< 2020.07 >
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2020.07.15. 11:00

Rendkívüli közgyűlés!

2020. július 15. 11:00
Részletek »
2020.11.26. 09:00

II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről

Tervezett időpont és helyszín: 2020.november 26-27. Debrecen
Részletek »

MUT Diplomadíj 2018


Kiosztottuk a 2018. évi MUT Diplomadíjakat!

A 2019. február 12-ei MUT Junior Kamarakonferencia során átadtuk a 2018. évi Diplomadíjakat. A díjazottak is tartottak egy-egy rövid előadást, melyben összefoglalták szakdolgozatuk vagy diplomamunkájuk főbb eredményeit. Rendkívül izgalmas délután volt, a vízvisszatartás lehetőségeitől kezdve a politika várostervezésre gyakorolt hatásáig rengeteg témával megismerkedhetett a hallgatóság. 

A 2018-as MUT Diplomadíj dijazott és dicséretben részesült pályaművei a következőek. Az öt djíazott és egy különdíjas diplomamunkát az érdeklődők el is olvashatják, a feltüntetett linkekre kattintva.


Szabadtértervezés kategória:

DÍJAZOTT

Szécsényi Natália

Szent István Egyetem, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

Környezetpszichológiai szempontok a játszótértervezésben (99/100 pont)

A munka egyesíti magában az eredeti gondolatokat az alapos, szisztematikus elemző munkával, és a gondos, színvonalas tervezéssel. Előnye a környezetpszichológia és a játszótértervezés alapos viszonyba állítása elméletben, az elemzés szintjén és a tervezésben egyaránt. A témát rendkívül alaposan feldolgozta. Számos játszóteret elemzett jól kialakított elemzési rendszer mentén. Nagyon aprólékos, részletes munka. Hihetetlen mennyiségű kutató és helyszíni egyéni munka van a diplomamunkában. Jól strukturál és átgondolt a felépítése. Saját szempontrendszert készített vizsgálataihoz, melyet megfelelően tudott használni a helyszíni bejárásai kapcsán.

A pályamű ide kattintva olvasható el!

 

DICSÉRET

Kelemen Edmond István

Szent István Egyetem, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

A kelenföldi Duna-part szabadtérépítészeti terve (86/100 pont)

A kelenföldi Duna-partra egy olyan terv született, amelyet akár el is lehetne kezdeni megvalósítani, egyöntetű elismeréssel fogadná a közönség és a szakma is. Nem kiugró, nem akar mindenképp emlékezetes lenni, de a mértéktartás itt egyben érték is. A szakmaiságát az alkotó maximálisan bizonyította. Az új Duna-híd kapcsolatainak hiányossága és egyes építészeti elemek kialakítása egyedül az, ahol hiányérzet alakulhat ki. Egy diplomaterv nagyon jó műfaj arra, hogy valami újszerű megoldást, fontos problémát, kortárs koncepcionális gondolkodást megjelenítsen: itt ezekről nem beszélhetünk. Viszont egy valós égető probléma maximális szakmaisággal történő színvonalas megoldása is meggyőző, mint diplomaterv, hiszen a professzionális szakmai közösség egy új tagját mutatja be, elnyerve a közösség teljes bizalmát a biztos kezű alkotó iránt.Tájépítészet kategória:

DÍJAZOTT

Trabak Zoltán

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Vízvisszatartási lehetőségek vizsgálata a zöld infrastruktúra fejlesztése kapcsán Szigetszentmiklóson (90/100 pont)

A klímaváltozás hatásainak mérséklése napjaink egyik legaktuálisabb kérdése, a megoldások keresése széleskörű vizsgálatokat igényel minden egyes település vagy térség esetében. A jó példák elemzése és a környezeti tényezők alapos vizsgálata a kiindulóállapot megismeréséhez elengedhetetlen. Az egyedi vizsgálati módszerekkel feldolgozott nagyfelbontású adatbázis, a Szabályozási és Területrendezési Tervek figyelembevétele, komplex elemző szemléletről tesz tanúbizonyságot. Az eredmények és javaslatok jó alapot nyújthatnak más települések hasonló témájú település-fejlesztéseihez. Összességében egy jól szerkesztett, kiegyensúlyozott munka. A szerző eredményei helytállóak, a tervek alkalmazhatóak, mindenképp az önkormányzat figyelmébe ajánlandóak! Igényes, eredeti és szép munka, a tervezési területek kiválasztása és tervezése különös érzékenységről tesz tanúbizonyságot.

 A pályamű ide kattintva olvasható el!

