Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


Települési HILD JÁNOS-DÍJ 2010 pályázat


A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2010-ben 32. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért települések önkormányzatának. A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. ÁPRILIS 1.

1. Általános feltételek

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2010-ben 32. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért települések önkormányzatának.

A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.

A települési Hild János-díj egy alkalommal legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek emlékműként köztérre kiállítva, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj elosztása során külön kerülnek elbírálásra a 2000 fő alatti, a 2000-20.000 fő közötti, és a 20.000 fő afeletti lakosszámú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

A díjat a MUT Elnöksége ítéli oda, a Díjbizottság szervezésében az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve.

 

2. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje – legalább nyolc éve – dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.

Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi egyetértéssel bírnak.

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot, és azt, hogy a díj elnyerése esetén annak megfelelően nagyított változatát emléktábla, vagy emlékmű formájában közterületről jól látható módon elhelyezik, magas szintű vezetőjükkel képviseltetik magukat a MUT által szervezett díjátadáson, illetve saját településükön is ünnepélyes körülmények között díjátadó ünnepséget rendeznek, a széles körű nyilvánosság biztosításával.

A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bírálóbizottság írásbeli értesítést küld faxon.

A pályázaton való részvétel feltétele még a bruttó 150.000,- nevezési díjnak a MUT Nkft. 11709002-20603557 sz. bankszámlájára való előzetes átutalása.

 

3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető

2010. január 4-től a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.), 9.00-15.00 óra között, vagy letölthető a www.mut. hu és a www.epiteszforum.hu honlapról is.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fally Veronika programkoordinátor a 06 1 215 5794 telefonszámon.


4. A pályázat beadása

A pályázatot a település önkormányzata nyújthatja be, bruttó 150.000,- (Százötvenezer) Forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően postai, vagy gyorspostai küldeményként, vagy személyesen (munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között) lehet beadni 2010. január 25-től 2010. április 1-ig a Magyar Urbanisztikai Társaságnak címzett küldeményben (1094 Budapest, IX. Liliom u. 48.). A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.


5. Pályázati díj

A települési Hild János-díj legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek köztérre kiállított emlékműként, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj két kategóriában kerül kiosztásra, külön kategóriában elbírálva a 20.000 fő alatti és az afeletti lakosszámú településeket. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

Megfelelő minőségű pályamunkák hiányában az Elnökség kevesebb díjat ad ki vagy nem ad ki díjat.

A MUT Elnöksége legkésőbb 2010. május 31-ig nyilvánosságra hozza a díjazottakat, és legkésőbb 2010. június 15-ig gondoskodik a díjak ünnepélyes körülmények között történő átadásáról, és az ezzel kapcsolatos nyilvánossági munkáról, mind a szak-, mind pedig az országos sajtóban.


6. A pályázat elbírálása

A települési Hild János-díj pályázatokról a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében a Díjbizottság szervezésében részt vehetnek:

-         az Elnökség tagjai,

-         a területi csoportok, tagozatok vezetői,

-         az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek delegáltjai,

-         továbbá mindazon személyek és szervezetek, akiket/amelyeket erre a Társaság Elnöksége felkér.

A döntés előtt az Elnökség kikéri az illetékes Területi Főépítész, valamint Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának véleményét.

A pályázat elbírálásánál az elmúlt tíz évben tervezett és megvalósított akciók kerülnek számításba vételre.


7. A
pályázatra benyújtandó munkarészek

A pályázatra a kitöltött jelentkezési lap mellékleteként be kell adni:

·       Rövid összefoglaló ismertetőt a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (pályázat mellékleteként kiadott tartalmi vázlat felhasználásával).

·       A település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint – ha ezt megelőzően készült – Településfejlesztési Koncepcióját, amelynek alapján az elmúlt tíz évben városfejlesztési, vagy rehabilitációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan megvalósultak.

·       Azoknak a programoknak, kulcsprojekteknek az akciótervét, vagy megvalósítási tanulmányát, amelynek alapján a program, vagy projekt megvalósult.

·       Négy darab 70x100 cm méretű habkarton lapra kasírozott kiállítható tablót, a stratégia és megvalósulásának kiállításon való bemutathatósága érdekében, a legfontosabb tartalmi elemeket bemutató rövid, közérthető, jól olvasható szövegekkel, és sok képpel, illusztrációval.


