2019.05.29. 09:00

"Egészség és épített környezet II." konferencia

Helyszín: MTA Székház, Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.) Időpont: 2019. május 29. (szerda) 9 óra
Részletek »
2019.06.03. 14:00

Műhelyvita: Az Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. kiemelt kutatási projekt eredményeiről

Műhelyvita a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája által elkészített Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. kiemelt kutatási projekt eredményeiről
Részletek »
2019.06.04. 16:00

Környezetesztétikai Tagozat ülése

A Duna-part megújítási folyamata
Részletek »
2019.06.18. 13:30

Könyvbemutató

Modell vagy külön út: Bécs szociális lakásépítészete - Kocsis János Balázs - Tamáska Máté
Részletek »
2019.11.06. 09:00

XV. Országos Urbanisztikai Konferencia

Részletek hamarosan...
Részletek »

Köztérmegújítási Nívódíj


Köztérmegújítási Nívódíj

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közösen hírdeti meg minden évben a Köztér megújítási Nívódíj pályázatot.

A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat ke­re­té­ben nyerhetik el.

A pályázat célja

 • az értékőrző fejlesztési kultúra érvényesülésének, és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
 • A kulturális örökség megőrzése, a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
 • a település hiteles helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen
 • a városképformáló jelentős közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányosmegújításának elismerése és megismertetése,
 • az igényesen megtervezett és megépített, illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése, és
 • az értékörző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése.
 • figyelemfelhívás a jó példa erejével

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

 1. Településközpont, főtér kategória
 2. Lakókörnyezet közterei kategória

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterületmegújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött, és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterületmegújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.
A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.
 

A Bírálóbizottság összetétele

A Bíráló Bizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

 • Magyar Urbanisztikai Társaság
  • Körmendy Imre elnök, Zábránszkyné Pap KláraBenkő MelindaDr. Jámbor Imre,Szerdahelyi-Németh Klára delegáltak
 • ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület: 
  • Dr. Nagy Gergely elnök, Kovács ErzsébetFarkas MáriaKlaniczay PéterDr. Szikra Éva delegáltak)
További Bizottsági tagok:
 • Krakler Judit vezető-főtanácsos, Belügyminisztérium 
 • Horváth Csilla referens, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • Dr. Mihályfi László általános vagyonelemek igazgató, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
 • Dr. Soós Gábor főosztályvezető, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 


Pályázati díj

A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2014" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bíráló Bizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2014” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak. A díjazottak és dicséretben részesültek továbbá helyet kapnak az MUT és az ICOMOS honlapjáról is elérhető tervezői és kivitelezői névsoron.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.