseltetik magukat a MUT által szervezett díjátadáson, illetve saját településükön is ünnepélyes körülmények között díjátadó ünnepséget rendeznek, a széles körű nyilvánosság biztosításával.

A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bírálóbizottság írásbeli értesítést küld faxon.

A pályázaton való részvétel feltétele még a bruttó 150.000,- nevezési díjnak a MUT Nkft. 11709002-20603557 sz. bankszámlájára való előzetes átutalása.

 

3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető

2010. január 4-től a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.), 9.00-15.00 óra között, vagy letölthető a www.mut. hu és a www.epiteszforum.hu honlapról is.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fally Veronika programkoordinátor a 06 1 215 5794 telefonszámon.


4. A pályázat beadása

A pályázatot a település önkormányzata nyújthatja be, bruttó 150.000,- (Százötvenezer) Forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően postai, vagy gyorspostai küldeményként, vagy személyesen (munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között) lehet beadni 2010. január 25-től 2010. április 1-ig a Magyar Urbanisztikai Társaságnak címzett küldeményben (1094 Budapest, IX. Liliom u. 48.). A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.


5. Pályázati díj

A települési Hild János-díj legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek köztérre kiállított emlékműként, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj két kategóriában kerül kiosztásra, külön kategóriában elbírálva a 20.000 fő alatti és az afeletti lakosszámú településeket. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

Megfelelő minőségű pályamunkák hiányában az Elnökség kevesebb díjat ad ki vagy nem ad ki díjat.

A MUT Elnöksége legkésőbb 2010. május 31-ig nyilvánosságra hozza a díjazottakat, és legkésőbb 2010. június 15-ig gondoskodik a díjak ünnepélyes körülmények között történő átadásáról, és az ezzel kapcsolatos nyilvánossági munkáról, mind a szak-, mind pedig az országos sajtóban.


6. A pályázat elbírálása

A települési Hild János-díj pályázatokról a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében a Díjbizottság szervezésében részt vehetnek:

-         az Elnökség tagjai,

-         a területi csoportok, tagozatok vezetői,

-         az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek delegáltjai,

-         továbbá mindazon személyek és szervezetek, akiket/amelyeket erre a Társaság Elnöksége felkér.

A döntés előtt az Elnökség kikéri az illetékes Területi Főépítész, valamint Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának véleményét.

A pályázat elbírálásánál az elmúlt tíz évben tervezett és megvalósított akciók kerülnek számításba vételre.


7. A
pályázatra benyújtandó munkarészek

A pályázatra a kitöltött jelentkezési lap mellékleteként be kell adni:

·       Rövid összefoglaló ismertetőt a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (pályázat mellékleteként kiadott tartalmi vázlat felhasználásával).

·       A település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint – ha ezt megelőzően készült – Településfejlesztési Koncepcióját, amelynek alapján az elmúlt tíz évben városfejlesztési, vagy rehabilitációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan megvalósultak.

·       Azoknak a programoknak, kulcsprojekteknek az akciótervét, vagy megvalósítási tanulmányát, amelynek alapján a program, vagy projekt megvalósult.

·       Négy darab 70x100 cm méretű habkarton lapra kasírozott kiállítható tablót, a stratégia és megvalósulásának kiállításon való bemutathatósága érdekében, a legfontosabb tartalmi elemeket bemutató rövid, közérthető, jól olvasható szövegekkel, és sok képpel, illusztrációval.


Ezen felül, a dokumentációhoz csatolni kell egy CD-t , mely a beadott anyagok digitális változatát tartalamzza.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat értelemszerűen nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt jelentkezési lapot, a polgármesteri nyilatkozatot a kiírásban foglalt feltételek vállalásáról, és a részvételi díj megfizetését igazoló bizonylat (pl. bankszámlakivonat, feladóvevény, stb.) másolatát.


8. A
pályaművek bemutatása

A nyertes pályaművek a MUT tulajdonába kerülnek, azokat a MUT a díjátadást követően nyilvános kiállításon bemutatja. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. Az eredményhirdetéstől számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek.

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap
A benyújtandó rövid összefoglaló ismertető tartalmi vázlata
Az egyéni és települési Hild János-díj, a Magyar Urbanisztikáért Érem, adományozási feltételei