Ezen felül, a dokumentációhoz csatolni kell egy CD-t , mely a beadott anyagok digitális változatát tartalamzza.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat értelemszerűen nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt jelentkezési lapot, a polgármesteri nyilatkozatot a kiírásban foglalt feltételek vállalásáról, és a részvételi díj megfizetését igazoló bizonylat (pl. bankszámlakivonat, feladóvevény, stb.) másolatát.


8. A
pályaművek bemutatása

A nyertes pályaművek a MUT tulajdonába kerülnek, azokat a MUT a díjátadást követően nyilvános kiállításon bemutatja. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. Az eredményhirdetéstől számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek.

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap
A benyújtandó rövid összefoglaló ismertető tartalmi vázlata
Az egyéni és települési Hild János-díj, a Magyar Urbanisztikáért Érem, adományozási feltételei
 


Hozzászólások:
Oldalanként
Név:
Email-cím:
Hozzászólás:
Írja ide a lenti ellenőrző betűsort!
Chaslial 2017.06.19 16:58:59
Cephalexin Side Effects Order Levitra Online Terbinafine Oral Medication For Sale Acquistare Levitra On Line Purchase Cheap Cialis Rx Pharmacy Online Corlistat In Australia Order Kamagra Onlines Doryx With Free Shipping Cheap Lasix Buy Propecia Brand Prix Du Cialis Discount Online Cialis Order Cheap Viagra Amoxicillin Insert Calzado Propecia Buying Propecia Online Photosensitivity For Amoxicillin Acyclovir 400mg From Canada Order Priligy Online Purchasing Real Acticin Scabies Medication With Overnight Delivery Amoxicillin And Pediatric Dosage Viagra Discount Sales Risks Of Generic Viagra Viagra E Prostata Buy Cialis Online Cheap Cialis Pills Sale Ontario

Chaslial 2017.06.13 22:28:55
Canadian Ed Meds Oral Jelly Kamagra Priligy Principio Attivo Tadalis Sx 20 Mg Vardenafil 20mg Levitra 10 Mg Bayer Acquisto Priligy Uk Forum Propecia Generic Usa Clomid 50 Mg Acheter Effect Of Cephalexin On Liver Levitra 20mg Price Viagra Bestellen Apotheke Kamagra Oral Disfuncion Erectil viagra KamagraРІВ® Cialis Generique Tadalafil 30 Pilules Cheap Viagra Pills Tadalafil Generic 4 All Uk Online Drug Stores Generic For Cialis Find Stendra Free Shipping Discount Purchase Dutasteride Website Shop Zithromax Online Confronto Cialis Viagra Levitra Levitra Rezeptfrei In Osterreich Order Kamagra Gel Priligy Laboratorio Cialis Con Receta Buy 25mg Viagra Online Online Drugstore Paharmacymall Cheap Levitra Buy Telmisartan Online Amoxicillin 500 Mg Dosing Cialis 5mg Dutasteride With Overnight Delivery New York com Being in urgent need of money can be very devastating. direct payday lenders Judith Receive less than half of your income from benefits How much you borrow from the lender will always be referred to as the principal amount it is your duty to ensure that you have the available funds to pay back your loan on the due date including any fees and charges applicable June Sometimes all you need is access to for your short term needs.Cipro And Keflex Buy Cheap Viagra Clomid Et Nidation Generique Cialis En Pharmacie Cheap Cheap Viagra Cytotec Par Voie Vaginale Levitra 5 Mg Contro L Impotenza Levitra Generic Cephalexin 500 Mgs Twice A Day Cheap Price Viagra Cialis 40mg Pharmacy World Periactin Viagra Avec Sans Ordonnance best prices for on line levitra Buy Propecia In London Q 10 With Amoxicillin Online Viagra Levitra Vorzeitiger Samenerguss Prix Cialis 5 Comprar Propecia 25 Mcg Levothyroxine For Sale Assumere Levitra viagra Levitra Malaga Classification Of Amoxicillin Tadalafil 20mg Where Can I Buy Orlistat Tablets Baclofene Geneve Buy Priligy Viagra Online Viagra Generico En Farmacia