 

Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategória:

DÍJAZOTT

Teveli-Horváth Dorottya

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Lakossági bevonás az önkormányzati döntéshozatalba (100/100 pont)

A dolgozat a tervezéselmélet és tervezési gyakorlat elemzésének egyik kulcstémájával foglalkozik, azonban ezen a széles körben tárgyalt témán belül a szerző sikerrel határozott meg olyan kutatási kérdést, amely lehetővé tette egyrészt azt, hogy egy szakdolgozat keretei között teljesíthető, kompakt elemzés szülessen, másrészt eredeti következtetések levonását. A szerző témában való tájékozottsága magasfokú. Az elemzés magas színvonalú szakmai nyelven írt, ugyanakkor jól olvasható. Az elemzés jól strukturált, a kérdésfeltevés, elméleti keretek, empirikus elemzés és konklúzió jól reflektál egymásra. A konklúzióban a szerző sikeresen "ellép" a fő empirikus eredmények megismétlésétől, azokat általánosabb keretbe helyezi. A dolgozat egyik fontos következtetése, hogy az informalizált részvételi módszerek hatékonyabbak, mint a formális technikák - ezzel kapcsolatban továbbgondolásra érdemesnek tartom azt, hogy az informalitás-e ezen technikák nagyobb sikerességének a kulcsa, vagy az, hogy ezek jobban alkalmazkodnak a bevonni kívánt csoportokhoz. A megfelelő módszertan, a kitartó terepmunka és az intelligens feldolgozás kiemelkedően színvonalas dolgozatot eredményezett, a megszerzett tudás pedig remélhetőleg a gyakorlatban is kamatoztatható lesz. A nagyszabású kutatás során készített számos interjú ritkán látható tudásanyagot eredményezett a szerző korábbi gyakornoki munkahelyéül szolgáló Belügyminisztériumban, amelynek egy kis - a szerző részvételével készült - szelete is alkalmas volt arra, hogy megfelelő formák között feldolgozva érdekes következtetések alapjául szolgálhassanak. Az összefogott feldolgozás, a tizenhét bemutatott technika, az olvasmányos stílus kiváló dolgozatot eredményezett.

 A pályamű ide kattintva olvasható el!

 

DICSÉRET

Gárdonyi István

Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ, Savaria Földrajzi Tanszék

Kőszeg funkcionális szerkezetének változása a rendszerváltozás után (89/100 pont)

A dolgozat összességében színvonalas társadalomtudományi munka. Ez a terület fontos része a településfejlesztési koncepció, illetve az integrált településfejlesztési stratégia megalapozó vizsgálatának, illetve végső soron a rendezésnek. A szerző alapos munkát végzett, áttekintette a releváns külföldi és hazai irodalmat, elemezte a hasonló kutatásokat. Az adatfeldolgozás és a vizualizáció szintén erőssége a dolgozatnak, amely megfelelő ívű, egységes és olvasmányos. Meggyőződésem, hogy Kőszegnek a jövőbeni településfejlesztési terveinek elkészítésekor érdemes a szerző munkáját figyelembe vennie. A diplomadolgozat kellő megalapozottságú, kutatási témájában részletes és elmélyült elemzéseket tartalmazó, új megállapításokat is rögzítő, összességében magas szakmai színvonalon kidolgozat munka. A témaválasztás szervesen kapcsolódik az oktatási intézmény kutatásaihoz, ugyanakkor a rendszerváltozástól egészen napjainkig tartó időszak vizsgálata új kihívásokat jelent a feladat megoldása során. A dolgozat önmagában is értékelhető módon komoly értéket képvisel.

 

DICSÉRET

Süli Dorottya

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

A könnyűzenei fesztiválok településre gyakorolt turisztikai hatásai (88/100 pont)

A dolgozat igen értékes munka, tekintettel a témaválasztás újszerűségére és a feldolgozás kutatási jellegére, a sok egyéni gondolatra. A témaválasztás és annak megközelítése, újszerű adatforrások beemelése az elemzésbe mindenképpen a szerző tudatosságát és kreativitását, a településmarketing fiatalabb korosztályt megszólító lehetőségének bemutatását dicséri. Ezek közül több elem elég általános, azonban összeválogatásuk, egyben való kezelésük, és az ebből levont következtetések, illetve a dolgozat kitekintése újabb kutatási irányok megjelölésével rendkívül ígéretesnek és céltudatosnak tűnik. Az alapos szakirodalmi feldolgozás során érthető válik a különböző tényezők kapcsolata. Az adatfelvétel módszere eredeti és példaértékű, a dolgozat következtetései a tágabb szakma figyelmébe ajánlhatóak, ezzel a településmarketing eszköztára bővül.

