Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


2015.09.14. Településfejlesztés és közösségi mediáció
avagy konfliktuskezelési és mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben
2015.09.17. EURA 2015 ANNUAL CONFERENCE
The European Urban Research Association and the Lucian Blaga University of Sibiu, Romania cordially invite you to the 2015 EURA conference
2015.10.15. Technology in planning practice - Making cities work
ECTP-CEU 11th Biennal - Towns & Town Planners, Dublin
2015.11.27. Regional Studies Association announced new research funding schemes
Támogatási lehetőségeket hírdet a Regional Studies Association tagjai számára

Köztérmegújítási Nívódíj


Köztérmegújítási Nívódíj

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közösen hírdeti meg minden évben a Köztér megújítási Nívódíj pályázatot.

A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat ke­re­té­ben nyerhetik el.

A pályázat célja

 • az értékőrző fejlesztési kultúra érvényesülésének, és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
 • A kulturális örökség megőrzése, a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
 • a település hiteles helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen
 • a városképformáló jelentős közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányosmegújításának elismerése és megismertetése,
 • az igényesen megtervezett és megépített, illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése, és
 • az értékörző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése.
 • figyelemfelhívás a jó példa erejével

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

 1. Településközpont, főtér kategória
 2. Lakókörnyezet közterei kategória

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterületmegújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött, és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterületmegújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.
A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.
 

A Bírálóbizottság összetétele

A Bíráló Bizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

 • Magyar Urbanisztikai Társaság
  • Körmendy Imre elnök, Zábránszkyné Pap KláraBenkő MelindaDr. Jámbor Imre,Szerdahelyi-Németh Klára delegáltak
 • ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület: 
  • Dr. Nagy Gergely elnök, Kovács ErzsébetFarkas MáriaKlaniczay PéterDr. Szikra Éva delegáltak)
További Bizottsági tagok:
 • Krakler Judit vezető-főtanácsos, Belügyminisztérium 
 • Horváth Csilla referens, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • Dr. Mihályfi László általános vagyonelemek igazgató, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
 • Dr. Soós Gábor főosztályvezető, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 


Pályázati díj

A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2014" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bíráló Bizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2014” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak. A díjazottak és dicséretben részesültek továbbá helyet kapnak az MUT és az ICOMOS honlapjáról is elérhető tervezői és kivitelezői névsoron.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.