Chaslial 2017.06.07 09:40:22
Cialis A Largo Plazo Order Cialis Tablets Generic Low Price Viagra Sinus Infection Zithromax Low Price Cialis Buy Amoxicillin Antibiotics Online Canada Mexico Drugs Online Cheapest Viagra Online Kamagra Us Achat Lioresal Novartis cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei Zupar Viagra Rx Paypal buygenericlevitraonlineusa Antibiotics Flagyl Amitriptyline Overnight China Viagra Online Package Deal On Cialis And Levetra Buy Z Pak No Prescription Cialis Online Cialis De Marca Propecia Ireland Viagra Discount Liquid Amoxicillin Cialis Preis Apotheke Viagra Pills Cialis 20 Mg Para Que Sirve Dapoxetine Fda Approval Priligy Usa Buy Generic Sildenafil Tablets On Line Viagra Medicina Depoxitine Beneficios De Propecia Generic Viagra Super brand levitra online Buy Metronidazole 400 Mg Tablets Uk Direct On Line Stendra No Prior Script Visa Accepted Overseas cialis Super Kamagra Einnahme Cialis Et Cancer De La Prostate order levitra without a prescription Viagra Pfizer Vente En Ligne Propecia Wirkt Nicht Mehr Cheap Viagra Kamagra 100 Mgs Real Provera For Sale Discount Cheap Viagra Online On Sale Generic Free Shipping Zentel Overseas Buy Legit Doxycycline Cheap Cialis Tablets Mail Order Free Shipping Provera Medroxine Direct In Internet Levitra Gunstigster Preis Cialis Tadalafil Cialis 2 5 Mg

Chaslial 2017.06.02 22:33:01
Can I Buy Doxycycline Over The Counter Cheap Cheap Viagra Biaxin With No Prescription Benzac Ac best site to buy levitra Viagra Arret Cardiaque Priligy Mercury Drug Cialis Online Rezept Viagra Arzt Digoxin On Line Cialis Online Usa Amoxil Prendre Buy Stromectol From India Buy Dapoxetine Priligy Online Cialis 20 Prix Moduretic cialis Viagra Et Avc Acheter Mifegyne Cytotec Accutane Online Kamagra Boots Propecia Dutasteride only here what is levitra No Rx Generic Acticin Mail Order Internet Amex Global Senario Amoxicillin Sodium Market Priligy Pastilals Buy Tamoxifen Pct Order Now Finasteride Female Cialis Zithromax And Flagyl Zelande Online Propecia Cialis Come Si Prende Propecia Sindrome Di Klinefelter Order Viagra On Line Avodart Online Pharmacy isotretinoin where can i buy Levitra Prix Misoprostol To Induce Labor Levitra Presion Arterial viagra online prescription Amoxicillin Life Cycle Amoxicillin Side Effects In Infants cialis Amoxicillin And Diarrhea Venden Viagra En Farmacias generic viagra Buy Vigora 50 Farmacia Sildenafil cialis Viagra Pfizer Achat En Ligne Kamagra Infarto Fast Shipping Viagra Route Of Administration Amoxicillin Generic Levitra For Sale Propecia Drug Bentyl 20mg Website Comprar Viagra En Barcelona En Mano Propecia Order Online Cialis E Ipertrofia Prostatica Kamagra Gel Forum buy viagra online Cialis Ohne Rezept Hamburg 40 Pills For 99 generic viagra Vente Cialis 20 Mg No Rx Macrobid Where To Order Visa Accepted Arkansas Purchasing Levitra Order Propecia Online Consultation Complementaria Propecia Levitra Buy Levothyroxine 25mcg From India Generic Amoxil Oral Jelly Kamagra Cialis Duree De Vie Amoxicillin Superinfection cialis Venta De Viagra En Farmacia Discount Tadalafil Order Viagra Onlines Rx Customer Care Best Deals.On Viagra Order Levitra Zithromax For Acne Levitra Free Cialis Tadalafil Amoxicillin Sodium Sterile Ppts Generic Zithromax Levitra Buy Us Zithromax Hand Swelling Cialis Vente Libre Quebec levitra 40 mg sale Viagra E Il Cuore Generico Proscar Propecia Levitra Prix Achat Kamagra 150 Mg Achat Cialis Lilly Prices Kamagra Cialis Uso Recreativo Generic Cialis Los Vegas levitra without prescription Viagra Alternativen Gegen Impotenz Und Erektionsstorungen Amoxicillin Acid Tadalafil Generic Estrace Wirkstoff Bactrim Ds Without An Rx Cialis Generic Clomid Ordonnance En Ligne