 


Településtervezés és városépítés kategória:

DÍJAZOTT

Jovanovic Dragutin

Pécsi Tudomány Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Veresegyház Városközpont Fejlesztése (98/100 pont)

A diplomaterv témaválasztása a maga nemében eredeti, a város szempontjából igen aktuális, mondhatni telitalálat. Veresegyház Fő utcája-Fő tere kedvező funkcionális és városépítészeti fejlesztésére ad javaslatot a diplomaterv. Ennek részeként az értékes adottságok megmentése, a hiányzó létesítmények elhelyezése, a Fő utca méltó, városiasabbá tétele, a közlekedés megújítása és a zöldfelületek gazdagítása a terv nagy érdeme. Mindez párosul a tartalmában, szerkezetében is jól megfogalmazott, áttekinthető megjelenítéssel. A diplomaterv Veresegyház számára jól alkalmazható, de más - hasonló problémával rendelkező - települések számára is mintául szolgálhat. A diplomaterv készítőjének szakmai tájékozottsága alapos, széleskörű. Az író egy valóban aktuális problémát térképez fel. Nagyon alapos munkával, helyszíni bejárással és szakirodalom felhasználásával helyzetfeltárást végez, majd a munka végén fejlesztési javaslatokat tesz. Reális kereteken belül mozog javaslatai kapcsán. Tervrajzai letisztultak, szakmailag jól átgondoltak és fejlesztési javaslatai helytállóak.

A pályamű ide kattintva olvasható el!

 

DICSÉRET

Lakner Lóránd László

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Az egykori óbudai Magyar Textilfestőgyár és környezetének átépítési terve (89/100 pont)

A diplomaterv témája a maga nemében eredeti, tartalmilag, formailag, a feldolgozást illetően példaértékű, nagy hozzáértésre vall. Szakirodalmi tájékozottsága alapos. A jelen diplomamunka jól felépített, szakmailag kiváló, egyedi, kreatív. A felépítése világos, jól követhető, nyelvezete megfelelő, olvasmányos. A múltbeli és jelenlegi helyzetet megfelelően feltárta, ezekre a tervekben reagál, a terveket a tapasztalatok fényében alkotta meg. A városrész tervei reagálnak annak környezetére, a tágabb kontextusra és össz városképi jelentőségére.Városfejlesztés és városkutatás kategória:

DÍJAZOTT

Juhász Gergely András

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

A közösségi tervezés szerepe a városfejlesztésben a fővárosi TÉR-KÖZ pályázat példáján (95/100 pont)

Hallgató olyan témát választott, mely egyidejűleg tudományoskutatás, és több megvalósult közösségi tervezési gyakorlat bemutatása is. A tudományos előzmények, publikációk ismertetés nagyszerű, a KÖZ-tér pályázati rendszer ismertetése tiszta, világos, érthető, a kiválasztott mintaprojektek valóban példaértékűek, s jól működött az elméleti részben bemutatott módszerek egyikének kiválasztása (SAIN, 2010), és a gyakorlati példákon való alkalmazása.  A szakdolgozatot ajánlanám olvasásra minden döntéshozónak és tervezőnek, hogy ne féljen a közösségi tervezéstől, s látva annak eredményeit bizalma legyen annak alkalmazására. Magas színvonalú, a célkitűzésekhez igazodó, szakmailag megfelelő, önálló problémaelemzéssel készült szakdolgozat.

A pályamű ide kattintva olvasható el!

 

KÜLÖNDÍJAS

Ardai Marcell

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Intézet

A liberális várospolitika térszerkezeti hatásai a rendszerváltás utáni Budapesten (93/100 pont)

Figyelemre méltóan érdekes és sok munkával elkészített mű. A szerző nagyon érdekes témát feszeget, azaz, hogy mennyire van kapcsolat a politikai hitvallás és a cselekedetek között, tehát mennyire felel részben meg egy szereplő vallott hitvallása magának a "hitvallás" elveinek, és ezek mennyiben jelennek meg programjaiban, cselekedeteiben. Nagy öröm ez a dolgozat, mert a tervezéstudománynak és urbanisztikának világszerte fontos bázisa a politikatudomány (és annak határterületei – pl. a dolgozat témaköréhez is szorosan kapcsolódó politikai földrajz), miközben ennek Magyarországon nagyon csekély a megjelenése. A vonatkozó politológiai elméleti hátteret nagy mélységében ismerti, a városfejlődési anyagok ismerete a téma kidolgozása minőségét illetően megfelelő. Érdekes és szokatlan megközelítés, érdekes következtetésekre ad alkalmat. Nagyon fontos, eddig ilyen szakmai megközelítésben kevéssé vizsgált kérdéskör.

 A pályamű ide kattintva olvasható el!

 

DICSÉRET

Karl Máté János

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

A szegedi egyetemisták helyi albérletpiacra gyakorolt hatása (93/100 pont)

A szerző igényes, jó stílusban ír, érzékelhető a kutatói véna. A téma nagyon aktuális, a szerző hozzáállásából kitűnik a téma iránti affinitása. A témakör leírása, feldolgozása megfelelő. Külön értékelendő a közösségi felületek információinak feldolgozására törekvés. Alapos, a maga elé tűzött célt megfelelő irodalmi és empirikus adatelemzéssel elérő munka. A következtetések relevánsak.