Chaslial 2017.05.26 09:34:14
5mg Buy Propecia Low Price Prozac Baclofene Belgique Commande Cialis Generique Nolvadex 20mg Tablets Tadapox Tadalafil Dapoxetine Generic Viagra 100 Mg How To Order Cytotec Viagra Kaufen Nurnberg Allergy To Cephalexin Levitra On Line Viagra Nebenwirkungen Alkohol Buy Viagra Online In Francia Cheap Xenical No Rx Recommended Dosages For Cephalexin Canadian Pharmacy Mail Order Accutane Price Viagra En La Salud Amoxicillin Drink Coffee Deltasone On Line Cialis 100 Mg Prix Du Levitra 10 Minimum Garanti Priligy 60mg Buy Efectos Secundarios Kamagra Oral Jelly Buy Viagra By Pill Internet Order Amoxil Dutasteride Duagen Bph Want To Buy In Internet Synthroid 125 Mcg No Rx Cialis 5mg Effexor Xr India Urologia Priligy Order Antabuse Discount Generic Hydrochlorothiazide Propecia Contraindications Ace Inhibitors Doxycycline Hydrochloride Viagra En Barcelona Precio Cheep No Prescription Cialis Atomoxetine Cost Buy Levothyroxine Online Buying Discount Provera Cod Only Cheap Viagra Fast order accutane no prescription Online Pharmacy Overnight Delivery Can I Buy Zoloft Online Famvir Clomid Cent Order Clomid On Line Diabete Viagra Online Chemist Usa Brand Zoloft Online Dbc Acheter Du Viagra Super Actif Order Zithromax Pills Farmaco Levitra Global Discount Pills Priligy Buy Generic Levitra L Tabs Pharmaceuticals Viagra Accutane Buy Online Female Tadalis Sx Soft Ialex Cephalexin 500mg Cheap Inderal Online Cialis Dosage Nexium Mups 40 Mg Buy Isotane Propecia Free Trial Offer Walgreens Provides Free Amoxicillin Buy Priligy Viagra Bestellen Erfahrungsberichte Viagra Nombre Farmaceutico Accutane Price Cvs Amoxil Cheap Viagra Erezione Online Levitra Finasteride Ot Propecia

Chaslial 2017.05.24 00:45:07
Cialis Soft Tablets Best Cialis Online Cialis Contre Indications Cialis Generico Tampico Order Cheap Kamagra Cephalexin Medicina Ordinare Cialis Kamagra Tablet Amoxicillin And Vomiting Viamedic. Com Purchase Cheap Cialis Dapoxetine Online Purchase Priligy Dapoxetina Prezzo Cialis Online Pharmacy Cialis Est Il Efficace Viagra From America Kamagra Jellies Cialis En Internet

CesWrorse 2017.04.11 16:08:25
Keflex And Headaches viagra cialis Dr Reddy Finasteride Buy Come Prendere Il Cialis viagra Priligy 30 Mg Controindicazioni How Much Is Viagra Without Insurance viagra Discounty Stendra Experience Michigan First Rewards VISA Community Giving Business Financial Planning Update Internet Explorer Audio Teller Documents Disclosures Fees Membership Perks Direct Deposit Payroll Deduction Federally Insured up to by the National Credit Union Administration NCUA Business Online Banking Disability Income Insurance Whats Hot Business Rates Recreational Vehicles Young Free Michigan MoneyPerks Loan Debt Protection a U. quick loans Need help Our cost per borrowed to Example Financial Implications If a preauthorized withdrawal is returned to Credit Club for any reason including but not limited to NSF or account frozen it will be considered as a nonpayment.What happens if youre late on a payment You must pay the interest accrued on a per diem basis until you make the payment.Amoxicillin Formulations online pharmacy Viagra Libre Belgique Real Levaquin cialis Priligy Cuanto Dura Viagra Tel Aviv Buy Cialis Zithromax Work For Chlamydia Tadalis Sx Soft Online Bestellen achat pilule viagra Indian Pharm Inderal Buy Viagra Online Cheap kamagra or malegra Cialis Lo Pueden Tomar Las Mujeres Finalise your loan application at the gallery and pay your deposit.Applying for Payday Advance Loans Online NZ Cash Advance Loans Online NZ with Just Cash Just Cash is proudly based within New Zealand. bad credit loans Why get a quick cash loan from Power Finance Texas Confidential Secure We treat your financial and personal information seriously and sensitively.Online lenders do it differently They have borrowers grant them electronic access to their bank accounts allowing the lenders to transfer money in and out.Cialis Farmacia Acquisto cialis 20 mg forum Viagra 100 Israel